LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

      KRISHNAMURTI-INDEX 

LAAT HET VERLEDEN LOS  

LEVEN ZONDER GEWELD   

 

GESPREKKEN MET KRISHNAMURTI

x x x

GEZAG AFWIJZEN

HET IDEE "ALS", LEEF NIET ERGENS IN DE TOEKOMST

ASSOCIATIE MET HET VERLEDEN

GENOEGEN IS DE STRUCTUUR VAN DE MAATSCHAPPIJ

ANALYSE EN DE ANALYSERENDE

DE TIJD IS ONWERKELIJK

ANGST = DE GANG VAN  HET BEKENDE NAAR HET ONBEKENDE

WAT IS DE FUNKTIE VAN DENKEN ?

VRIJ ZIJN VAN HET BEKENDE

TIJDSCONFLICT TUSSEN "WAT IS" EN "WAT ZOU MOETEN ZIJN"

DE MAATSCHAPPIJ DE RUG TOE KEREN

SCHEPPEN IS DOOD EN LIEFDE

NIET-HANDELEN IS VOLLEDIG HANDELEN

WORDEN: HEDEN - VERLEDEN - TOEKOMST

x

ALLES IN TWIJFEL TREKKEN

RELIGIE IS EEN ZAAK VAN PROPAGANDA

EEN SPIEGEL VOOR MENSEN

TIJD IS DE INTERVAL TUSSEN DENKBEELD EN HANDELING

DE WAARNEMER EN HET WAARGENOME  2

x

ELKE MINUUT PSYCHOLOGISCH STERVEN

IDENTIFICATIE MET HUIS, VADERLAND ...

GEEN ENKEL GELOOF KAN ONS NAAR DE WAARHEID VOEREN

DE TWEESLACHTIGHEID VAN VERLANGENS

DENKEN IS TIJD

HET LOSLATEN

MEDITATIE IS GEEN  CONCENTRATIE

WAARNEMER = WAARGENOMENE

HET AFSTERVEN AAN DE TIJD

HET IS VRESELIJK IDEALEN TE HEBBEN

VRIJ ZIJN VAN HET VERLEDEN

WAT JE BENT IS HET BELANGRIJKSTE

DE WAARNEMER EN HET WAARGENOMENE  2

"IK", "IK" EN NOG EENS "IK"

HUNKEREN DOET VREES ONTSTAAN

DE SLAVERNIJ VAN HET DENKEN

DE HERKENNING VERMENGT ZICH MET DE WERKELIJKHEID 

BEVRIJDING VAN DE "IK-ILLUSIE"

x

WAAROM HOUD JE ER EEN GELOOF OP NA ?

x
DE WERELD - DAT BEN JIJ  

DUALITEIT EN TEGENSTELLINGEN

TOESPRAKEN MET GEDACHTENWISSELING

x

VERSCHIL TUSSEN WAARNEMING EN ERVARING

x
IDEOLOGIEEN ZIJN DE BRON VAN ALLE ELLENDE

LEVEN IN FRAGMENTATIE

DENKEN IS TIJD  2

ANGST VOOR HET VERLEDEN - ANGST VOOR DE TOEKOMST

ZELFANALYSE

VRIJ STAAN VAN GELOVEN OF NIET-GELOVEN

DE WAARNEMER IS HET WAARGENOMENE  2

HET WOORD IS NIET HET DING

DE WAARNEMER EN HET WAARGENOMENE

LIEFDE IS GEEN GENOT, LIEFDE IS GEEN VERLANGEN

KIJKEN NAAR DE VERWARRING

GEEN DENKEN BIJ EEN ONMIDDELLIJKE UITDAGING

HANDELEN VOLGENS EEN PATROON

X

SPLITSING TUSSEN GEDACHTE EN DENKER

DENKEN IS DE WEERKLANK VAN DE HERINNERING

VRIJHEID EN MEDITATIE  

WE LEVEN IN HET VERLEDEN

HET HANDELEN IS ALTIJD OUD

x

DE WAARNEMER ( DE DENKER)  IS HET DENKEN

HET DENKEN ONDERDRUKKEN HET ZOEKEN NAAR WAARHEID DE WAARHEID KAN NOOIT ERVAREN WORDEN
VRIJ ZIJN VAN ALLE VERGELIJKING ZELGBEGRIP IS GEEN ZAAK VAN TIJD HET EINDEIGEN VAN HET "IK"
KIJKEN NAAR DE WANHOOP TIJD IS DE INTERVAL TUSSEN DENKBEELD EN HANDELING RIJPHEID ID GEEN KWESTIE VAN LEEFTIJD

DE SCHATKAMER VAN HET VERLEDEN

GELOOF BINDT - GELOOF ISOLEERT

OVER DE ZIN VAN HET LEVEN

WE ZIJN GETRAIND TE GELOVEN EN TE VOLGEN

HET STREVEN NAAR ZELFVERVULLING

x

''RUST ZACHT" GAAT NIET IN VERVULLING

INTEGRAAL INTELLIGENT ZIJN,  BETEKENT ZONDER "ZELF" ZIJN

JEUGD EN BEWUSTWORDING

DE PSYCHOLOGISCHE RUIMTE

VEREENZELVIGING IS EEN PROCES VAN ZELF-VERGETELHEID

x

CONFLICT TUSSEN "WAT IS" EN "WAT ZOU MOETEN ZIJN"

GEWAARZIJN ZONDER KEUZE

KRISHNAMURTI: ZIJN VERLICHTING

LIEFDE IS NOCH DENKEN NOCH GENOT

DE DENKER IS EEN DENKBEELDIGE ENTITEIT

WIJ ZIJN NIET WERKELIJK INDIVIDUEEN

HET DENKEN MOET ZICHZELF LOOCHENEN

HANDELING ZONDER DENKBEELD

HET SCHEPPEN VAN KARMA

MAATSCHAPPELIJKE MORAAL

GEWAAR TE ZIJN WAT IS, IS WAARHEID

WIE BRENGT DE WAARHEID

EGO-DOOD

DE DENKER EN DE GEDACHTE

IK BEN ALLES, OMDAT IK HET LEVEN BEN

JE BENT TWEEDEHANDS

KAN DENKEN ONZE PROBLEMEN OPLOSSEN ?

DE WAARHEID IS EEN LAND ZONDER PAD

OVER DE ZIN VAN HET LEVEN

OP HET ZELF GERICHTE ACTIVITEIT

DE WAARHEID LAAT ZICH NIET IN WOORDEN VANGEN

HET DENKEN IS OUD

DE WAARHEID KAN NIET WORDEN GEZOCHT: ZIJ KOMT TOT U

x
HET DENKEN STOPPEN

VERSCHIL TUSSEN GEWAARZIJN EN INTROSPECTIE

DE LEVENSWEG VAN KRISHNAMURTI

DE "IK" STRUCTUUR

HERINNERING SCHEPT GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

x
x

OVERGAVE AAN "WAT IS"

DE WAARHEID GEEFT GEEN HOOP, ZE GEEFT INZICHT

DE ENIGE REVOLUTIE  

DE BEWUSTE EN ONBEWUSTE GEEST

HET BEEINDIGEN VAN HET DENKEN

x DE WAARHEID IS VAN OGENBLIK TOT OGENBLIK

DE KERN VAN ZIJN 'LEER'

MEDITATIE: VOLSLAGEN BUITENSTAANDER WORDEN

HET ZIJN

IEDER VAN ONS IS DE REST VAN DE MENSHEID

GOD IS EEN SYMBOOL, DAT ZIJN BETEKENIS VERLOREN HEEFT

OVER GELOOF IN GOD

STERVEN BETEKENT HET EINDE VAN HET GEKENDE

BESTAAT ER EEN BLIJVENDE ENTITEIT ?

TIJD EN TRANSFORMATIE

GOD IS EEN BEDENKSEL VAN ONS DENKEN

GELUK WORDT AANGEMOEDIGD DOOR HET DENKEN

MACHT EN REALISATIE

DE ALOMVATTENDE LEEGTE

GELOOF LEIDT NAAR DE DUISTERNIS

DE ZIN VAN HET LEVEN x

WAT IS VRIJHEID ?

DE DOOD EN HET LEVEN LINKS

WAT ‘NU’ GEBEURT STAAT BUITEN DE TIJD

x WIKIPEDIA.ORG

TRADITIE EN ZEKERHEID

EEN DRUPPEL ZEN IN IEDERS BEKER  

KRISHNAMURTI.NL

BESTAAT ER – AFGEZIEN VAN DE KLOK – WEL TIJD ?

x KRISHNAMURTI FOUNDATION-TRUST

WORDEN IS TIJD

CHRISTUS-BEWUSTZIJN

KRISHNAMURTI STUDY CENTER

HET ACTUELE EN DE ABSTRACTIE

ZOEK NIET EN GIJ ZULT VINDEN

KRISHNAMURTI INFORMATION NETWORK

GEVANGEN IN HET NET VAN HET DENKEN

TRADITIES WERPEN EEN BARRIERE OP NAAR DE WERKELIJKHEID

KRISHNAMURTI  LEERPROJECT

ZIJN IS NIET-KENNEN

TE LAAT KOMEN OP HET FEEST

x

ER BESTAAT GEEN MORGEN

WAARHEID HEEFT GEEN TRADITIE

VIDEOS
GELOOF LEIDT TOT GEBONDENHEID

DE VLIEG EN DE FLES

YOUTUBE
x

MAYA: MAATSCHAPPELIJK AANVAARDE WERKELIJKHEID

x

KRISHNAMURTI: ACHT GESPREKKEN

HET IK : EEN OP GEHEUGEN GEBASEERDE ABSTRACTIE

x
x

IDEEEN EN BEGRIPPEN: EEN ONTKENNING VAN DE WERKELIJKHEID

x

LOOCHENEN VAN TRADITIES EN GEZAG

HET DENKENDE OOG

x
x

HET MENU EN DE MAALTIJD

x
KRISHNAMURTI BOEKEN (ENGLISH)

''CHRISTUS" IS HET BESEF DAT ER GEEN AFZONDERLIJK ''IK'' IS

x
 BOEKEN.PDF

VERLOSSING - VAN PARANOIA TOT METANOIA

x
x

HET BELEVEN VAN DE SCHEPPING

x
x

SCHIZOFRENE HOUDING VAN HET CHRISTENDOM

x
x

MENSELIJKE RELATIES GEBASEERD OP MORELE BEGINSELEN ??

x
x

HET DAGBEWUSTZIJN

x