LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   IDENTIFICATIE            TREFWOORD < IDENTIFICATIE>
CITATEN
SWAMI RAMDAS: In de staat van onwetendheid vereenzelvig je je met het lichaam.
F.JAVEK: Het verstand vereenzelvigt zich met schaduwbegrippen, waarvan het zelf de schaduwwerper is.
F.JAVEK: Een mens verlangt naar en bidt nog steeds om handhaving van waaraan hij lijdt. Waaraan lijdt hij? Aan zijn vereenzelviging met de waan van zijn geloof, dat begeren inhoudt naar wat verwacht wordt.

C. BUDDINGH: Het voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denken.

F.JAVEK: Vereenzelviging sluit het herkenbare in de mens voor herkenning af. Vereenzelviging tekent en typeert de mens. De getekende en getypeerde mens weerspiegelt dan zijn onvrijheid van denken.
F.JAVEK: Vereenzelviging kenmerkt de bewustzijnstoestand van de ik-individu.
F.JAVEK: Elk geloof, dat het menselijk denken niet verlost van het niet beseffen van zijn vrijheid, wijst op een vereenzelviging met een dagdroom.
TREFWOORD < IDENTIFICATIE>