LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   DOOD           TREFWOORD < DOOD> 

CITATEN 

ECKHART: Alle dingen worden droevig door de angst voor de dood, maar wanneer gij afstand weet te doen van alle vergankelijkheid, kent u de onsterfelijkheid.
SOGYAL RINPOCHE: Als we weigeren ons met de dood bezig te houden, zullen we niet in staat zijn onze levens voluit te leven, en gevangen blijven juist in dat aspect van onszelf dat moet sterven. Voor degene die voorbereid is en geoefend heeft, komt de dood niet als nederlaag maar als triomf.

SOGYAL RINPOCHE: Misschien is de eigenlijke reden voor onze angst voor de dood het feit dat we niet weten wie we zijn.

JUNG: Wat er na de dood gebeurd is zo onuitsprekelijk groots, dat onze fantasie en onze gevoelens niet toereikend zijn om ons er zelfs bij benadering een voorstelling van te maken.
JAN WOLKERS: De hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen wederkeren.
VAUVENARGUES: De gedachte aan de dood bedreigt ons, want zij doet ons vergeten te leven.
NISARGADATTA: Alles wat zich afspeelt tussen het verschijnen en het verdwijnen van het lichaam is niet meer dan een bundeltje herinneringen; alles wat je aan kennis hebt opgedaan is zuiver entertainment. Het ligt allemaal vast in het geheugen en dat geheugen zal verdwijnen.
J.MASEFIELD: De dood opent onbekende deuren. Sterven is fantastisch!
FRANS BUYENS: Angst voor de dood kent alleen iemand die zeer egostisch leeft en vreest dat hij zijn egosme niet zal kunnen vervullen.
BRAM VERMEULEN: En als ik dood ben, huil maar niet. Ik ben niet echt weg moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.
KURT TUCHOLSKY: Met de dood houdt alles op. Ook de dood?
ERIC VAN STEEN: Doodgaan: er klopt iets niet.
SPINOZA: Een vrij mens denkt aan niets minder dan aan de dood.
STEVIE SMITH: Dood is iets anders dan sterven, al wordt hij daarmee vaak verward.

N.VAN WINTER: Dood en graf kent arm noch rijk; 't zand bedekt beider koud gebeente.

MARTIN SIMEK: De dood is geen clich. De dood is prachtig: ook al komt hij nog zo verwacht, hij komt altijd aan alsof hij net is uitgevonden.
SENECA: Niets is zo doodeenvoudig als de dood zelf.
SENECA: De dood eist alles op. Sterven is een wet, geen straf.
SENECA: Velen zijn reeds dood voordat ze beginnen te leven.
BERTRAND RUSSEL: De meeste mensen zouden liever doodgaan dan denken; ze doen het trouwens ook.
PYTHAGORAS: Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.
BLAISE PASCAL: Daar de mensen geen geneesmiddel wisten tegen de dood, de ellende en de onwetendheid en toch gelukkig wilden zijn, hebben zij bedacht er maar niet aan te denken.

HENRY BATAILLE: Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.

HARRY MULISCH: Het feit dat ik doodga, moet eerst nog bewezen worden.
ADRIAAN MORRIEN: Doodgaan zou heel fijn zijn, als je het heel vaak doen kon.
HENRY MILLAR: De terreur van de dood weegt niet op tegen de onbekende vreugden van de geboorte.
ANDRE MALRAUX: De dood is niet zo'n ernstige zaak, de smart wel.
PLATO: Alleen de doden hebben het einde van oorlogen gezien.
INAYAT KHAN: Onwetendheid over het zelf brengt de vrees voor de dood.
ERNST JNGER: De dood is onze diepste herinnering.
M.JOUSMA: Het is ongelooflijk wat de geneeskunde op het ogenblik kan, het is gewoon moeilijk om dood te gaan.
FONS JANSEN: Waarom ik altijd zo jachtig ben? Zeker bang dat ik m'n dood niet haal. Dat ik al vr mijn dood de pijp uit zal gaan.
HORATIUS: Als hij eenmaal dood is, zal men van hem houden.
HEMINGWAY: Je moet enkel doodgaan binnenin: Dan is alles gemakkelijk.
ALBERTO GUILLEN: De dood is niet het volledige einde, we moeten nog sterven bij de anderen.
MAHATMA GANDHI: Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
CONFUCIUS: Wij kennen het leven niet: hoe kunnen wij de dood dan kennen?
KUITERT: De dode weet niets meer, hij is tot rust gekomen, heeft zijn tijd gehad. Even meegedaan met alles, met de opwinding, met de vreugde en het verdriet, met de onrust. Net als die miljarden voor hem. Maar als je er geweest bent hoeft het niet meer, niets hoeft meer, de last van het leven schuift van je af, voor eeuwig. Een mens keert terug tot waar hij uit genomen is: de aarde.
AUGUSTINUS: Begrafenissen zijn eerder een troost voor de levenden dan dat ze de doden tot iets dienen.
SCHOPENHAUER: Tegen het einde van het leven gaat het als tegen het eind van een gemaskerd bal, als de maskers worden afgenomen. Men ziet dan wie degenen, met wie men gedurende zijn leven in aanraking is gekomen, eigenlijk zijn geweest.
SOKRATES: Het is tijd om op te stappen, voor mij om dood te gaan, voor jou om verder te leven; wie van ons de beste weg neemt, weet niemand buiten God.
ANONIEM: Bij de dood hou je enkel vast wat je gegeven hebt.
SCHOPENHAUER: Onze gehechtheid aan het leven, of liever onze vrees voor de dood, komt zeker niet uit ons kennen voort, in welk geval ze het resultaat zou zijn van een verstandelijk besef van wat dit leven waard is, maar die doodsangst vindt zijn wortels rechtstreeks in de Wil. Zoals we het leven worden binnengelokt door de volkomen illusoire drift van de lustbevrediging, zo worden we erin vastgehouden door de stellig even illusoire vrees voor de dood.
HERAKLEITOS: Op mensen wacht bij hun dood iets wat zij niet verwachten en waaraan zij niet denken.
ANONIEM: Angst voor de dood houd u van het leven af, niet van het sterven.
ANONIEM: Zelfs de dood is niet gratis. Hij kost het leven.
ANONIEM: De gelovigen die elkaar de kop in slaan, maken zelfs van een dood zonder hiernamaals een hemel.
FAZIL HSN DAGLARCA: Niemand past in n enkel huis, niemand past in n enkele dood.
WOODY ALLEN: Ik ben niet bang om dood te gaan, ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.
ANONIEM: Als de dood god is, is God dood, maar als God god is is de dood dood.
DA FREE JOHN: We zijn bang voor de dood, omdat we niet begrijpen wat het betekent te leven. Als we vrij zijn van de dreiging van en de angst voor de dood, hebben we een konstante liefde voor het leven.
OSHO: Wanneer de dood aan je deur klopt, hangt veel af van hoe je dan reageert. Als je op een vriendelijke manier in ontvankelijke stemming kunt reageren, kan de dood worden omgezet in eeuwig leven. Als je je vastklampt aan het leven, als je bezeten bent door het leven, dan heb je weer een kans gemist.  
ANONIEM: Nooit heb ik gevraagd om geboren te worden, toch ben ik geboren en opgevangen. Nooit heb ik gevraagd om te sterven, toch ben ik overleden. Dus twijfel ik er niet aan of ik toch weer opgevangen zal worden, hoe dan ook.
T.KEMPIS: Gelukkig hij, die de ure zijns doods altijd voor ogen heeft, en op sterven zich dagelijks voorbereidt.
NIETZSCHE: Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.
R.B.JOYNSON: In het aanschijn van de dood, d.i. het niets, voelen we ons uiterst gefrustreerd, omdat niets kan worden gedacht of gevoeld met betrekking tot het niets.
F.JAVEK: De geboorte van de mens is het begin van zijn dood.
F.JAVEK: Het werkelijke leven kent de dood niet. Wie de dood kent, kent het werkelijke leven niet. De dood wijst op een vergeten van het tijdelijk leven. Het tijdelijk leven wijst op een tijdelijk vergeten van het eeuwige leven.
F.JAVEK: Naar de mate van zijn evolutie in en door zijn bewustzijn zal de mens de macht van de dood ontgaan.
F.HELLERS: Voor niets krijgen we zoveel voorbereidingstijd als voor de dood.
KATHA UPANISHAD: Nooit was de geest geboren; nooit zal hij ophouden te zijn; nooit was er een tijd dat zij niet was. Begin en einde zijn een droom; onsterfelijk zonder begin, onveranderlijk, bestaat  altijd. Dood kan haar niet raken, dood raakt slechts haar huis.
BOEHME: De dood is slechts een terugtrekken van het leven zoals het inademen van God, die daardoor zijn schepsel terugneemt in zichzelf.
EPICURUS: Als ik er ben is de dood er niet, als de dood er is ben ik er niet.
FREEK DE JONGE: Als je de dood niet kent kun je niet leven, want dood zul je altijd zijn en het leven duurt maar even.
ANONIEM: Doodgaan is het punt waarop bewustzijn en lichaam gescheiden worden.
NOLOF NALOJ: De dood is niets anders dan het verdampen van de blauwdruppel; zij is niet weg, is slechts in een andere toestand overgegaan. De Zon heeft gewenkt, de dauwdruppel heeft geantwoord! Gij zijt die dauwdruppel zelf. U gaat u voorbereiden op een nieuw leven. Weet dat er geen dood is. Weet dat de dood slechts de eb van het leven is. Het water rolt, nadat het de stranden omspoeld heeft, terug naar het Hart van de oceaan.
ANONIEM: Wees gelukkig zo lang je leeft, want je bent voor een hele tijd dood.
ANONIEM: De dood als feit kan het leven beindigen. De dood als idee kan het leven vergallen.
ECKHART TOLLE: De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent. Het geheim van het leven is 'te sterven vr je dood' en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat. 
TCHUANG TSE: Dat wat mijn leven goed maakt, maakt ook mijn dood goed.
EPICURUS: De dood kan ons wat we beleefd hebben niet ontnemen,zij kan ons alleen de toekomst ontnemen, die niet bestaat.
ERICH FROMM: Dood gaan is al heel bitter. Maar het idee om dood te gaan zonder geleefd te hebben is niet te verdragen.
TREFWOORD < DOOD>