LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   BOEDDHISME            TREFWOORD < BOEDDHISME>

CITATEN 

BOEDDHA: Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.
BOEDDHA: Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
BOEDDHA: Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.
BOEDDHA: Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.
BOEDDHA: Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.
BOEDDHISTISCH GEZEGDE: Als de leerling bereid is, zal de meester verschijnen.
BOEDDHISTISCH GEZEGDE: De pruimenbloesem geeft zijn geur ook aan de hand die hem breekt.
BOEDDHISTISCH GEZEGDE: Doe alles met zoveel ernst alsof het voorbestaan van het universum ervan afhing, en glimlach tegelijk omdat je denkt dat wat je doet ook maar enig verschil zou uitmaken.
BOEDDHA: Geduld is het beste gebed.
A.EINSTEIN: Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme.
A.EINSTEIN: Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme.
SHIH-T'OU: Wat is de uiterste leer van Boeddha? Ge zult haar niet begrijpen, totdat ge ze zelf bezit.
BOEDDHA: Laten we leven in vreugde, in liefde, temidden van hen die haten! Laten we in vreugde leven temidden van hen die vechten. Laten we in vreugde leven, al hebben we niets!
BOEDDHA: Haatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheid.
BOEDDHA: Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort, aanvaard niet de traditie, aanvaard niet een uitspraak alleen omdat die te lezen is in een boek, noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging, noch omdat uw leraar het zegt. Wees uw eigen lamp.
ZEN MEESTER HAKUIN: Alle levende wezens zijn vanaf het prilste begin Boedhha's. Het is als ijs en water, zonder water kan er geen ijs bestaan; Zonder levende wezens, waar zouden wij Boeddhas vinden?
BOEDDHA: Gezegend is de mens die verlichting heeft gevonden. Die mens overwint, ook wanneer hij gewond is. Die mens is glorievol en gelukkig, ook wanneer hij lijdt. Hij is sterk, ook al bezwijkt hij onder de last van zijn werk. Hij is onsterfelijk, ook al zal hij sterven. De essentie van zijn wezen is reinheid en goedheid. Gezegend is hij die de heilige staat van Boeddhaschap heeft bereikt, want hij is geschikt om de redding van zijn medeschepselen te bewerken. De waarheid heeft haar tent in hem opgeslagen. Volmaakte wijsheid verlicht zijn inzicht, en gerechtigheid bezielt het doel van al zijn handelen.
BOEDDHA: Jullie bereiken onsterfelijkheid door jullie geesten met waarheid te vullen. Word daarom als vaten die geschikt zijn om de woorden van de meester te ontvangen. Reinig jullie van het kwade en heilig jullie levens. Er is geen andere weg om waarheid te bereiken. Leer te onderscheiden tussen zelf en waarheid. Zelf is de oorzaak van zelfzucht en de bron van het kwade. Waarheid hangt aan geen zelf; zij is universeel en leidt tot recht en gerechtigheid. Zelf - dat wat zich aan hen die hun zelf liefhebben voordoet als hun zijn - is niet het eeuwige, het altijddurende, het onvergankelijke. Zoek niet het zelf, maar zoek de waarheid.
BOEDDHA: Het beŽindigen van smart betekent het begin van compassie.
BOEDDHA: De waarheid is dat het kwaad door jezelf bedreven wordt. Men wordt bezoedeld door zichzelf. De waarheid is dat men door zichzelf gezuiverd wordt. Reinheid en onreinheid zijn van het individu. Niemand kan een ander rein maken. 
BOEDDHA: De dingen worden voorafgegaan door de geest, beheerst door de geest, gevormd door de geest. Wanneer men uit een bedorven geest spreekt of handelt, volgt het lijden ons zoals het karrenwiel de poot van een trekos volgt. Wanneer men spreekt of handelt uit een reine geest, volgt het geluk ons als de schaduw die ons niet verlaat.
BOEDDHA: NÚch het naleven van de regels van het ongekleed gaan, nÚch de haarvlechten, nÚch de modder waarmee men zijn lichaam bedekt, nÚch het vasten, nÚch het slapen op de naakte grond, nÚch het stof en vuil die het lichaam bedekken, nÚch de aanbidding, kunnen een sterveling rein maken die niet zijn twijfels overwonnen heeft.
BOEDDHA: Door de inspanning, door de waakzaamheid, door de zelfbeheersing, schept de wijze zich een eiland dat niet door de overstroming verzwolgen wordt.
BOEDDHA: Hij die, na eerst nalatig te zijn geweest, wakker wordt, verlicht de aarde zoals de maan die achter de wolken te voorschijn komt.
BOEDDHA: De wereld is blind. Zeldzaam zijn zij die zien. 
BOEDDHA: De geest is moeilijk te onderwerpen en onbestendig. Hij gaat waar hij wil. Het is goed hem te beheersen. De bedwongen geest verzekert het geluk.
BOEDDHA: Hij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijd.
BOEDDHA: De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.
BOEDDHA: Beter dan duizend holle woorden zonder zin is ťťn verstandig woord, dat degene die er naar luistert, tot kalmte kan brengen.
TREFWOORD < BOEDDHISME>