LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ANGST          TREFWOORD < ANGST>

CITATEN                                                                                                  

RENE KRES: Je bent wat je in je hart wilt zijn. De rest is angst.
ECKHART: Alle dingen worden droevig door de angst voor de dood, maar wanneer gij afstand weet te doen van alle vergankelijkheid, kent u de onsterfelijkheid.

SOGYAL RINPOCHE: Misschien is de eigenlijke reden voor onze angst voor de dood het feit dat we niet weten wie we zijn.

CARLA POLS: Pas wanneer je ten einde raad je angst om de hals durft te vallen, zal hij je nooit meer naar de keel vliegen.
RUUD GORTWORST: Als vrees je vertrouwde vriend wordt, verlies je veel dierbare maatjes.
RIANE MALFAIT: Waar angst en verlangen elkaar raken, is er contact.
MAHATMA GANDHI: Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
SCHOPENHAUER: Onze gehechtheid aan het leven, of liever onze vrees voor de dood, komt zeker niet uit ons kennen voort, in welk geval ze het resultaat zou zijn van een verstandelijk besef van wat dit leven waard is, maar die doodsangst vindt zijn wortels rechtstreeks in de Wil. Zoals we het leven worden binnengelokt door de volkomen illusoire drift van de lustbevrediging, zo worden we erin vastgehouden door de stellig even illusoire vrees voor de dood.
J.A. FROUDE: Angst is de vader van de wreedheid.
STENDHALL: Alle religies zijn gebaseerd op de angst van de meerderheid  en de slimheid van de minderheid.
GOETHE: Stupiditeit kent geen angst.
J. GRESHOFF: De angst maakt kinderen achterbaks en volwassenen openhartig.
C. DE JONGHE: Angst is de hartenklop van de onmacht.
KRISHNAMURTI: Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven.
NIETZSCHE: De angst is de moeder van de moraal.
HERMAN VAN VEEN: Angst voor de dood is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven.
M. WILLIAMSON: Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren.
SHAKESPEARE: Na verloop van tijd haten we waar we steeds angst voor hebben.
ANONIEM: Als je de angst niet laat varen, kun je niet eerlijk zijn. En als je niet eerlijk bent, kun je de angst niet laten varen.
ANONIEM: Als de angst oprukt, trekt de logica zich terug.
ANONIEM: Vrees klopte aan de deur, geloof deed open. Er was niemand.  
ACIM: De essentie van je Zelf is Liefde, de essentie van je persoonlijkheid is angst.
AMBROSE REDMOON: Moed is niet de afwezigheid van angst, maar eerder het oordeel dat iets anders belangrijker is dan angst.
ANONIEM: Angst klopt, vertrouwen antwoordt.

JUDITH HAMERLINCK: Je bent bang om controle kwijt te raken waar het enige wat je werkelijk kwijt raakt, angst is.

WOODY ALLEN: Ik ben niet bang om dood te gaan, ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.
ANONIEM: Wie niet dagelijks zijn angst overwint, heeft de boodschap van het leven niet begrepen.
AESCHYLUS: De angst is sterker dan wapens.
ALAIN: Ik denk dat angst niets anders is dan onvruchtbare onrust en dat de angst ten gevolge van wikken en wegen steeds groter wordt.
F. BUYENS:  Angst voor de dood kent alleen iemand die zeer egoÔstisch leeft en vreest dat hij zijn egoÔsme niet zal kunnen vervullen.
ELIAS CANETTI: Het is uit angst dat de meesten ernaar verlangen gevreesd te zijn.
E.M. CIORAN: Angst is dweepzucht met het ergste.
G. DANNEELS: De hoeveelheid angst in je hart is juist zo groot als het gewicht van alles waar je nog aan gehecht bent.
FONS JANSEN: Het probleem van de macht is het probleem van de angst. Als iemand niet bang wil zijn voor anderen, kan hij dat bereiken door ervoor te zorgen dat zij bang moeten zijn voor hem. Als iedereen bang is voor hem hoeft hij voor niemand meer bang te zijn.
KRISHNAMURTI: Waar de angst ophoudt, begint het Zijn.
D. SŲLLE: Smart, angst en woede, dat zijn de zusters van de liefde. 
W. JAMES: De mensen blijven uit angst in ideologieŽn gevangen zitten.
P.C.ROUD: De angst voor de dood houdt ons van het leven af niet van het sterven.
TOINE LACET: Wanneer wij het sterven, de stervenden meer zouden toelaten in het leven, dan zouden zij ons bestaan verrijken. Zij zijn degenen die ons voorgaan. Het is een voorrecht om samen met een stervende te gaan tot aan de poort om de ervaring van het sterven te kunnen delen. Als je op die manier in je angst durft te gaan zul je ontdekken dat een schrikwekkende angst verandert in een liefdevolle bondgenoot.

MICHEL DE MONTAIGNE: Wie angst heeft om te lijden, lijdt nu al aan zijn angst.

ELEANOR ROOSEVELT: Je krijgt kracht, moed en vertrouwen door elke ervaring waarin je de angst echt in de ogen  kijkt. 

DA FREE JOHN: We zijn bang voor de dood, omdat we niet begrijpen wat het betekent te leven. Als we vrij zijn van de dreiging van en de angst voor de dood, hebben we een konstante liefde voor het leven.

LATIJNS SPREEKWOORD: Moed groeit door te doen, angst door niet te doen. 

SARTRE: In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid. 

KRISHNAMURTI: In onze geest, innerlijk moeten we in staat zijn het woord los te maken van de beleving en moeten we ten enenmale vermijden dat het woord zich mengt in, en een rol speelt in de rechtstreekse beleving van het gevoel; het gevoel wat feitelijk voorhanden is. Als je eenmaal zo ver bent gegaan en zo diep hierin bent doorgedrongen, zul je ontdekken dat in het onbewuste, in de duistere uithoeken van de geest een gevoel begraven ligt van volslagen eenzaamheid, van isolement, en dat is de fundamentele oorzaak van angst. Maar hier kom je nooit aan voorbij als je het uit de weg gaat, als je het ontloopt, als je er niet in afdaalt zonder er een naam aan te geven. Onze geest moet oog in oog komen te staan met het feit van volledige innerlijke eenzaamheid en zichzelf niet toestaan iets aan dat feit te veranderen. Dat uitzonderlijke iets dat eenzaamheid heet is het diepste wezen van het zelf, het "ik", met al zijn pesterijtjes, al zijn slimmigheden, zijn plaatsvervangende trucs, met zijn sluier van woorden waarin de geest gevangen raakt. Pas wanneer de menselijke geest in staat is aan die uiteindelijke eenzaamheid te ontstijgen meldt zich vrijheid- de absolute vrijheid van angst. Alleen dan kom je zelfstandig te weten wat werkelijkheid is, die onmetelijke energiebron die geen begin kent en geen einde. Zolang de geest echter in termen van tijd zijn eigen angsten verwekt, is hij niet in staat tot inzicht in datgene wat tijdloos is.

J.CRESCIMBENI: Je moet niet bang zijn voor het vliegen. Je moet bang zijn voor het neerstorten. 

   TREFWOORD < ANGST>