LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   EEUWIGHEID            TREFWOORD < EEUWIGHEID>

CITATEN 

VOLTAIRE: Er zijn eeuwen voor nodig om een populaire opvatting te vernietigen.

KHALIL GIBRAN: De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegel.
WILLIAM BLAKE: De aarde schuilt in een korrel zand, het heelal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur.

HARRIET DOERR: Alles wat je doet in je leven, elk mens die je ontmoet, alles wat je meemaakt heeft een bepaalde weerslag op je omgeving. Niets ervan gaat verloren; elke ervaring wordt opgenomen in de eindeloos voortstromende rivier van de eeuwigheid.

WITTGENSTEIN: Als je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar ontijdelijkheid verstaat, dan leeft hij eeuwig die in het heden leeft. Ons leven is even eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos is.
BERGMAN: De eeuwigheid, het zwarte gat waaruit wij zijn geboren, waartoe wij zijn veroordeeld.
JAN WOLKERS: De eeuwigheid is het ogenblik waarvan je zegt, dat zal ik nooit vergeten.
ANONIEM: Eeuwigheid: tijdruimte die nodig is om onze wensen te verwezenlijken.
K.JONCKHEERE: Vooral de eeuwigheid heeft een duister verleden.
JAN GRESHOFF: Eeuwigheid is niet de oneindige voortzetting van de tijd, doch de ontkenning van de tijd.
PAUL FORT: Niets is eeuwig, behalve de eeuwigheid.

C. BUDDINGH: Dante had gelijk: er zijn drie soorten eeuwigheid: die van de hel, die van het vagevuur, die van de hemel. Je vindt ze, als minuten, door het leven van elk mens gestrooid.

CS LEWIS: Alles wat niet eeuwig is, is voor eeuwig waardeloos.
HERAKLEITOS: Het eeuwige leven is een kind: spelend als een kind, dobbelstenen werpend; het koningschap is aan een kind.
AUGUSTINUS: Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid.
ANONIEM: Dit leven: stage lopen voor de eeuwigheid.
KRISHNAMURTI: Je moet in het dagelijks leven de eeuwigheid verwerkelijken.
LAO TSE: Door de eeuwigheid te kennen komen wij tot begrip; begrip verruimt ons denken; een ruime visie veredelt; adeldom is als de hemel. Het hemelse is als Tao. Tao is het Eeuwige.
F.JAVEK: De mens is niet geboren om te sterven, maar om het eeuwige, onsterfelijke leven te beleven.
F.JAVEK: Wat wordt, verwordt; wat is, is eeuwig.
F.JAVEK: Wat je wčrkelijk bent, dat kan je niet worden, en wat je wordt, dat ben je niet wčrkelijk. Alles wat wordt en wil worden, verwordt. Alles wat is, blijft eeuwig, onveranderlijk aanwezig.
F.JAVEK: Wat eeuwig is, kan niet 'worden', zodat de mens niet boven zijn eeuwig bestaan uit kan evolueren. Evolutie in bewustzijn vindt alleen in de tijd plaats. 
F.JAVEK:  Het werkelijke leven kent de dood niet. Wie de dood kent, kent het werkelijke leven niet. De dood wijst op een vergeten van het tijdelijk leven. Het tijdelijk leven wijst op een tijdelijk vergeten van het eeuwige leven.
F.JAVEK: Een dromer weet niets van zijn bestaan buiten de droom. Zo kan ook de nog dagdromende denker niet weten, dat hij eeuwig bestaat.
BOEHME: Wie het leven anders neemt dan de eeuwigheid is een dwaas. Waar is de grens tussen tijd en eeuwigheid? Alleen dwazen zien haar. Daarom moet men leven als was er begin noch einde, met alleen dat ene belangrijke voor ogen: te zaaien omwille van de oogst.
TREFWOORD < EEUWIGHEID>