LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

  DENKEN  TREFWOORD < DENKEN>

CITATEN 

SHUNRYU SUZUKI: Een juiste manier van denken laat geen sporen na.
HUANG PO: Door aan iets te denken schep je iets en door te denken aan “niets” schep je iets anders. Laat dat zinloze denken volkomen oplossen, dan zal er niets meer overblijven om te gaan zoeken!
HUANG PO: Normale mensen gaan helemaal op in verstandelijk denken naar aanleiding van omgevingsfactoren; daarom voelen zij voorkeur en tegenzin. Om omgevingsfactoren uit te schakelen hoef je alleen maar te stoppen met oordeelsvorming. Wanneer je dat doet, verliezen omgevingsfactoren hun betekenis; en wanneer die hun betekenis verliezen, houdt het denken op. Maar wanneer je probeert de omgeving uit te schakelen voordat je het verstandelijk denken tot rust hebt gebracht, zal je dat niet lukken; dan zal de omgeving je slechts des te krachtiger van de wijs brengen.

ANONIEM: Besef dat wat je doet wanneer je denkt, niet waarlijk denken is, omdat het geen bewust denken is; want je bent je niet bewust van MIJ, de inspirator en bestuurder van ieder plan en elke gedachte die opkomt in je geest. Het was allemaal “mis‑denken”. Het bewijs hiervan is dat je denkt dat je van Mij gescheiden bent.

ANONIEM: Wanneer je eenmaal weet hoe je moet “denken”, kun je alles naar eigen wil scheppen wat je denkt.
JI KWANG DAE POEP SA NIM: Ons ware zelf ligt vóór het denken.
JI KWANG DAE POEP SA NIM: Oefen en help anderen, doe dat onophoudelijk. Wacht niet totdat je je karma hebt opgelost en verlichting bereikt. Wachten is denken.
DHAMMAPADA: We zijn wat we denken.
ASHTAVAKRA GITA: Wie zich los acht raakt bevrijd; wie zich vast acht blijft gebonden.“Wat men denkt is wat men wordt”, zo luidt een waar gezegde. Door objectief te leren kijken verwerkelijkt men de Zegenstaat. De poging te bedenken wat buiten denkvermogen valt, schept slechts opnieuw gedachte. De wijze mens die uitgeoordeeld
ware Vrede heeft bereikt, denkt niet, weet niet, hoort niet, ziet niet. De onwetende ijvert vergeefs om beheersing van het denken. Maar de wijze, van het Zelf verrukt, maakt het zich moeiteloos eigen.
TONY SAMARA: Het denken maakt dingen niet duidelijker; het brengt slechts het hart in verwarring.
DEEPAK CHOPRA: We kunnen het denken niet opsluiten in de hersenen. Het denken bevindt zich in elke cel van ons lichaam.
ANONIEM: Als je toch aan het denken bent, denk dan groot.
BRANA CRNCEVIC: Het hart heeft vrienden, de hersenen zijn alleen.
WILLIAM JAMES: Een heleboel mensen denken dat zij denken wanneer zij alleen maar hun vooroordelen wat anders rangschikken.
CORNELIS VERHOEVEN: Door denken en argumenteren kunnen we een mogelijkheid verklaren, niet een werkelijkheid.
KRISHNAMURTI: Als je geen herinnering had van gisteren, totaal geen herinnering van welke vorm dan ook, zou je dan denken?
INAYAT KHAN: Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk.
CICERO: Leven is denken.
ALAIN: De grenzen weten van het denken, is niet het geringste deel van de kunst van het denken.
ALAIN: Denken is loochenen wat men gelooft.
JEAN DE BOISSON: Wie na te denken pleegt, is zelden geestdriftig.
F. BONNEURE: Denken doet pijn. Herinneringen zijn onze grootste verraders.
JOHAN DAISNE: Denken maakt jong. Want denken doet twijfelen. En twijfel plaatst ons telkens weer aan het begin van ons leven.
MARIE ESCHENBACH: Alleen de denkende beleeft zijn leven; aan de gedachteloze trekt het voorbij. 
CHARLES BUKOWSKI: Mensen die niet te veel nadenken zien er doorgaans jonger uit.
LEOPOLD FLAM: Denken betekent beslissen of zich in een crisis bevinden.
HERMAN FINKERS: Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles.
LEOPOLD FLAM: Elk denken is een poging om een weinig orde te brengen in de chaos die ons aanhoudend bedreigt.
CORNELIS GURLITT: Men moet denken bijbrengen, niet wat al gedacht is.
JOSEPH JOUBERT: Denken wat men niet voelt, is liegen tegen zichzelf. Alles wat men denkt, moet men met zijn ganse wezen denken, met lichaam en ziel.
KANT: Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
THEO MAASSEN: Filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denken.
DIANA OZON: Hoe kun je nou rechtlijnig denken in een ronde schedel
CONNIE PALMEN: Het vervelende van nadenken is dat je zo vaak bij paradoxen uitkomt.
JEAN ROSTAND: Nadenken is zijn gedachten door de war gooien.
WALTER TRAUPEL: Denken schept steeds een afstand tussen de dingen, die afstand, die we nodig hebben om ze te beheersen.
SIMONE WEIL: Collectieven denken niet.
BERGSON: Intelligentie wordt gekenmerkt door een natuurlijk onbegrip van het leven.
WITTGENSTEIN: De denker lijkt erg op de tekenaar die alle onderlinge verbanden wil natekenen.
M. SHERMAN: Een gelovige is geen denker, en een denker is geen gelovige.
SCHOPENHAUER: Je moet denken zoals de minsten, maar praten zoals de meesten.
SCHOPENHAUER: Intellect is onzichtbaar voor hem die het zelf niet heeft.
ANONIEM: Een kwartier nadenken kan dikwijls een dag werk besparen.
SCHOPENHAUER: Bij veel mensen ziet men dat het kijken gewoon de plaats van het denken heeft ingenomen.
ANONIEM: Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken.
ANONIEM: Denk eraan dat de tijd die je met je kinderen doorbrengt nooit is verspild.
ANONIEM: Als je te ruim denkt past de gedachte niet meer.
ANONIEM: Als je alles denkt te weten, leef je wel erg geïsoleerd.
SCHOPENHAUER: Velen verliezen hun verstand nooit, omdat ze het niet hebben.
JUDITH HAMERLINCK: Denken kan je niet de ervaring van je Zelf geven, maar het kan je wel helpen om los te laten wat je daarvan afleidt.
MILAN KUNDERA: Wanneer de mens denkt, lacht God.
SHAKESPEARE: Er is niets, hetzij goed of kwaad, of het denken maakt het zo.
ANONIEM: Er bestaat een natuurlijke neiging om de tijd door te brengen met mensen die net zo denken als wijzelf.
ANONIEM: Denken doen dwazen, verstandige mensen weten reeds.
H.P.BLAVATSKY: Het denken is de grote vernietiger van het wezenlijke: vernietig de Vernietiger. Onze stoffelijke of aardse wensen vinden hun oorsprong in het denken. De gedachte ontstaat eerder dan de wens. De gedachte werkt in op het brein, en de lagere Manas (ons lager 'ik') is hiervan de veroorzakende kracht. Het brein beïnvloedt de lichamelijke organen, en zo ontstaat de wens... Een verkeerde gedachte moet men derhalve vernietigen voordat de wens kan worden uitgedoofd.
F.JAVEK: Een dromer weet niets van zijn bestaan buiten de droom. Zo kan ook de nog dagdromende denker niet weten, dat hij eeuwig bestaat.
F.JAVEK: Gelukkig, deze wereld, d.w.z. de menselijke denkwereld, zal eens moeten vergaan.
H.BOLL: Een soldaat die begint te denken houdt op soldaat te zijn. 
CHURCHILL: Wanneer twee mensen steeds hetzelfde denken, is één ervan overbodig. 
G.BERKELEY: Slechts weinigen denken, maar toch houdt iedereen er meningen op na.
F.S.FITZGERALD: Uw intelligentie is pas hoog wanneer u in staat bent om twee gedachten in uw geest vast te houden die lijnrecht tegenover elkaar staan en toch redelijk te blijven denken. 
WALLAS GRAHAM: Hoe kan ik nu weten wat ik denk totdat ik hoor wat ik zeg? 
W.JAMES: Een heleboel mensen denken dat zij denken wanneer zij alleen maar hun vooroordelen wat anders rangschikken. 
COURTELINE: Ik denk nooit, het is te vermoeiend; maar als ik denk, denk ik aan niets.
OTTO WEIS: Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen. 
CONFUCIUS: Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk.
JULIE DRISCOLL: Denken is een vorm van hoofdpijn; daarom vermijden we het.
SENGTSAN: De volmaakte weg is niet moeilijk 
voor wie geen voorkeuren kent.
Alles wordt volledig en onverbloemd geopenbaard
aan wie vrij van liefde en haat is.
Maar reeds het geringste onderscheid
doet hemel en aarde splijten.
Wie de werkelijkheid recht onder ogen wil zien,
dient het delende denken tot zwijgen te brengen.
De ziekte van de geest
is het uitspelen tegen elkaar van voorkeur en afkeur.
Het niet begrijpen van de diepe betekenis der dingen
leidt tot een zinloos verstoren van de vrede.
De weg is ongerept en uitgestrekt als de ruimte,
zonder tekort en zonder overvloed.
Door te kiezen: aanvaarden of verwerpen,
gaat zijn eigenheid en oorspronkelijkheid verloren.
Raak niet verstrikt in de veelheid der dingen,
maar maak van de Leegte evenmin een plek van geborgenheid.
Vind rust in de eenheid van het bestaan
en elk onderscheid verdwijnt als vanzelf.
Wie tracht tot rust te komen
door beweging stil te zetten,
zal onverminderd een bron van rusteloosheid blijven.
Zolang je één deel van de tegendelen kiest,
zal de ervaring van het geheel je nooit ten deel vallen.
Op twee manieren gaat de eenheid door onbegrip verloren:
de werkelijkheid ontkennen
is de waarheid geweld aan doen;
de Leegte roemen
is zich verliezen in een woordenspel.
Elk woord, elke gedachte
doet de werkelijkheid wijken.
Vrij van woorden, vrij van begrippen
is er geen plaats waar wij niet vrij zijn te gaan.
Slechts op de plaats van oorsprong
laat de betekenis zich vinden.
Het denkend dwalen in de veelheid der verschijnselen
spreidt over de bron een dichte duisternis.
Eén moment van innerlijke verlichting
en wij laten de Leegte en de dingen achter ons.
Veranderingen in deze lege wereld
schijnen werkelijk vanwege onwetendheid
Probeer de waarheid niet te zoeken
en houd op met het koesteren van ideeën.
Hecht niet aan enige vorm van dualisme.
Reeds de dunste scheidslijn tussen dit en dat
verstrikt het bewustzijn in een net van complexiteit.
Twee bestaat vanwege één,
maar zoek ook bij dit ene geen zekerheid.
Want de duizend en één dingen
verstoren geenszins de oorspronkelijke onschuld.
Geen onschuld verloren, geen duizend en één dingen,
geen verwarring, geen aanleiding tot bewustzijnsactiviteit.
Het subject komt tot rust, als het object ophoudt te bestaan;
het object houdt op, als het subject tot rust komt.
Het object is slechts object voor het subject,
het subject is slechts subject voor het object.
Hun relatie tot elkaar rust
uiteindelijk in de eenheid van de Leegte.
In de Leegte is geen afzondering mogelijk;
elk ding bevat in zichzelf de duizend en één andere.
Als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen hoog en laag
zullen vooroordelen niet langer bestaan.
De volmaakte weg biedt rust en alle ruimte;
hij is noch gemakkelijk, noch moeilijk.
Maar beperkte visies veroorzaken angst en besluiteloosheid.
Hoe groter de haast, hoe trager de voortgang.
Gehechtheid is niet binnen perken te houden
en biedt geen enkele uitweg;
laat de dingen in hun eigen zijn
en er zal geen sprake zijn van ontstaan, noch van vergaan.
Veilig is de weg die volgt de aard der dingen,
kalm, zonder dwang en vrij van weerstand.
Wanneer echter het denken zich verdeelt,
wordt de werkelijkheid de rug toegekeerd.
Het bestaan wordt zwaar, somber en ongezond.
Partijdigheid en eenzijdigheid maken ons leven moe en ziek.
Als je deze weg van volmaaktheid wilt gaan,
wees dan niet afkerig van de zintuiglijke wereld.
Verlichting is de concrete werkelijkheid
zonder vooringenomenheid tegemoettreden.
De wijze doet niets,
terwijl de onwetende zich vastbindt.
Hoewel de Dharma geen gespletenheid kent
hecht de onwetende zich aan afzonderlijke dingen.
Een vrije geest creëert zijn eigen illusoire kluisters
-een grotere contradictie is nauwelijks denkbaar!
Illusie koestert de idee van rust en onrust,
de verlichte echter kent geen lust en geen last.
Alle vormen van tegenstellingen
zijn uitgedacht op basis van onwetendheid.
Zij zijn luchtspiegelingen, zinsbegoochelingen.
Voor het luchtledige hoeft men geen angst te hebben.
Winst en verlies, goed en kwaad,
vergeet deze ideeën, eens voor altijd.
Wie wakker is
valt niet ten prooi aan dromen.
Wanneer het bewustzijn geen verschil verwekt,
de duizend en één dingen verschijnen zoals zij zijn:
één enkele essentie.
Wie het mysterie van deze unieke identiteit kent,
is bevrijd van alle verwarring.
Wie gelijkmoedig de eenheid in zijn veelheid schouwt,
en de veelheid in zijn eenheid,
keert terug tot de oorspronkelijke plaats
waar hij of zij van oudsher gewoond heeft.
Vraag niet naar het waarom van de dingen,
want hun zijn straalt zonder schaduw van vergelijking.
Ziet dat de beweging stilstaat
en dat wat stilstaat in beweging is,
en de idee van rust en beweging verdwijnt.
Wanneer het onderscheid zijn geldigheid verliest,
blijkt ook de eenheid niet te bestaan.
De uiteindelijke bestaansgrond van de dingen
is boven elke maat en regel verheven.
Wanneer het bewustzijn zich één weet met de weg,
komen alle egocentrische strevingen tot rust.
Twijfel en besluiteloosheid verdwijnen.
Een groot vertrouwen groeit.
Niets steunt op ons, en wij steunen op niets.
Alles is leeg, lucide, zichzelf verlichtend,
zonder inspanning, zonder verspilling van energie.
Het denken kan dit niet bedenken.
De verbeelding kan dit niet verzinnen.
In deze wereld van zo-zijn
geen zelf, geen anderen;
bij absolute gelijkheid
geldt slechts het simpele woord: 'niet-twee'.
In dit 'niet-twee' komt alles tezamen.
Al wat is, is welkom en wordt omhelsd.
Zo zien de wijzen de wereld,
waar zij ook wonen.
Verlichting vervluchtigt niet met het verstrijken van tijd
en laat zich niet beperken tot ruimtelijke grenzen.
Eén ogenblik is als tienduizend jaren.
Het eindeloze universum is aanwezig, noch afwezig,
maar toont zich altijd en direct bij elke oogopslag.
Het oneindig kleine is groot als het oneindig grote,
het oneindig grote is klein als het oneindig kleine,
want klein en groot zijn niet waarneembaar.
Zijn is niet-zijn,
niet-zijn is zijn.
Zonder dit inzicht
is het bestaan een onhoudbare situatie.
Eén is alles,
alles is één.
Het ene en het al bewegen zich vrij door elkaar
en vermengen zich zonder onderscheid.
Wie in deze werkelijkheid leeft,
hoeft zich geen zorgen te maken over eigen onvolmaaktheid.
Leven in dit vertrouwen is een weg van onverdeeld bewustzijn.
Onverdeeld bewustzijn is de grond
voor het vertrouwen in dit bestaan.
Verder zwijgt hier elke taal,
want er is
geen verleden,
geen toekomst,
geen heden.
TREFWOORD < DENKEN>