LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      BHAGAVAD GITA

  VERZAKING DOOR KENNIS 

Krishna: Jij en Ik, Arjuna,

hebben vele levens geleefd.

Ik herinner Mij ze alle;

Jij niet.

Ik ben de ongeborene, de onsterfelijke,

Heer van al wat ademt.

Ik lijk geboren te zijn:

dat is slechts schijn,

slechts Mijn Maya.

Ik blijf meester

van Mijn Prakriti,

de kracht die Mij vorm geeft.

(De twee woorden Maya en Prakriti zijn verwisselbaar. Beide verwijzen naar de scheppende kracht van Brahman, en vandaar naar het basismateriaal waarvan het heelal gemaakt is.)

Wanneer het goede zwak wordt,

wanneer het kwade toeneemt,

schep Ik Mij een lichaam.

Ik elk tijdperk kom Ik terug

om de heiligen te bevrijden,

om de zonden der zondaren te vernietigen,

om gerechtigheid te vestigen.

Hij die de aard kent

van Mijn taak en Mijn heilige geboorte

wordt niet wedergeboren

wanneer hij dit lichaam verlaat:

hij komt tot Mij.

Vluchtend voor angst,

begeerte en toorn

schuilt hij bij Mij,

zijn toevluchtsoord, zijn veiligheid:

schoongebrand in de gloed van Mijn wezen

vinden vele in Mij hun tehuis.

Welke wens ook de mensen tot Mij brengen

vol eerbied,

die wens sta Ik hun toe.

Welk pad de mensen ook volgen,

dat pad is het Mijne;

waar ze ook heengaan,

het voert tot Mij.

De meeste mensen vereren de goden omdat zij succes verlangen bij hun aardse ondernemingen.

Dergelijke stoffelijke successen kunnen snel verkregen worden hier op aarde.

Ik stelde de vier kasten in, die in overeenstemmen met de verschillende soorten guna's en karma.

Ik ben hun ontwerper.

Wees je niettemin bewust dat Ik boven het handelen sta en onveranderlijk ben.

Handelen bezoedelt Mij niet.

Ik heb geen enkel verlangen naar de vruchten van handeling.

De mens die Mijn aard in dit opzicht begrijpt zal nooit de slaaf worden van zijn eigen activiteit.

Omdat zij dit begrepen, konden de oude zoekers naar bevrijding zich veilig in activiteit begeven.

Ook jij moet je werk doen, in de geest van die oude zieners.

Wat is handelen?

Wat is niet handelen?

Zelfs de wijzen zijn hierover in verlegenheid.

Daarom zal Ik je zeggen wat handelen is.

Wanneer je dat weet zul je vrij zijn van alle onzuiverheid.

Je moet leren welk soort werk te doen, welk soort je moet vermijden en hoe je een toestand kunt bereiken van kalme ongehechtheid ten aanzien van je werk.

Wat handelen werkelijk is, is moeilijk te begrijpen.

Hij die het niet-handelen ziet in het handelen, en het handelen in niet-handelen, is waarlijk wijs.

Zelfs wanneer hij bezig is met handelen blijft hij kalm in de vrede van het Atman.

De zieners zeggen naar waarheid

dat hij wijs is

die handelt zonder begeerte of uitzijn

op de vrucht van het handelen:

zijn handeling valt van hem,

een keten die hem niet langer boeit,

versmolten in de vlam van het kennen van Mij.

Hij keert zich af van de vruchten,

hij heeft niets nodig:

het Atman is voldoende.

Hij handelt en staat los van het handelen.

Hij hoopt niet, kent geen begeerte,

houdt lichaam en geest in toom

en noemt niets het zijne:

hij handelt en oogst geen kwaad.

Wat Gods wil geeft,

dat neemt hij en is tevreden.

Pijn volgt op genoegen

en het deert hem niet;

winst volgt op verlies

en het laat hem koud.

Op wie zou hij afgunstig moeten zijn?

Hij handelt,

en wordt niet gebonden door zijn handelen.

Wanneer de boeien verbroken zijn

klopt zijn verlicht hart

in Brahmam;

elk van zijn daden

is een eerbetoon aan Brahman:

kunnen zulke daden kwaad voortbrengen?

Brahman is de rite,

Brahman de offerande,

Brahman degene die offert

aan het vuur dat Brahman is.

(het 'vuur' gezien als het vuur van de honger)

Wie Brahman ziet

in elke handeling

hij vindt Brahman.