LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   HET ONBEKENDE          TREFWOORD < HET ONBEKENDE>

CITATEN 

GOETHE: Slechts nadat men over het bekende niet elkaar tot volle overeenstemming gekomen is, kan men tezamen naar het onbekende voortschrijden.
ORDE DER VERDRAAGZAMEN: Wij leven met het onbekende. Het onbekende is voor ons, zeker zoals wij nu zijn, niet benaderbaar, omschrijfbaar of definieerbaar. Laat ons dus afzien van de pogingen om het onbekende namen en vormen toe te kennen. Laat ons datgene wat voor ons kenbaar en hanteerbaar is, zoals het eigen ik en onze eigen wereld, zo goed mogelijk begrijpen. Laat ons bij dit alles vooral steeds weer gebruik maken van de rede, de kwaliteit die de mens nog steeds onderscheidt van het merendeel van zijn medeschepselen. De mens heeft nu eenmaal meer mogelijkheid tot erkennen en beredeneren dan de meeste dieren en zelfs bepaalde geesten. Dit is voor ons de weg. De onbekende kracht zal nog lang voor ons onbekend blijven. Maar wij zullen onszelf leren kennen, wij zullen de feiten van onze wereld leren aanvaarden. Wij zullen ook onszelf leren aanvaarden en daardoor ook kunnen beseffen, wat onze bestemming is volgens huidig weten en kennen. Meer hebben wij niet nodig. Want de mens die in zichzelf het gevoel heeft dat hij ondanks alles iets van zijn werkelijke bestemming vervuld heeft kan vrede hebben met zichzelf en zijn lot. En wie zover komt leeft ook in vrede en steeds toenemende harmonie met het onbekende. (...) Innerlijke waarden kun je niet altijd uitdrukken en omschrijven of redelijk beseffen. Maar de betekenis die zij voor je hebben in relatie met de wereld kun je wel degelijk leren kennen en omschrijven. En daarmee moet je toch beginnen; het zou dwaas zijn de rede te laten vervagen, alleen om je in de emotie vollediger te kunnen uitdrukken. Want eerst wanneer de rede de beperkingen aangeeft waarbinnen de emotie nu toelaatbaar is, zullen wij de emoties juister kunnen benaderen en ons van de betekenis daarvan bewuster worden. Wij zullen in onze wereld meer weten en onszelf beter beseffen in relatie tot de feiten, en gelijktijdig een grotere innerlijke rust verwerven. Een kunst die u allen zou moeten leren beheersen. Want wanneer je in deze tijd de feiten en de waarheid wilt weten moet je op zijn minst leren tussen de regels door te lezen.
TREFWOORD < HET ONBEKENDE>