LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

  CONFUCIUS          TREFWOORD < CONFUCIUS>

CITATEN 

Bij een goed einde hoort een goed begin.
De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.
Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen.
De waarlijk goede mens is evenwichtig en gerust van ziel. Niets kan hem in verwarring brengen. De waarlijk moedige mens kent geen vrees.
Het is niet moeilijk het goede te herkennen, maar wel het in daden om te zetten.
Eén moment van vreugde verdrijft honderd zorgen.
Hij die de macht van het woord niet kent, kan de mensen niet kennen.
Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
De zekerste manier om bedrogen te worden, is zich voor slimmer te houden dan de anderen.
Tse-Koeng vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. De Meester zei: `Hij handelt voor hij spreekt, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen.
Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed.
Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld.
Pas als je naar de overkant van de zee roeit, zul je ondervinden wie je werkelijk bent.
Zoek de kleine dingen die aan het leven vreugde en voldoening geven.
Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.
De edelman beseft wat deugdzaam is, de gewone man wat winstgevend is.
Wij kennen het leven niet: hoe kunnen wij de dood dan kennen?
De zekerste manier om bedrogen te worden is, zich voor slimmer te houden dan anderen.
Hij die de kracht van woorden niet kent zal niet in staat zijn een mens te leren kennen.
Kunt u uw vijand niet verslaan, sluit dan vrede met hem.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
Ik moet werkelijk de man nog ontmoeten die meer ziet in deugdzaamheid dan in een mooie vrouw.
De edele mens is onwrikbaar, maar niet stijfhoofdig.
Fouten hebben, en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben.
Het hart van de wijze hoort, als een spiegel, alle voorwerpen te weerkaatsen, zonder door een enkele ervan besmeurd te worden.
Wanneer gij een ding kent, te doen als een die het kent, en wanneer gij een ding niet kent, te erkennen dat gij het niet kent - dat is Kennis.
Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten.
Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.
Alles heeft z'n schoonheid alleen ziet niet iedereen dat altijd.
De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden.
Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens.
Wie zijn gedachten niet in de verte stuurt, zal zorgen vinden in zijn nabijheid.
Van nature zijn we broeders, door de opvoeding worden we vreemden.
Bedek de vleugels van een vogel met goud en hij zal zich niet meer in de lucht kunnen verheffen.
Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen.
In de stilte van je eigen innerlijk wordt je duidelijk wat waar is.
Wie is wijs? Je bent wijs als je wijsheid in anderen herkent.
De vorst die mensen van deugd en waarde ziet, en ze niet benoemt, is slecht.
Een mensenleven in deze wereld is niet meer dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.
De vorst die corrupte lieden om zich ziet en ze niet ontslaat, is ook slecht.
Deugd blijft nooit alleen, ze vindt altijd nabuurschap.
De edele mens treurt niet als de mensen hem niet kennen; hij treurt als hij de mensen niet kent.
Een minister die erop uit is hoge belastingen te heffen kweekt dieven.
De vorst moet niet winst streven maar naar het vervullen van zijn plichten.
In het horen van processen ben ik als alle mensen. Moet niet de wijze zorgen, dat er géén processen zijn?
De voorname geeft altijd honderd procent.
Het geweten is de Poolster, de andere sterren.
De zin van de grote lering is: Het duidelijk maken van de helle glans der Virtus, het liefhebben van het volk, en pas rust vinden in het absoluut goede.

Wie het doel weet, voelt zich zeker, wie zich zeker voelt komt tot rust, wie tot rust komt kan vrede brengen, wie vrede heeft kan plannen maken, wie een levensplan heeft kan slagen.

De wereld wordt beheerst door oorzaak en gevolg, alle dingen hebben een begin en een einde. Weten wat eerst moet komen en wat laatst, is dicht bij de Tau zijn.

Wanneer onze voorvaders de betekenis der heerlijke deugd willen verduidelijken, regelden zij eerst de Staat, wanneer zij de Staat wensten te regelen, begonnen zij met hun familie, wie zijn familie wenste te regelen, begon met zelfvolmaking, wie zelfvolmaking wenste recht te maken streefde naar wijsheid van gedachten, wie naar wijsheid van denken streefde onderzocht alle dingen, wie alle dingen onderzocht heeft komt tot ware kennis.

Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt heeft komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regeren.

Van de keizer af, tot het gewone volk toe, is de zelfvolmaking steeds in het begin. Dat het begin slecht zou zijn en de gevolgen goed, dat bestaat niet. Dat wat dik moet zijn dun is, en wat dun moet zijn dik, dat bestaat niet. Dit noem ik het kennen van de wortel der dingen.

Fouten maken is niet erg, tenzij je jezelf er blijft aan herinneren.
In hun natuur zijn alle mensen gelijk; het zijn hun
gewoonten die het verschil maken.
De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
De twee moeilijkste dingen om mee om te gaan in het leven zijn slagen en falen.
Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.
Moeilijke tijden blijven niet duren, moeilijke mensen wel.

TREFWOORD < CONFUCIUS>