LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   EENZAAMHEID            TREFWOORD < EENZAAMHEID>

CITATEN 

ALEXANDER VINET: De eenzaamheid is goed of kwaad, al naar gelang van hetgeen men erin zoekt.

A.GUINON: Mensen die de eenzaamheid niet kunnen verdragen, zijn juist de minst plezierige metgezellen
WASTIJN: Eenzaamheid: een onderonsje met jezelf.
J. LINDERS: Je bent niet gauw eenzaam. Tenslotte heb je altijd jezelf nog.
PIERRE REVERDY: Wij hebben veel te danken aan al diegenen die ons, door de beklemming van hun aanwezigheid, geleerd hebben van de eenzaamheid te genieten.
ALBERT HELMAN: Misschien is het zo nog het beste: eenzaam te zijn, want alleen de eenzame geeft acht op de stilte.
ANTON TSJECHOW: Zoals ik in mijn graf alleen zal liggen, zo leef ik in wezen ook eenzaam.
ERASMUS: Een grote stad betekent grote eenzaamheid.
CLEM SCHOUWENAARS: In de grootste eenzaamheid wordt zelfs een nutteloze stem belangrijk. Een bloem op de puinhopen, een klaproos tussen al dat grauw.
AUGUST STRINDBERG: Ze keken elkaar aan met die niet onder woorden te brengen uitdrukking van gelukzaligheid die twee eenzame mensen over zich krijgen wanneer ze elkaar ontmoeten en de zekerheid gevonden hebben dat ze de eenzaamheid voortaan gezamenlijk zullen bestrijden.
FRANCISCUS VAN SALES: Zoals er zowel goed als slecht gezelschap is, zo is er ook zowel goede als slechte eenzaamheid.
ANONIEM: Eenzaamheid is een kroonjuweel die gezet is in het leven van iemand die graag met God samen is.
ALICE BAILEY: Ook Jezus kende momenten van grote eenzaamheid. Grote zielen zijn altijd eenzame zielen. Zij gaan geheel alleen de moeilijkste stukken van de lange weg van terugkeer. Christus was altijd eenzaam. Zijn Geest dreef Hem  altijd weer in afzondering.
HELENA ROERICH: Denk erover na hoe dikwijls zelfs Christus zich in eenzaamheid terugtrok. Zelfs zijn geest had prana nodig.
HELENA ROERICH: Eenzaam steekt de bergtop omhoog - het gevoel van eenzaamheid zal hem nooit verlaten. Gezegend bent u, als dit gevoel u bekend is.
HELENA ROERICH: De prijs van het pad temidden van vijandelijke kreten is veel hoger dan die van het pad der eenzaamheid.
HELENA ROERICH: Het is niet gemakkelijk te erkennen, dat eenzaamheid niet bestaat.
TERESA VAN AVILA: Leg je toe op alleen zijn, en je zult God in jezelf vinden.
VOLTAIRE: Het gelukkigste leven is een druk solitair bestaan.
ALDOUS HUXLEY: Hoe krachtiger en oorspronkelijker een geest, hoe meer hij gelooft in een solitair bestaan.
PLATO: Hij die alles wat gelukkig maakt van zichzelf afhankelijk heeft gemaakt, en niet van anderen, heeft de beste weg voor een gelukkig leven gevonden.
SUNYATA: Het allerbeste is alleen te zijn en je ziel in stilte te ervaren.  
KRISHNAMURTI: Voor de hele ontwikkeling van het menselijk wezen, wordt eenzaamheid noodzakelijk, als een manier om gevoeligheid te kweken.

J. GRESHOF: Ik houd van ontvangsten en feesten omdat ik mij bij zulke gelegenheden het weldadigst bewust wordt van mijn eenzaamheid.

SIMON VESTDIJK: Als je alleen bent, heb je voor het grootste deel met je fantasie te maken. De werkelijkheid valt tegen.

J. GRESHOF: Er gaan heel wat meer mensen geestelijk ten onder aan een opgewekt onderling verkeer, dan aan de eenzaamheid en de stilte.

NIETZSCHE: De vreesachtige weet niet wat alleen zijn is: achter zijn stoel staat altijd een vijand. - O, als toch eens iemand ons de geschiedenis kon verhalen van dat verfijnde gevoel, dat eenzaamheid heet!

ANTON TSJECHOW: Als ge bang zijt voor de eenzaamheid, trouw dan niet.
ANONIEM: Alleen in de eenzaamheid vindt men zichzelve terug.
JEANPAUL SARTRE: God is de eenzaamheid van de mensen.
PIERRE REVERDY: De eenzaamheid te kunnen verdragen is een kracht - slechts de eenzaamheid te kunnen verdragen, een zwakheid.
HANS KUDSZUS: Het belangrijkste heeft men nog niet opgenomen bij De Rechten van de Mens: het recht op eenzaamheid.
ERNST HOHENEMSER: Eenzaamheid is een karaktertrek.
GOETHE: Wie zich aan de eenzaamheid overgeeft, ach, die is spoedig alleen.
PIERRE DUBOIS: Eenzaamheid is de meest primaire en fundamentele ervaring, maar zij bereikt niet ieders bewustzijn, of veel later.
JOSEPH COOK: Het geheim van eenzaamheid is dat er geen eenzaamheid is.
MARY COLERIDGE: Eenzaamheid heeft op sommige mensen dezelfde uitwerking als wijn; zij moeten er niet te veel van nemen, want ze stijgt hun naar het hoofd.
CEES BUDDINGH: Het verlangen naar eenzaamheid is dikwijls een vorm van hoogmoed.
BRIGITTE BARDOT: Een van de vele vormen van eenzaamheid is een herinnering hebben en er niet over kunnen praten.
SCHOPENHAUER: Wie geen plezier vindt in eenzaamheid, zal niet van de vrijheid houden.
SCHOPENHAUER: De mens is een sociaal dier doordat hij niet in staat is om de eenzaamheid en daarin zichzelf te verdragen.
SCHOPENHAUER: Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is.
ANONIEM: Eenzaamheid is nooit erger dan in het gezelschap van iemand anders.
ALB.GUINON: Mensen die eenzaamheid niet kunnen verdragen zijn het minst plezierige gezelschap.
ANONIEM: Eenzaamheid is een raam waar je een muur hebt op geschilderd.
ANONIEM: Eenzaamheid is vergeten dat je verbonden bent met de wereld om je heen en met alle zes miljard mensen.
SCHOPENHAUER: Op de top moet het eenzaam zijn.
ANONIEM: Veel mensen zijn eenzaam omdat zij muren bouwen in plaats van bruggen.
SCHOPENHAUER: Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij. 
K.GIBRAN: De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken afbreekt.
J.BILLINGS: Eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven.           
TREFWOORD < EENZAAMHEID>