LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ARISTOTELES  (384-322)           TREFWOORD < ARISTOTELES>

CITATEN 

We zijn wat we herhaaldelijk doen.
Niemand houdt van hem die hij vreest.
De opvoeding heeft bittere wortels, maar haar vruchten zijn zoet.
Dankbaarheid veroudert snel.
De eerste eigenschap van stijl is helderheid.
Een verstandig mens jaagt niet het genot na, maar poogt de smart te ontlopen.
Van alle dieren heeft de mens de grootste hersenen in verhouding tot zijn afmeting.
Men kent een vriend pas, nadat men veel zout met hem gegeten heeft.
Spreken in spreuken past de ouderdom.
De mens is van nature een politiek dier.
Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot; de rest is slijm en gal.
Goed begonnen is het halve werk.
Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden.
Mensen voeren oorlog om in vrede te leven.
Ik noem hem dapper die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.
Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest.
Het geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben

De ziel denkt nooit zonder beelden.

Kwaad worden is gemakkelijk. Maar weten tegen wie men moet kwaad zijn, om de juiste reden, op het juiste ogenblik, op welke manier en voor hoe lang, dat is niet zo gemakkelijk.

Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen.
Armoede is de vader van revolutie en misdaad.
We moeten er eerder naar streven onze begeerten te verminderen dan onze middelen te vergroten.
De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven.
Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
De goden houden ook van een grapje.
Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.
We moeten niet luisteren naar degenen die ons vermanen, dat de mens slechts aan het menselijk moet denken, dat het sterfelijke zich moet beperken tot het sterfelijke; nee, wij moeten zoveel als in ons vermogen ligt, trachten onsterfelijk te zijn.
TREFWOORD < ARISTOTELES>