LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   HIER-EN-NU            TREFWOORD < HIER EN NU>

CITATEN 

WILLIAM BILDERDIJK: In 't voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal.

ANONIEM: Naar de mate waarin je je vastklampt aan de dingen van het verleden, leef je nog in dat verleden en kun je niets van doen hebben met Mij, Die woont in het altijd aanwezige NU, het eeuwige.

DHAMMAPADA: Er bestaat geen gisteren, geen morgen, geen vandaag.

M.JOUHANDEAU: Geluk is nu of nooit.
TOON HERMANS: Vandaag is de dag, hij komt maar een keer, want morgen is het vandaag al niet meer. 
ANONIEM: Herrinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag.
ECKHART: Het NU waarin God de eerste mens schiep en het NU waarin de laatste mens verdwijnt en het NU waarin ik spreek, zijn alle hetzelfde in God waarin alleen HET NU is... De gebeurtenissen van duizend jaren geleden, dagen die millennia geleden werden doorgebracht, zijn in eeuwigheid niet verder af dan dit moment wat ik nu beleef; de dag die over duizend jaar of zoveel jaren als je kunt tellen komt, is in eeuwigheid niet verder weg dan dit ogenblik dat ik nu beleef. 
GEORGE BERNARD SHAW: Wij zijn onze eigen bestemming. Het belangrijkste gebeurt onderweg, in het hier en nu. De zin van je leven is gewoon de zin van het universum helpen.
ANONIEM: Je toekomst staat niet in de sterren geschreven, maar in je denken van nu.
THICH NHAT HANH: Bij elke inademing breng ik rust in mijn lichaam. Bij elke uitademing glimlach ik. Ik blijf in het moment van nu en ervaar het grote wonder van dit moment.
ALBERT BLACKBURN: De waarneming van de waarheid, met zijn transformatieve eigenschappen, kan slechts in het ogenblik zelf te vinden. Onszelf objectief te zien in relatie tot de totale omgeving is wat ik Nu-Bewustzijn noem. Om dit te ervaren zijn geen inspanningen, systemen of een geloof nodig. Het denkvermogen (de mind) moet echter vrij in alle richtingen kunnen kijken. Elk vooropgezet idee of psychologische binding is een barrière tegen de ervaring van de Werkelijkheid. Deze werkelijkheid is een integraal deel van onszelf, het gaat dus niet om tijd of ruimte. Er is geen voortgang naar de waarheid, aangezien die voortdurend in ons eigen bewustzijn aanwezig is. Het is een stap naar een andere dimensie van het bewustzijn: het vermogen alle kanten van elke situatie te zien, inplaats van de gedachte die gevangen is in een identificatie met een fragment binnen waarneembaar bereik.
F.JAVEK: De in het 'NU' ontwaakte mens is de mens die zich volmaakt weet.
F.JAVEK: Volkomen bewustzijn is een aangedaan-zijn door het licht der eeuwige waarheid en absolute waarheid, het 'NU'.
F.JAVEK: Het 'NU' is tijdloze tijd.
JOAN BAEZ: Jij kiest niet hoe of wanneer je zal sterven. Je kan enkel beslissen hoe je zal leven: NU.
H.DRESSER: Een van de nuttigste methoden om je aan te passen aan wat het leven brengt is om jezelf volledig in het heden te denken. Voor velen die getracht hebben deze wijze van denken aan te leren is het een openbaring om te ervaren hoezeer hun bewustzijn normaal bezig is met dingen die veraf liggen.
TONIA VAN DER WAL: Als het heden beter is dan het verleden. Werk dan aan het heden en niet aan het verleden. Als het verleden beter was dan het heden. Droom dan van het verleden, maar leef in het heden.
JOPLIN: Je kunt het heden verwoesten door je teveel zorgen te maken over de toekomst.
SCHOPENHAUER: Het beste wat op de wereld te vinden is, is een pijnloos, rustig te verdragen heden.
H.DRESSER: Een van de nuttigste methoden om je aan te passen aan wat het leven brengt is om jezelf volledig in het heden te denken. Voor velen die getracht hebben deze wijze van denken aan te leren is het een openbaring om te ervaren hoezeer hun bewustzijn normaal bezig is met dingen die veraf liggen.
SCHOPENHAUER: Velen leven te sterk in het heden: de lichtzinnigen - anderen te sterk in de toekomst: de angstig bezorgden.
WIM DE BIE: Wie het heden beoordeelt moet over voldoende verleden beschikken.
DEAN KOONTZ: Het heden is niet meer dan een moment tussen verleden en toekomst.
ERNST HOHENEMSER: Het heden is precies even raadselachtig als de toekomst.
JACOB DE HAAN: Het heden is wel aardig, maar het duurt zo kort.
BOB DYLAN: Het heden van nu is straks verleden, het huidig bestel verdwijnt alreeds en de eerste van nu is de laatste straks, want de tijden veranderen steeds.
DENIS DIDEROT: Het heden is zwanger van de toekomst.
J.CLARE: Het heden is het graf van het verleden, en de mens het levende graf van het leven.
J.C.BLOEM: In het verleden, in de toekomst leven is verkeerd. Goed, maar wat, als het heden altijd onbewoonbaar is gebleken?
W.BILDERDIJK: In 't voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal.
ALAIN: Denk aan het heden. Denk aan je leven, dat van minuut tot minuut verdergaat. De ene minuut volgt op de andere, het is dus mogelijk te leven zoals jij leeft, aangezien je leeft.
HELLMUT WALTERS: Toekomst is het heden dat niet wordt geleefd.
JEAN PAUL: We moeten hoop hebben om het heden te kunnen genieten. We hebben liever een ongelukkig heden met goede vooruitzichten dan andersom.
ANONIEM: De afstand tussen het verleden en de toekomst is het heden. Het is aan ieder van ons gegeven het nu volop te beleven.
MICHELANGELO: Het heden is als een hand in een rivier steken: het begin van iets en het einde van iets.
TREFWOORD < HIER EN NU>