LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   GEDACHTE           TREFWOORD < GEDACHTE>

CITATEN 

SWAMI RAMDAS: Je moet tegen je gedachten zeggen: “Ga maar waar je wilt. Waar je ook gaat, daar is God. Je kunt Hem niet missen want Hij is overal”. Laat je gedachten dus maar de vrije loop.
ECKHART: Het moet de mens niet voldoende zijn om een beeld of gedachte van God te hebben; als het beeld en de gedachte vergaan, vergaat ook God.

DHAMMAPADA: Zoals een vis op het droge spartelen gedachten koortsachtig in het rond. Hoe kunnen zij zich bevrijden uit de maalstroom van begeerte?

GEERT KIMPEN: Eén onbaatzuchtige gedachte heeft het vermogen in zich om de wereld te veranderen.
J.R.LOWELL: Alle mooie gedachten in de wereld wegen minder zwaar dan één enkele vriendelijke handeling.

H. VON MOLTKE: De gedachte legt de basis voor de daad.

NIETZSCHE: Gedachten zijn de schaduwen van onze ervaringen — altijd donkerder, leger, simpeler dan deze.
ANONIEM: Met mijn gedachten ergens anders, ben ik altijd overal.
NIN SHENG: Het zijn niet de omstandigheden die je ongelukkig maken, maar je gedachten erover.
ANONIEM: Goede gedachten brengen goede vruchten voort, slechte gedachten brengen slechte vruchten voort, en de mens is zijn eigen kweker.
JUDITH HAMERLINCK: Het eens zijn met een gedachte is veel makkelijker dan die in praktijk brengen.
ANONIEM: Soms hoor je merkwaardige dingen als je je eigen gedachten afluistert.
ANONIEM: Waar ben jij tussen twee gedachten in?
M.EBNER: Een gedachte kan niet ontwaken zonder andere te wekken.
H.P.BLAVATSKY: Het denken is de grote vernietiger van het wezenlijke: vernietig de Vernietiger. Onze stoffelijke of aardse wensen vinden hun oorsprong in het denken. De gedachte ontstaat eerder dan de wens. De gedachte werkt in op het brein, en de lagere Manas (ons lager 'ik') is hiervan de veroorzakende kracht. Het brein beïnvloedt de lichamelijke organen, en zo ontstaat de wens... Een verkeerde gedachte moet men derhalve vernietigen voordat de wens kan worden uitgedoofd.
BOEDDHA: De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
RABBI NACHMAN DE BRESLAU: Waar je gedachten zijn, dat is waar je bent. Zorg dat je gedachten zijn, waar je wil zijn.                
BYRON KATIE: Zolang je een gedachte hebt die in strijd is met dat wat is, ben je niet in harmonie.
MARCUS AURELIUS: Je levensgeluk hangt af van de kwaliteit van je gedachten.
MARKUS METTER: Grote ideeën beginnen met volkomen onrealistische gedachten.
ZIG ZIGLAR: Jij bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
STEPHEN COVEY: Telkens als we denken dat het probleem ergens 'daar buiten' zit, dan is precies die gedachte het echte probleem.
MURIEL RUKEYSER: Het universum bestaat uit gedachten, niet uit atomen.
ANTOON VLOEMANS: Onze gedachten zijn als vogels, wij volgen hun vlucht, maar niemand weet, waar zij hun nesten hebben.
J.WEBSTER: Niets is zo'n oneindige kwelling als iemands eigen gedachten.
BEN WOLKEN: Een vrouw kreeg een gedachte. Onmiddellijk riep ze haar gevoel ter hulp om te zien wat deze gedachte betekende.
PETER SIRIUS: Er zijn mensen, die schrikken, als zij een gedachte krijgen.
JULIEN DE VALCKENAERE: Gedachten die inslaan als de bliksem vergen goede geleiders of ze bedonderen de boel.
VAUVENARGUES: De gedachte aan de dood bedreigt ons, want zij doet ons vergeten te leven.
HENRI POINCARÉ: Een gedachte is slechts een lichtstraal in het zwartst van de nacht. Maar het is juist die lichtstraal die alles is.
NIETZSHE: De mensen schamen zich niet over hun schunnige gedachten, maar alleen over de idee dat iemand hen tot zulke gedachten in staat acht.
J.LOWELL: Alleen dwazen en doden veranderen nooit van gedachten.
E.MARBEAU: De gedachten van een schrijver over God doen ons niet God kennen, maar zij doen ons de schrijver kennen.
ANONIEM: Ik heb geconstateerd dat mensen van gedachten houden die niet tot nadenken dwingen.
MARNIX GIJSEN: De gedachte dat een opperwezen vierentwintig uren per dag zou nagaan wat wij hier verrichten, lijkt me even potsierlijk als pretentieus.
GEORGE ELIOT: Onze gedachten zijn vaak slechter dan wij zijn.
CHILOON: Vermijd dat je tong sneller is dan je gedachten.
CICERO: Een gedachte die je later invalt, is doorgaans verstandiger.
ANONIEM: Niets is gevaarlijker dan een grote gedachte in een leeg hoofd.  
WILHELM BUSCH: Domme gedachten heeft iedereen, alleen de wijze spreekt ze niet uit.
TREFWOORD < GEDACHTE>