LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      BHAGAVAD GITA 

  IK BEN BRAHMAN 

Leer nu van Mij,

o zoon van Kunti,

hoe de mens die volmaakt is geworden

één is met Brahman,

het doel van alle wijsheid.

Wanneer geest en hart

bevrijd zijn van begoocheling,

verenigd met Brahman,

wanneer de standvastige wil

de zintuigen aan zich onderworpen heeft,

wanneer afstand gedaan is

van wat gezien, gevoeld en gehoord wordt,

zonder spijt,

zonder tegenzin;

wanneer de mens de afzondering zoekt,

slechts weinig eet,

zijn spreken beheerst,

zijn geest en zijn lichaam beteugelt,

altijd toegewijd

aan de beschouwing van Brahman, de waarheid,

en vol mededogen;

wanneer hij ijdelheid en geweld,

trots, begeerte en toorn

en al zijn bezittingen van zich afwerpt,

volkomen vrij van zelfzucht

en vredig van hart,

dan is die mens gereed

voor eenheid met Brahman.

En hij die verenigd

blijft met Brahman,

vredig van geest,

zonder verdriet, zonder verlangen,

terwijl hij alle mensen beziet

in gelijke aanvaarding,

hij bemint Mij het meest.

Mij beminnen is Mij kennen,

Mijn diepste aard,

de waarheid die Ik ben:

door deze kennis gaat hij

direct tot Mijn Wezen in.

Al wat hij doet

wordt aan Mij opgedragen

in volkomen overgave:

Mijn genade rust op hem,

hij vindt de eeuwigheid,

het onvergankelijk oord.

Geef in je gedachten al je handelingen aan Mij over.

Beschouw Mij als je meest geliefde.

Zie Mij als je enige toevlucht.

Wees altijd in je hart en bewustzijn met Mij verenigd.

Verenigd met Mij zul je alle moeilijkheden overwinnen door Mijn genade.

Maar als je hart vol hoogmoed is en je niet naar Mij luistert ben je verloren.

Als jij in je ijdelheid zegt: 'Ik zal niet vechten,' is je beslissing ijdel.

Je eigen aard zal je dwingen tot de daad.

Want je hebt zelf het karma geschapen dat je bindt.

Je bent hulpeloos in de macht ervan.

En je zult juist datgene doen wat je onwetendheid probeert te vermijden.

De Heer leeft in het hart van ieder schepsel.

Hij draait ze steeds maar op het rad van Zijn Maya.

Leg heel je lot in Zijn handen.

Door Zijn genade zul je de hoogste vrede vinden en de staat die alle vergankelijkheid te boven gaat.

Nu heb Ik je die wijsheid geleerd die het geheim der geheimen is.

Overweeg die zorgvuldig.

Handel dan naar wat je het best lijkt.

Dit zijn de laatste woorden die Ik je zal zeggen, de diepste van alle waarheden.

Ik spreek over je eigen welzijn.

Jij bent Mijn uitverkoren en beminde vriend.

Geef heel je hart aan Mij,

heb Mij lief en aanbid Mij,

breng Mij eeuwig eer,

buig voor Mij alleen

en je zult Mij vinden:

dit is de belofte van Mij,

die jou zeer bemint.

Leg alle plichten voor Mij neer

en verblijf in Mij, je toevlucht.

Vrees niet langer,

want Ik zal je redden

van zonde en onvrijheid.