LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   AUGUSTINUS  (354-430)           TREFWOORD < AUGUSTINUS>

CITATEN

Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
De aalmoes is slechts een teruggeven.
Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.
Als Rome gesproken heeft, is de zaak afgedaan.
God dienen is de ware vrijheid.
Heb lief en doe wat je wilt.
De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen.
God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten.
De deugd is het juiste gebruik van de vrije wil.
Begrafenissen zijn eerder een troost voor de levenden dan dat ze de doden tot iets dienen.
Alleen de liefhebbende deelneming biedt het middel de mensen te verstaan.
In elke bewondering steekt een huiveren.
Geen booswicht die zichzelf niet het eerst kwaad doet.
Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden.
Het aardrijk is vol barmhartigheid, omdat het vol ellende en pijn is, maar in het hemelrijk is geen barmhartigheid, want daar is geen pijn.
Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de Zon.
Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid.

De doden zijn niet afwezig, zij zijn alleen onzichtbaar.

Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.
Gij hebt ons gezocht opdat wij U zouden zoeken.
TREFWOORD < AUGUSTINUS>