LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   DEUGD           TREFWOORD < DEUGD> 

CITATEN 

BLAISE PASCAL: Wij houden ons in de deugd niet staande door onze eigen kracht, maar door het tegenwicht van twee tegenstrijdige ondeugden, zoals wij staan blijven tussen twee tegen elkaar in waaiende winden: neem een der ondeugden weg en wij vervallen in de andere.

BLAISE PASCAL: De deugd van een mens moet niet afgemeten worden naar zijn bijzondere inspanningen, doch naar hetgeen hij gewoonlijk doet.

COMTESSE DIANA: Deugd is de eer der vrouw, eer de deugd van de man.

FRANCOIS DE LA ROCHEFOUCAULD: De naam der deugd dient het eigenbelang evenzeer als de ondeugden.

PYTHAGORAS: Deugden zijn als een bundel pijlen. Bepaal u niet tot één enkele, want niets is brozer dan op zichzelf staande deugd.
BERGSON: Het is uit kleine gebreken dat men grote deugden opbouwt.
PLATO: De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen.
AUGUSTINUS: De deugd is het juiste gebruik van de vrije wil.
ANONIEM: De eerste deugd is deugen.
J.BOISSON: Er zijn mensen wier enige deugd het is geen ondeugden te bezitten.
NAPOLEON: Hij die de deugd alleen beoefent om zich roem te verwerven is niet ver van de ondeugd af.
CONFUCIUS: Deugd blijft nooit alleen, ze vindt altijd nabuurschap.
KANT: De deugd is een zegepraal van de wil over de natuur.
D.LAWRENCE: De grootste deugd in het leven is ware moed om feiten onder ogen te zien en met ze te leven.
A.LINCOLN: Het is mijn ervaring dat mensen die geen ondeugden hebben heel weinig deugden bezitten.
M.CICERO: Velen willen niet zozeer deugd bezitten als wel de schijn ervan hebben.
MULTATULI: De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd, zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte. 
JOHN PETIT SEAN: De deugd loopt op twee benen: het nalaten van het kwade en het verrichten van het goede; zij gaat dan ook dikwijls mank.
OVIDIUS: Goed en kwaad grenzen aan elkaar; daarom krijgt de deugd vaak de schuld van wat de ondeugd misdreven heeft.
NIETZSCHE: Als de deugd geslapen heeft, zal zij frisser opstaan.
NIETZSCHE: Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten.
MULTATULI: De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd, zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.
P. MASSINGER: Geduld is de deugd van de bedelaar.
CICERO: Het is moeilijk de mensen ervan te overtuigen, dat liefde tot de deugd liefde is tot zichzelve.
JUVENALIS: De deugd wordt geprezen en sterft van koude.
JOUBERT: Ik verkies hen, die hun ondeugden beminnelijk maken, boven hen, die de deugd verlagen.
VICTOR HUGO: Als de deugd slaapt, droomt de ondeugd.
HORATIUS: De deugd komt na het geld.
JOUBERT: Ik verkies hen, die hun ondeugden beminnelijk maken, boven hen, die de deugd verlagen.
HELVETIUS: De deugd heeft vele predikers en weinig martelaren.
WILLIAM HAZLITT: Het ergste vergrijp tegen de deugd is er kwaad van te spreken.
GAIL HAMILTON: Wat een deugd is in een mens kan geen ondeugd in een kat zijn.
GOLDSMITH: Een deugd die altijd bewaakt moet worden, is de schildwacht nauwelijks waard.
GIBRAN: Wie zijn deugdzaamheid enkel draagt als zijn zondagse kleren kan beter naakt gaan.
JEAN GENET: De gebreken van de meerderheid noemt men deugden.
EURIPIDES: Deugd zonder inzicht betekent niets.
ANONIEM: Deugd is de eer der vrouw, eer de deugd van de man. 
NICOLAS CHAMFORT: Er zijn weinig ondeugden die een mens beletten veel vrienden te hebben, zoals dat wel belet wordt door te grote deugden.
MIGUEL DE CERVANTES: De deugd wordt meer vervolgd door de slechten dan bemind door de goeden.
JEAN DE LA BRUYÈRE: Er bestaat geen ondeugd, die niet een zekere gelijkenis vertoont met een deugd en die er geen misbruik van maakt.
SIR THOMAS BROWNE: Er leidt geen brede of gemakkelijke weg naar de deugd.
JEAN DE BOISSON: Deugd is een eigenschap die wij vooral in anderen bewonderen.
TREFWOORD < DEUGD>