LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   BEWUSTZIJN           TREFWOORD < BEWUSTZIJN>

CITATEN 

NISARGADATTA: Niet het lichaam heeft bewustzijn, maar het bewustzijn heeft lichamen.
JUDITH HAMERLINCK: Je raakt niks kwijt als je bewustZijn toeneemt, je ziet alleen alles in het juiste perspectief en herinnert je weer je werkelijke Zelf.
SCHOPENHAUER: De toestand, de gesteldheid van het bewustzijn is, met het oog op het geluk van ons bestaan, zonder meer de hoofdzaak want alleen het bewustzijn is immers het onmiddellijke, al het andere is er indirect via het bewustzijn. Omdat ons leven niet onbewust is, zoals dat van een plant, maar bewust, derhalve als basis en normale voorwaarde een bewustzijn heeft,  zijn de gesteldheid en de mate van volkomenheid klaarblijkelijk het meest wezenlijk voor  een aangenaam of een onaangenaam leven.
M. CICERO: Het bewustzijn, een schone daad verricht te hebben, is een voldoende beloning.
WITTGENSTEIN: Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?
CYRILL SCOTT: Alle leven is in werkelijkheid een en het Eenheidsbewustzijn is de hoogste graad van Bewustzijn, in tegenstelling tot gescheidenheid; uit het eerste ontstaat Gelukzaligheid en uit het laatste pijn.
ANONIEM: Bewustzijn brengt je geen aangenaam leven, het brengt je bewustzijn.
ACIM: BewustZijn kan niet komen in een mentale staat die heeft besloten dat te weerstaan.

PAUL LIEKENS: De mens kijkt niet met zijn ogen, maar met zijn bewustzijn. 

THICH NHAT HANH: Leven met volle bewustzijn, de pas vertragen en elke seconde en elke ademhaling proeven, dat volstaat. 
C.G.JUNG: Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
F.JAVEK: Naar de mate van zijn evolutie in en door zijn bewustzijn zal de mens de macht van de dood ontgaan.
F.JAVEK: Volkomen bewustzijn is een aangedaan-zijn door het licht der eeuwige waarheid en absolute waarheid, het 'NU'.
KATHLEEN RAINE: Het bewustzijn lijkt op een kleine lichtcirkel, waaromheen de gebieden van de herinnering liggen; sommige van die gebieden zijn voor de wil toegankelijk, andere niet.  Buiten deze persoonlijke herinneringen liggen weer de gebieden van de archetypische configuraties en de onbekende energieŽn van de psyche. Buiten alles wat we, hoe ver verwijderd ook, nog steeds tot onszelf kunnen rekenen, ligt wat de mystici het gebied van het Goddelijke hebben genoemd, de tegenwoordigheid in, en ŠŠn de menselijke ziel, die alleen maar als God aangeduid kan worden.
C.G.JUNG: De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf-gewaar-zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
TREFWOORD < BEWUSTZIJN>