LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   HOOP          TREFWOORD < HOOP>

CITATEN

ANGELUS SILESIUS: Je hoopt, dat je 'nog wel eens ooit' Gods licht zult zien? Jij dwaas, je ziet het nooit, als je het nú niet ziet.
ANONIEM: De jeugd warmt zich aan de zon der hoop, de ouderdom aan de kachel der herinnering.

VÁCLAV HAVEL

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

ERICH FROMM: Diegenen wiens hoop zwak is stellen zich tevreden met comfort of met geweld.
ERNST BLOCH: Hoop zou in het geheel geen hoop zijn, als ze niet kon worden teleurgesteld.
ARABISCH SPREEKWOORD: Wie gezond is heeft hoop, en wie hoop heeft, heeft alles.
ANONIEM: Hoop is bij voorbaat van de toekomst genieten.
RIVAROL: Hoop is een voorschot op toekomstig geluk.
GOETHE: Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen.
ANTOON VLOEMANS: De hoop is een wissel op de toekomst, die waarschijnlijk niet gehonoreerd zal worden, omdat de zaak tegen die tijd bankroet is.
K. VERSTEEG: De hoop leeft langer naarmate de zekerheid langer ontweken wordt.
P. VALERY: De hoop ziet de kwetsbare plek in de wapening van de omstandigheden.
THEOKRITOS: Zolang er leven is, is er hoop.
CARMEN SYLVA: Wanneer de hoop ons verlaat, gaat zij ons graf delven.
SAMUEL SMILES: De hoop is als de zon die, als we er naartoe reizen, de schaduw van onze last achter ons werpt.
BERNARD SHAW: Wie nooit heeft gehoopt, kan nooit wanhopen.
ROCHEFOUCAULD: Hoe bedrieglijk de hoop ook moge zijn, zij dient tenminste om ons langs een aangename weg naar het einde van het leven te voeren.
M. PRIOR: De hoop is slechts de droom van hen die waken.
ALEXANDER POLA: Het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop maar ervaring.
NIETZSCHE: De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt.
H. MILLER: Hoop is een slecht ding. Het betekent dat je niet bent wat je wilt zijn.
THALES DE MILETE:  Hoop is het enige goede dat alle mensen bezitten; zij die niets anders hebben, hebben nog steeds hoop.
MICHELANGELO: God heeft de hoop een broer gegeven: de herinnering.
SAMUEL JOHNSON: Hoop is op zichzelf een soort geluk, en misschien wel het grootste geluk dat deze wereld te bieden heeft.
FONS JANSEN: Geloven is erop vertrouwen dat datgene wat je verhoopt waar is.
G. HERBERT: Wie in hoop leeft danst zonder muziek.
LORD HALIFAX: De hoop is gewoonlijk een slechte gids, doch een voortreffelijk reisgenoot.
FRANKLIN: Hij die leeft van hoop, loopt gevaar te verhongeren.
M. TERESA: Hoop is het beste antidepressivum.
JOB DE HAAN: Hoop is voor mij iets anders dan optimisme of een positieve kijk op het leven. Hoop is actief, een daad stellen. Er is hoop zolang mensen hun mond opentrekken, wetend dat zij hiervoor beschimpt en gestraft kunnen worden; zolang mensen hun rug rechten en weigeren langer slachtoffer te zijn; zolang mensen zich meer zorgen maken om hun geweten dan om hun reputatie.
TREFWOORD < HOOP>