LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   GITA            TREFWOORD < GITA>

CITATEN 

De wijze is ontwaakt ten opzichte van dingen, waarvoor de gewone mens nog sluimert; en de ogen van de wijze zijn geopend voor waarheden, die buitengesloten zijn voor de blik van de mensen in het algemeen, terwijl daarentegen dat wat werkelijk is voor de massa, illusoir is voor de wijze.
Word nooit boos en kwets geen enkel schepsel. Wees oprecht en doe met vreugde afstand van de wereld. Leef in vrede, wees eerlijk, heb mededogen met ieder schepsel, wees zachtaardig en bescheiden. Begeer niet wat van een ander is en wees nooit wispelturig. 
IK [de hoogste Werkelijkheid] ben de stralen van maan en zon; het Woord van Kracht in de gesproken Waarheid; IK ben het geluid in ether, de vitaliteit in mensen; de zuivere geur van aarde en de helderheid van vuur ben ik ook; het leven in alle wezens ben ik, en de soberheid van de profeten.
Wat is het toch dat de mens doet zondigen, wat hij toch eigenlijk niet wil... De Opperheer zei: 'Het zijn begeerte en afkeer, die voortkomen uit allesverterende  en vernietigende passie, dat is het grote kwaad in de wereld. Zo wordt de wijsheid versluierd door het onverzadigbare vuur van begeerte, dat zijn voortdurende vijand is'.
TREFWOORD < GITA>