LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   IDEALISME           TREFWOORD < IDEALSME>

CITATEN 

VIVEKANANDA: Het ideaal is God in alles te zien. Maar als je hem niet in alles kunt zien, zie hem dan in één enkele ding, in dat waar je het meest van houdt, en zie hem dan in het volgende. Zo kun je verdergaan.
A.GLASOW: Geef uw idealen niet op. Zij zijn ankers in de storm.
G.VAN DEN BERGHE: Een idealist is iemand die men naar de aarde zou wensen.
K.JONCKHEERE: Een idealist is iemand die bang is zijn dromen prijs te geven voor de verwezenlijking ervan.
ADRIAAN ROLAND HOLST:  Alleen het idealisme kan lammeren veranderen in tijgers.
CURT GOETZ: Idealisme is de gave om mensen zo te zien zoals zij konden zijn als zij niet waren zoals zij zijn.
JOHN GALSWORTHY: Idealisme neemt evenredig toe met iemands afstand tot het probleem.
CARL FRIEDRICH VON WEIZSACKE: Een ideaal kan men het beste afmeten aan het aantal slachtoffers dat het vraagt.
CAREL VOSMAER: Het ideaal is een exotische plant uit een gedroomd paradijs, die verbastert als men haar in een aardse bloempot zet.
JEAN PAUL: Alleen hij die een of ander ideaal dat hij tot werkelijkheid wil brengen in zijn binnenste koestert, is daardoor gevrijwaard tegen de vergiften en de smarten van de tijd.  
NIETZSCHE: Men vergist zich telkens weer, wanneer men vooruitgang van een ideaal verwacht: de overwinning van een ideaal betekende tot nu toe altijd een flink aantal stappen terug.   
A. LAMARTINE: Het ideaal is niets anders dan de waarheid op een afstand.
JOSEPH CONRAD: Een ideaal is vaak slechts een vlammend visioen van de werkelijkheid.   

C.CASPARUS: Stokpaardjes zijn op stal gezette idealen.

KAREL JONCKHEERE: Als idealen met de moedermelk worden ingezogen, begrijp ik onze tijd zonder borstvoeding.

CONNIE PALMEN: Het ideaal, zelfs de ideale ruimte, zal altijd de prikkel zijn voor het werk, voor het verlangen om van een ideaal werkelijkheid te maken. Zodra het werkelijkheid is, is het ideaal ook ideaal af.

ALEXANDER POLA: De eerste dodelijke slachtoffers aan beide zijden in elke oorlog zijn de idealen, waarvoor hij wordt gevoerd.

ERIC VAN STEEN: Idealisten houden het oog op de toekomst gericht: als zij één blik in het verleden sloegen waren zij geen idealisten meer.

RENATE RUBINSTEIN: Dat is de reden dat de heilstaat onmogelijk is en ieder die als idealist begint met het uit de grond stampen van de nieuwe mens, eindigt als tiran.

J.GRESHOFF: Idealist is hij die leeft in de gevaarlijke illusie, dat zijn leugen beter, dat wil zeggen mooier, zinrijker, doeltreffender is, dan die van zijn buurman.

J.GRESHOFF: Idealisten achten zich uit hoofde van hun idealisme geroepen om iedere botsing onherstelbaar, iedere verwarring onontwarbaar, ieder vraagstuk onoplosbaar te maken.
TREFWOORD < IDEALSME>