LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   CHRISTUS            TREFWOORD < CHRISTUS>

CITATEN 

J. PAMEIJER: De mystieke Christus woont niet ergens buiten de mens, is geen persoon uit de geschiedenis of een zonnegod in de mythologie. Zijn woonplaats is de mens zelf. Als goddelijke vonk verblijft hij in de ziel en wacht daar rustig af tot de schaduwen van de ziel beginnen op te trekken en zijn goddelijke licht de voorheen zo duistere spelonk kan gaan overstralen.
LOUIS DUPRÉ: De meeste mensen die Christus proberen te beminnen in ieder schepsel, zoeken naar overeenkomsten en zichtbare tekenen. Maar als we zo zoeken raken we snel teleurgesteld; er zijn immers maar weinig mensen die lijken op of doen zoals Christus. Maar dat is niet de manier van kijken van de geestelijke mens. Zo'n mens ziet in elke mens hetzelfde goddelijke leven aanwezig dat in Christus in volheid aanwezig was.
B.SPALDING: De mens is uit God voortgekomen en hij moet tot God terugkeren. Dat wat uit de hemel neergedaald is, moet weer ten hemel opstijgen. De geschiedenis van de Christus begon niet bij zijn geboorte, noch eindigde zij met de kruisiging. De Christus was er al, toen God de eerste mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. De Christus en die mens zijn één; alle mensen en die mens zijn één. Zoals God zijn Vader was, zo is Hij de Vader van alle mensen, van al zijn kinderen. Zoals het kind de eigenschappen van de ouders in zich heeft, zo is de Christus in ieder kind. Vele jaren lang leefde het kind en het was zich ervan bewust dat hij de Christus was, dat hij één met God was door de Christus in zichzelf. Zo begon de geschiedenis van de Christus, die gij tot 's mensen oorsprong terug kunt volgen. Dat de Christus meer betekent dan de mens Jezus spreekt vanzelf.
ANGELUS SILESIUS: Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in U, helaas, gij zijt dan toch verloren. Het kruis op  Golgotha verlost U van geen kwaad, zo in Uw eigen hart het niet geheven staat.
NIETZSCHE: De laatste christen stierf aan het kruis.
MONTESQUIEU: In geen koninkrijken hebben zoveel burgeroorlogen gewoed als in dat van Christus.
ERNEST RENAN: Wat Christus heeft gegrondvest, en wat altijd van Hem zal blijven, dat is de leer van de vrijheid der zielen.
J.PAMEIJER: Eigenlijk moeten we niet proberen om christen te zijn, maar om zelf een Christus te worden, een ingewijd iemand.
TREFWOORD < CHRISTUS>