LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ATMAN            TREFWOORD < ATMAN>

CITATEN 

BRIHADARANYAKA UPANISHAD: Zie, het is het Atman waarlijk dat gezien moet worden, dat gehoord moet worden, dat begrepen moet worden. Waarlijk, in het zien, horen, overdenken, begrijpen van het Atman wordt het heelal gekend.
KATHA UPANISHAD: Zelfs niet door grote wijsheid kan het Atman worden gevonden, tenzij het kwaad wordt uitgebannen, de zinnen tot rust zijn gebracht, de geest gericht is en er vrede heerst in het hart.
SHANKARACHARYA: Het Atman is dat wat het universum doordringt, maar wat door niets doordrongen wordt, wat alle dingen doet schijnen, maar wat geen enkel ding kan laten schijnen. Net zoals een lemen pot van leem gemaakt is, zo is alles wat uit Atman voortkomt altijd Atman en zijn alle dingen Atman. Net zoals melk met melk vermengt, olie met olie, en water met water, zo wordt een asceet die het Atman kent één met Hem.
KATHAKA UPANISHAD: De Atman aller dingen, de ene Heerser vermenigvuldigt hier Zijn ene vorm: de wijzen die Hem in zichzelf aanschouwen, zij - en geen anderen - smaken eeuwige vree.
SHANKARACHARYA: Een brandende lamp behoeft geen ander om gezien te worden. Het atman heeft niets anders nodig om licht te geven.
MARCUS AURELIUS: Graaf in uw innerlijk: Daar binnen is de bron van het goede, die steeds opnieuw zal opwellen, telkens zo ge maar graaft.
TREFWOORD < ATMAN>