LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   BAHAISME             TREFWOORD < BAHAISME>

CITATEN 

ABDUL'L-BAHA: De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn.
ABDUL'L-BAHA: Voor ieder scherpziend en verlicht hart is het duidelijk dat God, de onkenbare Essentie, het Wezen van God, onmetelijk verheven is boven iedere menselijke eigenschap, zoals lichamelijk bestaan, stijgen en neerdalen, vooruitgang en teruggang. [-] Hij is en was altijd verborgen in de aloude eeuwigheid van Zijn wezen en zal eeuwigdurend in Zijn Werkelijkheid verborgen blijven voor het oog van de mens.
ABDUL'L-BAHA: Het wezen van God is niet te bevatten voor de mens, even als de werelden achter deze werelden en de omstandigheden die er heersen. Het is aan de mens gegeven kennis en hoge geestelijke eigenschappen te kunnen verwerven, verborgen waarheden te ontdekken en zelfs eigenschappen Gods te vertonen, maar de mens kan het Wezen Gods niet bevatten. Waar de steeds wijder wordende cirkel van menselijke kennis aan de geestelijke wereld raakt, zendt God een Manifestatie die Zijn heerlijkheid weer-spiegelt.
ABDUL'L-BAHA: Geen mens kan zijn ware staat bereiken, dan door rechtvaardig te zijn. Er kan geen kracht bestaan dan door eenheid. Er kan geen voorspoed en geen welzijn worden verkregen dan door consultatie.
ABDUL'L-BAHA: Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.
ABDUL'L-BAHA: Niet voordat de vrouw dezelfde status bereikt als de man en niet voordat zij hetzelfde gebied van activiteiten heeft, zal geen bijzondere vooruitgang door de mensheid worden geboekt; de mensheid kan niet eerder haar vlucht nemen naar hoogten van werkelijk succes.
ABDUL'L-BAHA: De wereld der mensheid bezit twee vleugels:
de mannelijke en de vrouwelijke. Zolang deze twee vleugels niet even sterk zijn, zal de vogel niet vliegen.
ABDUL'L-BAHA:  Weet in waarheid dat de werkelijkheid van alle profeten van God dezelfde is. Hun éénheid is absoluut... God, de Schepper zegt: er is geen onderscheid tussen de dragers van mijn boodschap. O, gij volkeren van de wereld! De religie van God heeft tot doel de liefde en de éénheid. Maak er niet de aanleiding van tot vijandigheid en conflicten. Als de godsdienst een reden wordt tot verwijdering, heeft hij geen reden van bestaan, want hij is gelijk aan een geneesmiddel: als het de kwaal verergert, is het beter er zich niet van te bedienen. De mensheid kan niet met één vleugel vliegen. Als zij tracht te vliegen met de enige vleugel der religie, komt zij terecht in de modderpoel van het bijgeloof. Als zij probeert te vliegen met alleen maar de vleugel van de wetenschap, eindigt zij in de troosteloze draaikolk van het materialisme.
TREFWOORD < BAHAISME>