LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   BEWUSTWORDING           TREFWOORD < BEWUSTWORDING>

CITATEN 

JUDITH HAMERLINCK: Je succes voor Bewustwording is: niet alleen de wijsheid van jouw Zelf vertrouwen, maar ook die van Anderen.
F.JAVEK: Naar de mate van zijn evolutie in en door zijn bewustzijn zal de mens de macht van de dood ontgaan.
DIRK COSTER: Zoals in bet christendom de bewustwording van de ziel en haar uiterste mogelijkheden de mens tot een onmenselijk ascetisme gedreven heeft, zo heeft de bewustwording van de persoonlijkheid geleid tot een onmenselijk egoisme.
F.JAVEK: Volkomen bewustzijn is een aangedaan-zijn door het licht der eeuwige waarheid en absolute waarheid, het 'NU'.
KATHLEEN RAINE: Het bewustzijn lijkt op een kleine lichtcirkel, waaromheen de gebieden van de herinnering liggen; sommige van die gebieden zijn voor de wil toegankelijk, andere niet.  Buiten deze persoonlijke herinneringen liggen weer de gebieden van de archetypische configuraties en de onbekende energieŽn van de psyche. Buiten alles wat we, hoe ver verwijderd ook, nog steeds tot onszelf kunnen rekenen, ligt wat de mystici het gebied van het Goddelijke hebben genoemd, de tegenwoordigheid in, en ŠŠn de menselijke ziel, die alleen maar als God aangeduid kan worden.
C.G.JUNG: De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf-gewaar-zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
TREFWOORD < BEWUSTWORDING>