LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   AUM            TREFWOORD < AUM>

CITATEN 

MUNDAKA UPANISHAD: AUM! Dit is het heilig Woord; het omvat al wat bestaat; al wat is, wat was, wat wezen zal, het is vervat in het AUM. Ook alles wat boven de drievoudige tijd verheven is, dat wat noch tijd noch ruimte kent, ook dat is AUM.
ANNICK VAN DAMME: In het begin was er slechts duisternis en leegte. De kosmos was slechts een eindeloos niets.
Geen licht, geen beweging, geen leven, geen geluid. In haar leegte stuitte de duisternis op zichzelf. Het werd zich bewust van de leegte, de stilte. Kun je je deze stilte voorstellen, de stilte van het niets? Kun je zo stil worden dat je het hoort? Kun je naar de stilte in jezelf luisteren? Adem diep en langzaam, zodat je adem in stilte je longen vult. Voel hoe de binnenstromende lucht je keel ruimer maakt. Voel de energie naar binnen stromen. Luister naar deze energie, naar het niets.
Voel deze kern van stilte in je. Adem terug langzaam uit. Ook de kosmos ervaarde die energie. De energie werd vibratie. Het was de vibratie van een geluid waaruit alle andere geluiden werden geboren. Het heelal werd vervuld met geluid. Het geluid werd één en vermenigvuldigde zich. Het geluid werd alomtegenwoordig.
In je ademhaling, in je hart, in de wind, in de bomen en in de lucht. Het leeft in je eigen geest en in het ritme van al je gedachten.
MUNDAKA UPANISHAD: AUM is de boog, het Zelf de pijl, het Doel het stralend Brahman, richt u op Hem, wordt één met Hem, uw enig Doel is Hij.
MANDUKYA UPANISHAD: OM! Mogen onze oren het goede horen. Mogen onze ogen het goede zien. Mogen wij hem dienen met de kracht van ons lichaam. Het woord OM welke het onvergankelijke Brahman is, is het universele, het onvergankelijke. Verleden, heden en toekomst, alles is AUM. En alles wat aan gene zijde van de drie verdelingen van de tijd (verleden, heden en toekomst) ligt, ook dat is AUM.
TREFWOORD < AUM>