LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   FILOSOFIE           
CITATEN
PLATO: Het begin der wijsbegeerte is verwondering.
BERGSON: Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens.
EINSTEIN: Filosofen kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben.
NIETZSCHE: Er zijn filosofen, die welbeschouwd niets anders zijn dan lieden met een schematische knobbel
THEO MAASSEN: Filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denken.
SCHOPENHAUER: Om te filosoferen zijn dit de twee eerste vereisten: Allereerst dat men de moed heeft geen enkele vraag voor zich te houden en ten tweede, dat men alles wat vanzelf spreekt goed tot zijn bewustzijn laat doordringen om het zodoende als problematisch te gaan zien.
WITTGENSTEIN: Bij het filosoferen moet men in de oude chaos afdalen en zich daar thuis voelen.
WITTGENSTEIN: Moge God de filosofen inzicht geven in datgene, wat voor allen voor de hand ligt.
WITTGENSTEIN: De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt.
ANONIEM: Filosoferen is het onophoudelijk speuren naar het diepste wezen van de werkelijkheid.
ANONIEM: Filosoferen is het afleggen van de weg naar God.
ANONIEM: Filosoferen is zoeken naar het Absolute.
F.HELLERS: Filosofie is de natuurwetenschap van het immateriŽle.
ALDOUS HUXLEY: Verkeerde redenen zoeken voor wat men gelooft op grond van andere verkeerde redenen, dat is filosofie.  
KARL JASPERS: Wat allemaal filosofie heet, moet niet met de filosofie zelf verward worden. 
KANT: Mijn filosofie heeft me niets bijgebracht, maar veel bespaard. 
LOUIS PASTEUR: Er zit meer filosofie in een fles wijn dan in alle boeken. 
PETER USTINOV: Een filosoof is een man die bij gebrek aan een vrouw de hele wereld omarmt.
ANDRE GIDE: Als een filosoof je een antwoord geeft, versta je je eigen vraag niet meer.