LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   HERAKLEITOS           TREFWOORD < HERAKLEITOS>

CITATEN  

Ik ging op zoek naar mezelf...
Aan alle mensen is het vermogen deelachtig geworden zichzelf te leren kennen en verstandig te denken.
Als iemand niet hoopt op het onverhoopte, zal hij het niet vinden, omdat het dan onvindbaar en onbereikbaar is.
Zich bezinnen is de grootste deugd, en de wijsheid is het de waarheid te spreken en ernaar te handelen, met een scherpe aandacht voor de aard der dingen.
Voor mensen is het niet goed dat alles gebeurt wat zij willen.
De menselijke aard sluit geen inzichten in, maar de goddelijke wel.
De weg naar boven en naar beneden is n en dezelfde.
Niet naar mij, maar naar mijn gedachtegang luisterend is het wijs dezelfde gedachte te hebben: dat alles n is.
Op mensen wacht bij hun dood iets wat zij niet verwachten en waaraan zij niet denken.
Slechte getuigen zijn voor de mensen ogen en oren, wanneer hun ziel van huis uit niet in staat is deze te verstaan.
De grote massa der mensen heeft geen kijk op het soort dingen waarop zij stuit, en wanneer die worden uitgelegd, brengen zij geen begrip op maar houden vast aan hun particuliere opvattingen.
Onwetendheid kan men maar beter verborgen houden.
Inzicht hebben is iets van universele aard.
Als onsterfelijken zijn zij sterfelijk, als sterfelijken onsterfelijk: het leven van de sterfelijken is de dood der onsterfelijken, het leven van de onsterfelijken de dood der sterfelijken.
De grenzen van de ziel zul je niet kunnen gaan ontdekken, ook al bega je iedere weg: zo onuitputtelijk is wat zij te verklaren heeft.
Was er geen zon, het was wat de andere hemellichamen betreft nacht.
Het eeuwige leven is een kind: spelend als een kind, dobbelstenen werpend; het koningschap is aan een kind.
God is dag en nacht, winter en zomer, oorlog en vrede, overvloed en honger.
Op de omtrek van een cirkel vallen begin en einde samen.
Onsterfelijken zijn sterfelijk, sterfelijken onsterfelijk; zij leven elkaars dood en sterven elkaars leven.
Oorlog  is vader van alles, koning van alles, en de enen toont hij als goden, de anderen als mensen, de enen maakt hij tot slaven, de anderen tot vrijen.
Weten moet men, dat de oorlog gemeenzaam is, en dat strijd recht is, en dat alles wordt geboren volgens strijd en behoren.
Niet naar mij luisterend maar naar de lgos, is het wijs met-de-lgos-in-te-stemmen dat alles n is.
De Logos is niet enkel de zinvolle menselijke rede, maar ook de zin die in de dingen rust, die tot ons spreekt en ons de dingen betekenisvol maakt.
Deze kosmos, dezelfde voor alle (mensen), werd noch door n der goden noch door n der mensen gemaakt, maar altijd was ze, is ze en zal ze zijn: vuur altijd levend, ontvlammend in maten en uitdovend in maten.
Daarom hoort men het gemeenzame te volgen. Maar hoewel de lgos gemeenzaam is, leeft de grote massa alsof ze over een private verstandigheid beschikte.
De mensen die slapen hebben elk hun eigen wereld, de mensen die wakker zijn hebben een gemeenschappelijke wereld. Individuele mensen beleven in hun slaap een droomwereld waarin elk zijn eigen waarheden heeft en zijn eigen belevenissen. Zodra men wakker wordt, stelt men vast dat het een begoocheling was, wat blijkt uit het feit dat de andere mensen iets anders hebben beleefd. Maar als ze wakker zijn, worden ze geconfronteerd met dezelfde zon, dezelfde huizen, dezelfde bomen, en dezelfde mensen. In de mythen beleven afzonderlijke volkeren een eigen wereld met goden, geesten, bovennatuurlijke krachten, pratende dieren, enzovoort. Bij onderling contact stellen ze vast dat de anderen totaal andere mythen hebben; het zijn als het ware groepsdromen. In de openbaringsgodsdiensten blijkt dat de aanspraak op universaliteit niet kan worden waargemaakt. We kennen een aantal wereldgodsdiensten, die allen beweren de waarheid te hebben, terwijl een gemeenschappelijke waarheid ontbreekt.
Zoals een spin die zich in het midden van haar web bevindt, het merkt zodra een vlieg een of andere draad van haar web vernielt, en snel daarheen snelt, als leed ze pijn onder de vernieling van de draad, zo ook haast de ziel van de mens, wanneer enig deel van het lichaam gekwetst is, zich vlug daarheen als verdroeg ze de beschadiging niet van het lichaam waarmee ze hecht en evenredig verenigd is.
TREFWOORD < HERAKLEITOS>