LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   GELOOF           TREFWOORD < GELOOF>

CITATEN 

SOGYAL RINPOCHE: Niemand wil Ďgeredí worden door andermans overtuiging.

VAUVENARGUES: Het geloof is de vertroosting der rampzaligen en de verschrikking der gelukkigen.

THOMAS VAN AQUINO: Het geloof is een voorproef van de kennis die ons in het toekomstig leven gelukkig zal maken.

THOMAS VAN AQUINO: Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met Zijn genade daartoe is aangezet.

TRISTAN BERNARD: Wees niet bijgelovig: dat brengt ongeluk.

UMBERTO ECO: Iemand die niet meer in God gelooft is niet iemand die niets meer gelooft; het is iemand die alles gelooft.

JEAN DE LA FONTAINE: Een mens gelooft gemakkelijk, wat hij vreest en wat hij begeert.

PLATO: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
KANT: Als men iets niet kan bewijzen of weerleggen, kan men enkel maar "geloven"."
JAN WOLKERS: Zonder de bijbel zou ik een ander mens geweest zijn. Het is toch een soort indoctrinatie: je hele jeugd die verhalen te horen. En zonder die bijbel en mijn godsdienstige opvoeding had ik nooit mijn boeken geschreven. Ze vormen het fundament van mijn schrijverschap, samen met de opstandigheid, de rebellie die ik aan het geloof heb overgehouden.
ANONIEM: Geloof begint waar de rede stopt.
LUTHER: Geloof is niet de menselijke droom en waan, die sommigen geloof noemen.
ANONIEM: Als je het niet meer ziet zitten, word je gelovig.
JOHAN CRUIJFF: Ik geloof niet! In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het dus altijd een gelijk spel worden!
KUITERT: Geloofsleer die niet functioneert en toch als verplicht wordt voorgesteld, jaagt jongere generaties de kerk uit. Dat geldt ook voor de beeldvorming over Jezus als God op aarde en als lid van een goddelijke drie-eenheid. Die moet weg, daar kunnen veel moderne mensen zich niets meer bij voorstellen.
KUITERT: Geloof heeft geen fundament, daar is het geloof voor.
RONALD PLASTERK: Natuurlijk geloofden mijn kinderen in Sinterklaas. Buiten Nederland gelooft niemand in hem, laat staan in Zwarte Piet. Het geloof in Sinterklaas is erfgoed, van generatie op generatie overgedragen. Mijn kinderen geloofden omdat ze dat op de meest goedgelovige leeftijd, de leeftijd dat ze hun wereldbeeld vormden, hebben geleerd van hun ouders, de mensen die ze het meest vertrouwen. Idem voor elk religieus geloof. De kinderen van Hosni Mubarak zijn moslim, die van koningin Beatrix Nederlands-Hervormd. Dat is geen toeval, en ook geen gevolg van goddelijke interventie, geloof is cultuur.
RONALD PLASTERK: De een gelooft in Wodan die de bliksem maakt, of in de goden op de Olympus, een ander in een God die zijn zoon heeft laten vermoorden, en weer anderen in heilige olifanten. Verder hebben de meeste volkeren een rotsvast geloof in de juistheid van hun geloof, en ze menen dat daar ook een overvloed van argumenten voor is. Maar die overvloed is nooit zo groot dat ze een ander volk kunnen overtuigen, want op grote schaal bekeren gebeurt alleen als het ene volk het andere onderwerpt. Het meest opvallend is het verband tussen geloof en geweld. Het verschil tussen het rationeel zoeken naar een praktische oplossing en het grijpen naar wapens, dat verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het heilig vuur van het eigen religieus gelijk. De godsdienst maakt mensen bereid om te sterven voor hun partij. De kwestie Jeruzalem was al lang opgelost als het ging over een kilometer grond, maar het gaat om heilige grond! Jongemannen zouden wel uitkijken voordat ze zichzelf opbliezen bij een zelfmoordmissie, maar hen wacht de eeuwige hemel! Noord-Ieren hebben geen groter probleem met elkaar dan Friezen met Groningers, maar het geloof houdt hun haat vlammend.
KUITERT: Gelovigen doen niet alsof, maar leggen hun ziel en zaligheid in het zoeken, in de hoop dat ze tegenkomen wat ze van horen zeggen hebben, althans een glimp daarvan.

C. BUDDINGH: Men kan beter aan de heidenen overgeleverd zijn dan aan de gelovigen.

M. SHERMAN: Een gelovige is geen denker, en een denker is geen gelovige.
AUGUSTINUS: Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.

WIM KAN: God is dood, en nou de gelovigen nog.

SIGMUND FREUD: Religieuze doctrines zijn stuk voor stuk illusies, niet te bewijzen, niemand mag worden gedwongen ze voor waar te houden, eraan te geloven. Sommige van deze doctrines zijn zo onwaarschijnlijk, zozeer in strijd met alles wat wij moeizaam over de relativiteit van de wereld te weten zijn gekomen, dat men ze - op passende wijze rekening houdend met de psychologische verschillen - kan vergelijken met waandenkbeelden. Over het realiteitsgehalte van de meeste kan men geen oordeel uitspreken. Zoals ze niet te bewijzen zijn, zo zijn ze evenmin te weerleggen.
SCHOPENHAUER: De rijpheid des geestes blijkt uit de langzaamheid in het geloven.
ANONIEM: Geloof dat doodgewoon wordt, gaat gewoon dood.
ANONIEM: Wat is geloof? Als je tegen mensen zegt dat de melkweg miljarden sterren bevat, geloven ze je. Als je tegen ze zegt dat een stoel nog nat is van het verven, moeten ze hem aanraken om te kijken of het waar is.
ANONIEM: Vrees klopte aan de deur, geloof deed open. Er was niemand.  
ANONIEM: Geloof is om op te steunen, niet om anderen mee te slaan.
ANONIEM: Helaas zijn veel gelovigen in hun kerk of gemeente als een lamp van 100 Watt, terwijl ze thuis niet meer dan nagloeiende luciferkoppen zijn.
ANONIEM: Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien.
G.VAN LEENEN: Het geloof is me met de paplepel ingegoten, maar ik dacht dat het levertraan was, dus spuugde ik het direct weer uit.
G.B SHAW: Er bestaat slechts ťťn geloof, er zijn alleen honderden versies van.
INAYAT KHAN: De mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet.
HANS DENK: CeremoniŽn zijn op zichzelf geen zonde, maar wie mocht menen tot werkelijk leven te kunnen komen door de doop, of door het tot zich nemen van brood, leeft nog steeds in het bijgeloof.
ANONIEM: De gelovigen die elkaar de kop in slaan, maken zelfs van een dood zonder hiernamaals een hemel.
F.JAVEK: Elk geloof is een bewijs dat de mens absoluut en eeuwig weet, maar elk geloof is ook een bewijs dat de mens is ondergegaan in het vergetene of in het niet beseffen van zijn eeuwig weten.
F.JAVEK: De onwetende moet geloven; wie bewust weet, gelooft niet.
F.JAVEK: Een mens verlangt naar en bidt nog steeds om handhaving van waaraan hij lijdt. Waaraan lijdt hij? Aan zijn vereenzelviging met de waan van zijn geloof, dat begeren inhoudt naar wat verwacht wordt.
F.JAVEK: Onwaarachtig geloof leidt tot niets. Waarachtig geloof leidt tot alles.
F.JAVEK: Geloof aan uw ongeloof en onderken, dat gij nog niet aan geloof toe zijt.
F.JAVEK: WŠŠrlijk geloven is niet aan 'iets' geloven.
R.EMERSON: Het geloof dat berust op gezag is geen geloof.
FREEK DE JONGE: Geloven is zeker weten dat je twijfelt.
JOS BRINK: Geloven is een groot goed, maar geloven is ook hevig lijden.
KIERKEGAARD: Geloven betekent het verstand verliezen, teneinde God te winnen.
RAMAKRISHNA: Houdt uw eigen geloof en gevoelens voor uzelf. Als ge erover praat, verliest ge veel.
H.KUITERT: Geloof heeft geen fundament, daar is het geloof voor.
MICHEL DE MONTAIGNE: Niets geloven we zo vast als dat waarvan we de minste kennis hebben.
JONCKHEERE: Geloven is plannen maken voor na de dood.          
LIN YU TANG: Hij die over de Waarheid spreekt, beledigt haar. Hij die haar tracht te bewijzen, verdraait en verminkt haar. Hij die haar een etiket opplakt en er een filosofische school op bouwt, doodt haar. En hij die verklaart in haar te geloven, begraaft haar!
WILLIAM JAMES: Geloof dat je leven de moeite loont en je geloof zal zorgen voor de bewijzen.
G.BOMANS: Geloven en weten zijn twee rails die evenwijdig lopen en elkaar nooit ontmoeten.
VOLTAIRE: Het geloof bestaat in geloven wat het verstand niet gelooft.
JAN VANSPAUWEN: Ik geloof niet aan een God, maar ik heb over hem een veel betere mening als over de gelovigen.
MIQUEL DE UNAMUNO: Geloof zonder twijfel is een dood geloof.
J.RACINE: Geloof zonder daden, is dat een oprecht geloof?
E.OUWENEEL: Ook als men niet gelooft dat God bestaat gelooft men, namelijk dat God niet bestaat.
ANONIEM: Het ergste van alle bijgeloof is, zijn eigen bijgeloof voor het beste te houden.
LAO-TSE: Weinig geloof hebben, is geen geloof hebben.
JAN DE JONG: Het geloof is net een doos lego: je kunt er iets moois van bouwen, of juist nietÖ
DOULAS JERROLD: Geloof zit in het hart, niet in de knieŽn.
WIM IBO: Ik dank God dat ik niet geloof.
ERIC HOLLER: Geloof in een heilige zaak is voor een belangrijk deel een surrogaat voor het verloren gegane geloof in onszelf.
G.HERDER: Het bijgeloof maakt de Godheid tot afgod.
GOETHE: Het geloof is niet het begin, doch het einde van alle weten.
ANONIEM: Het geloof verzet bergen, jawel: bergen onzin.
EINSTEIN: Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen.
A.VAN EGMOND: Geloof is er niet om de wereld te verklaren, maar om het er in uit te houden.
UMBERTO ECO: Iemand die niet meer in God gelooft is niet iemand die niets meer gelooft; het is iemand die alles gelooft.
E.CIORAN: Spijtig dat men door het geloof heen moet om tot God te komen.
W. VAN BROECHHOVEN: Gesprek tussen twee goudvissen: "Ik geloof niet dat God bestaat." "Ik geloof van wel. Wie zou anders onze kom schoonmaken?""
GODFRIED BOMANS: Voor velen is het godsbegrip niets anders dan een verlenging van het oude Sinterklaasgeloof.
GODFRIED BOMANS: Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het stabiel, dan sterft het. Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.
GABY VAN DEN BERGHE: Alleen God gelooft nog in de mens.
TREFWOORD < GELOOF>