LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   HET-ZELF           TREFWOORD < HET ZELF>

CITATEN 

ASHTAVAKRA GITA: Wetend dat jouw Zelf, het Zelf van alle wezens is en alle wezens in jou delen, ben jij verlost van eigenwaan en dunk van mijn en dijn. Gelukzaligheid voor jou!

MARCUS AURELIUS: Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve.
JUDITH HAMERLINCK: Je bent je Zelf al, je bent alleen afgeleid.
JUDITH HAMERLINCK: Zijn is vervullend in zichzelf, dus als je behoefte hebt aan activiteit (waar je altijd een vorm van externe input voor nodig hebt), dan kan je er zeker van zijn dat dat niet ge´nspireerd is door je innerlijke Zelf.
JUDITH HAMERLINCK: Je raakt niks kwijt als je bewustZijn toeneemt, je ziet alleen alles in het juiste perspectief en herinnert je weer je werkelijke Zelf.
PANCHADASI: Hoe kan ik het vatten? Vat het niet. Hetgeen overblijft wanneer niets meer gevat wordt, is het Zelf.
JUNG: De mens die in contact komt met haar hogere Zelf ervaart dat alle dualismen, "ik" als eenling en eenzame toeschouwer tegenover de buitenwereld; mens tegenover kosmos; mens tegenover de godenwereld, worden opgeheven. De dualiteiten die wij ervaren en waar wij veelal door worden gekweld, zijn producten van hel discursieve  denken.
H.P.BLAVATSKY: Teneinde kenner van het Al-Zelf te worden, wees eerst van het Zelf de kenner, zo zegt de grote Wet. Om tot kennis van dat Zelf te komen, moet gij het Zelf opgeven voor het Niet-zelf, Zijn voor Niet-Zijn.
CHANDOGYA UPANISHAD: Namen en vormen hangen slechts in de ruimte; in de waarheid leven zij in het onsterfelijke Brahman; Hij is Hetzelf.

RADEN JODJANA: Spiegeling: In je uiterlijke verschijning weerspiegelt het Werkelijke dat je bent. Het is niet het beeld dat je in de glazen ziet. Zoek voor je uiterlijk beeld de spiegeling binnen je zelf. En wordt gelijk het goddelijk Wezen dat in je woont.

KATHA UPANISHAD: Het zelf maakt zich niet openlijk bekend. Het is ieders geheim, maar het intellect van de wijze heeft Het gevonden.
AVADHUTA GITA: Weet dat het Zelf alomtegenwoordig en zonder enige onderbreking is. Ik ben de mediterende en tegelijk het hoogste meditatie-object. Waarom probeert u het onverdeelbare te verdelen?
PRASHNA UPANISHAD: Zij, die het allerhoogste Zelf kennen als zonder vorm, zuiver en puur, zonder schaduw, zij kennen het Al, leven in het Al.
MANON UPHOFF: Ik heb wel eens gezegd: God ben je zelf. God moet uit jezelf komen. God moet je maken. Mensen hebben iets nodig. Of je het nou Zen of God noemt, je wilt hem hebben.
INAYAT KHAN: Onwetendheid over het zelf brengt de vrees voor de dood.
JULIAN HUXLEY: Als resultaat van duizend miljoen jaren van evolutie begint het heelal zich bewust te worden van zichzelf en zijn wij in staat om iets van verleden en toekomst te begrijpen. Dit kosmische zelfbewustzijn wordt gerealiseerd in een heel klein onderdeel van het heelal - een paar menselijke wezens.
KATHA OEPANISHAD: Men moet het Zelf niet via de zintuigen zoeken. De maker van het zelf prikte de gaten van de zintuigen naar buiten; zodoende kijkt men naar buiten en niet naar binnen in zichzelf. Maar er zijn wijze mensen, op zoek naar het eeuwige leven binnenin, die, met de ogen naar binnen gericht, het Zelf hebben gezien.
ANONIEM: Als ik me afvraag wie ik ben, da met ik: ik ben slechts het Zijnde. Alle andere dingen ben ik niet, ik heb ze slechts. Mijn eigenschappen zijn als blaadjes van een bloem. Iedere ochtend openen ze zich, iedere avond sluiten ze zich. Maar ik, ik Ben. Eeuwig, onvergankelijk Zelf. Dit is het spirituele, niveau, waar alles slechts IS.
HINDOE¤SME: Bij een uit hout gesneden olifant vergeet het kind, dat deze uit hout vervaardigd is, volwassenen echter denken slechts aan het hout waaruit men die om mee te spelen heeft gemaakt. De dwaas vergeet het Zelf bij 's werelds schijn, de wijze echter ziet alleen het Al-Ene.
GUSTAV MEYRINK: Het enige dat echt de moeite waard is, is het vinden van je diepste "Ik", de "Ik" die wij zijn, en die wij, zonder het te weten, altijd geweest zijn. Dat "Ik" is zuiver geest, bevrijd van vorm, tijd en ruimte, waarin het, om zo uit te drukken, gedeeltelijk is ingebouwd. Weet wel dat het diepste "Ik" zo zacht als een vlinder is. Alleen op een heel voorzichtige, fijnzinnige en zeer natuurlijke wijze moet je proberen je "Ik" te bereiken. Om tot mijn  "Ik" door te dringen bewijst de  blijdschap de beste diensten, de blijdschap op vertrouwen gebaseerd. Het diepste van ons eigen wezen is nog meer in ons innerlijk verborgen dan wat wij als ons ik beschouwen. Ons diepste zelf lijkt op een wild dier, dat op de vlucht slaat zodra er ook maar de geringste beweging naar wordt gemaakt. Men kan zijn diepste wezen slechts waarnemen door toevallige gebeurtenissen. Je moet daarbij van het principe uitgaan, dat het er al is, maar dat je er niet naar moet zoeken. Het opkomen van een gevoel van blijdschap is het eerste subtiele te ken, dat er een magische kracht in je gaat geboren worden. Dan verschijnt er een "meester", een menselijk wezen zoals je zelf bent, bijna aan jezelf gelijk. Jijzelf bent, naar gelang je de "meester" in je waarneemt, niets meer dan een ademtocht uit de mond van de "meester". Je hoort hem zo tot je spreken, als sprak hij jouw taal. Wezenlijk is het, dat je eigen diepste "Ik" de brug is waarover hij tot je komt. Belangrijk is, dat je zelfs de geringste opwelling van je innerlijk wezen de kans geeft zich ongehinderd te uiten. Verder is belangrijk dat je elke opwelling, hoe banaal die ook mag lijken, alle aandacht geeft. Neem er nooit genoegen mee je eigen innerlijk wezen het juk van je verlangens op te leggen. Op die manier probeer je je eigen innerlijkheid te onderdrukken. Alleen je wil, je waarachtige wil moet handelen. Buiten jou bestaat er geen God.
KABIR: Ik lach, wanneer ik hoor dat de vis in het water dorstig is. Gij zwerft rusteloos van woud naar woud, terwijl de Werkelijkheid binnenin u woont.
JOHANNES VAN HET KRUIS: Die eeuwige bron ligt diep verborgen en toch weet ik waar zij wordt gevonden, al is het nacht.
AVADHUTA GITA: Weet dat het Zelf alomtegenwoordig en zonder enige onderbreking is. Ik ben de mediterende en tegelijk het hoogste meditatie-object. Waarom probeert u het onverdeelbare te verdelen?
AVADHUTA GITA: Al het bestaande is het Zelf. Onderscheid bestaat niet. Hoe zou ik kunnen zeggen: 'Het bestaat of het bestaat niet?' Ik ben vervuld van verwondering.
TREFWOORD < HET ZELF>