LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   CHRISTENDOM           TREFWOORD < CHRISTENDOM>

CITATEN 

JEF GEERAERTS: Twintig eeuwen christendom heeft hun genen voorgoed besmet zodat ze door het leven sluipen met opgetrokken schouders bang om zich heen kijkend als muizen beducht voor denkbeeldige gevaren slaven van een onbegrijpelijk dwangmatig gedrag.
NIETZSCHE: Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen.
M. MITSCHERLICH:  Het christendom, met name in zover het zich aan de opvattingen van de apostel Paulus oriënteerde, heeft zoals men weet niet weinig tot de onderdrukking van de vrouw bijgedragen.
NIETZSCHE: De laatste christen stierf aan het kruis.
NIETZSCHE: Mensen kunnen niet bekeerd worden, men moet er ziek genoeg voor zijn.
SOGYAL RINPOCHE: Niemand wil ‘gered’ worden door andermans overtuiging.

ALEXANDER POLA: Calvinisme: '...en het Woord is vrees geworden...'

NIETZSCHE: Het christelijke besluit om de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt.
THOMAS ARNOLD:  Het verschil tussen het Christendom en alle andere godsdiensten bestaat hoofdzakelijk hierin, dat men in de andere de mensen God ziet zoeken, terwijl het Christendom God is, die de mens zoekt.

GERRIT KOMRIJ: Het christendom is een godsdienst die mensen geen opium maar wel polio gunt.

ANATOLA FRANCE: Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken.
S.KIERKEGAARD: De leuze is tegenwoordig: 'het menselijke en het christelijke zijn een en hetzelfde'. Dat is een heel juiste zegswijze voor het feit, dat het christendom afgeschaft is.
DENIS DIDEROT: Zijn er dan christenen? Ik heb er nog nooit één gezien.
SIMSCHA LOOIJEN: Bewust of onbewust zijn mensen op zoek naar de waarheid. Sommige denken hem te hebben gevonden, maar de christenen hebben Hem gevonden.
MULTATULI: Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamd Christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof - schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide -maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom.
Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende,
heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemde.
Jezus is driemaal gekruisigd. Eens door de Joden, vervolgens door z'n levensbeschrijvers en eindelijk door de Christenen-zelf. Hij had nooit kwaadaardiger vijanden dan de laatsten.

MULTATULI: Er is 'n zotte begripsverwarring in de mening dat ik 'n vijand van Jezus wezen zou. Van de duizend en één christendommen, ja! En ik beweer dat Jezus in die vijandschap m'n bondgenoot wezen zou.

C. BUDDINGH: Het voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denken.

NIETZSCHE: Voorlopig zitten zij vastgebakken aan hun vierkante meter en lasteren van daar uit de wereld voorbij die vierkante meter: sterker nog, ze zijn kwaad en verbitterd wanneer iemand te berde brengt dat voorbij die vierkante meter nu eenmaal nog de hele, hele wereld ligt, dat het christendom, alles bij elkaar, nu eenmaal niet meer is dan een hoekje!

J. GRESHOFF: Het Christendom leert: hebt uw vijanden lief, maar zweept ondertussen op tot haat tegen andersdenkenden.  Ik zeg: haat uw vijanden en laat andersdenkenden, zonder ze lief te hebben, met rust zolang ze U en mij met rust laten.

WIM KAN: God is dood, en nou de gelovigen nog.
NIETZSCHE: De keerzijde van het christelijk medelijden met het lijden van de naaste is de diepgewortelde argwaan tegen alle vreugden van de naaste, zijn vreugde aan alles wat hij wil en kan.

MULTATULI: Ik ken veel christenen die hun bijbel nooit inzien - dat dan ook 't enig middel is om christen te blijven -

HEIN DE BRUIN: Het bijvoeglijk naamwoord christelijk is bij veel zelfstandige naamwoorden zinledig, zinloos, een groepsaanduiding, zonder kenmerkend te zijn.

OKKE JAGER: Het christendom staat het evangelie in de weg.
VOLTAIRE: Ik ben geen Christen, alleen daarom niet, om God beter te kunnen liefhebben.
FEUERBACH: De mens moet het christendom verzaken, dan pas wordt hij tot mens.
TREFWOORD < CHRISTENDOM>