LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   BRAHMAN           TREFWOORD < BRAHMAN>

CITATEN 

BHAGAVAD GITA: Sommigen vereren het vormloze, andere aanbidden wat vorm aanneemt; alleen de wijze weet dat Brahman in beide woont.
CHANDOGYA UPANISHAD: Namen en vormen hangen slechts in de ruimte; in de waarheid leven zij in het onsterfelijke Brahman; Hij is Hetzelf.
RAMAKRISHNA: Brahman, de Waarheid, is dieper dan gedachten en woorden, dieper dan Dháraná, concentratie en Dhyána, meditatie, dieper dan de kenner, het gekende en het kennen, dieper zelfs dan de opvatting "het werkelijke" en "het onwerkelijke". In het kort, Het is dieper dan elke betrekkelijkheid.
RAMAKRISHNA: Geboorte en dood zijn als bellen op het water. Het water is echt, de bellen zijn onecht. Zij beginnen in het water en gaan er ook weer in op. God is gelijk een grote oceaan en de zielen zijn gelijk luchtbellen. Door Hem komen zij tot wezen, in Hem leven zij en tot Hem keren zij terug. God alleen is werkelijk, zijn manifestaties als de ziel en de wereld - Jiva en Jagat - zijn onwerkelijk. Ze zijn voorbijgaand, niet-durend.
SVETASVATARA-UPANISHAD: Dit is het stralend Brahman dat de gehele schepping verlicht; de schepper van het heelal vanaf het begin; hij was, hij is en eeuwig zal hij zijn, alles doordringend en al-ziende.
MANDUKYA UPANISHAD: OM! Mogen onze oren het goede horen. Mogen onze ogen het goede zien. Mogen wij hem dienen met de kracht van ons lichaam. Het woord OM welke het onvergankelijke Brahman is, is het universele, het onvergankelijke. Verleden, heden en toekomst, alles is AUM. En alles wat aan gene zijde van de drie verdelingen van de tijd (verleden, heden en toekomst) ligt, ook dat is AUM.
Dat is het vuur,
Dat is de zon,
Dat is de lucht,
Dat is de maan,
Dat is de zuivere,
Dat is Brahman,
Dat zijn de wateren,
Dat is de schepper van alles.
 
Gij zijt vrouw, gij zijt man,
Gij zijt de jeugd, gij zijt de maagd.
Gij zijt de oude man, strompelend op zijn stok. Eenmaal geboren is uw gezicht overal.
 
Gij zijt de donkerblauwe vlinder,
Gij zijt de groene papegaai met rode ogen,
Gij zijt de donderwolk, de zeeën en seizoenen,
Gij zijt zonder begin,
Gij doordringt alle dingen,
En uit u zijn alle wezens geboren.
SVETASVATARA UPANISHAD
TREFWOORD < BRAHMAN>