LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   IK-BEN           TREFWOORD < IK BEN>

CITATEN 

ANONIEM: IK, de Schepper, BEN de oorspronkelijke denker, de ene en enige denker.

SHUNRYU SUZUKI: Je leeft in deze wereld als een individu, maar voordat je deze menselijke vorm aanneemt, ben je er al, was je er al. Wij zijn er altijd. Begrijp je?

ANONIEM: In werkelijkheid heb IK geen verlangen, want IK BEN alle dingen.

ASHTAVAKRA GITA: Ik ben enkel Gewaarzijn; uit onwetendheid waande ik mij voorwaardelijk. Hiervan permanent doordrongen, leef ik nu Absoluut. De wijze mens is leeg van geest en kommert niet om inzicht of gebrek eraan. Hij zetelt in het Absolute waar goed en kwaad ontkracht zijn. Hemelrijk of nooddruft, winst of verlies, samenzijn, afzondering, de Eenling is het om het even. Hij kent zijn onvoorwaardelijke Aard.

AVADHUTA GITA: Ik ben zonder wortel en wortelloos en voortdurend manifest. Ik ben zonder rook en rookloos en voortdurend manifest. Ik ben zonder licht en lichtloos en voortdurend manifest. Ik ben de nectar van de kennis, homogeen, als het universum.

NISARGADATTA: Waarheid zegt me, dat ik niets ben, Liefde zegt me, dat ik alles ben.

SCHOPENHAUER: De wereld is het zelfbesef van de wil.
ANONIEM: Ik schiep gedachten, gevoel, zintuiglijke waarnemingen enz. als middelen waarmee Ik mijn aanwezigheid kenbaar kon maken. Toch kijken de mensen niet naar Mij, maar klampen zich vast aan de objecten van hun gedachten en gevoelens. Hoe kan er op die manier een eind aan hun gebondenheid komen? Door die objecten weg te nemen, schiep ik de diepe droomloze slaap die eveneens bedoeld was om Mijn aanwezigheid kenbaar te maken. Omdat er in die toestand noch gedachten, noch gevoelens noch iets anders valt waar te nemen, begon men hem domweg als een leegte te beschouwen. Of er nu objecten zijn of niet, ik ben altijd tegenwoordig zonder verandering. In ben vlak voor ieders oog. Alleen Mij en door Mij kan een mens zien en toch ziet hij Mij niet. Dit is onbegrijpelijk. Als iemand steeds erop staat, zijn ogen te sluiten wanneer hij van aangezicht tot aangezicht met Mij staat, hoe kan hij Mij dan ooit zien?
ANONIEM: Als ik me afvraag wie ik ben, dan merk ik: ik ben slechts het Zijnde. Alle andere dingen ben ik niet, ik heb ze slechts. Mijn eigenschappen zijn als blaadjes van een bloem. Iedere ochtend openen ze zich, iedere avond sluiten ze zich. Maar ik, ik Ben. Eeuwig, onvergankelijk Zelf. Dit is het spirituele, niveau, waar alles slechts IS.
ST.BERNARD: Wie is God? Ik kan geen beter antwoord bedenken dan: Hij die is. Niets is meer toepasselijk voor de eeuwigheid, die God is. Wanneer gij God goed noemt, of groot, of gezegend, of wijs, of iets dergelijks, dan ligt dat in deze woorden opgesloten, n.l. Hij is.
F.JAVEK: Wat je wrkelijk bent, dat kan je niet worden, en wat je wordt, dat ben je niet wrkelijk. Alles wat wordt en wil worden, verwordt. Alles wat is, blijft eeuwig, onveranderlijk aanwezig. 
F.JAVEK: De mens die bewust kan zeggen: "IK BEN", is zich geen wonder. "IK BEN" is alles; "ik ben ik" is niets in alles.
F.JAVEK: 'IK BEN' is de voortdurende roep in het woeste en ledige van het menselijk denken, het is de roep van zijn goddelijke afkomst, waarop het antwoord zou moeten zijn: 'IK BEN wat IK BEN'; vr het tijdelijke was BEN IK; IK BEN ALLES IN ALLES; IK BEN in het 'Nu' van alle tijden; IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven; IK BEN weten en de evolutie naar 'weten'; IK BEN de opgestane Christus en de zich bewuste enige Godszoon; IK BEN eeuwig en overal; IK BEN onvergankelijk dezelfde aanwezigheid; IK BEN kenvermogen; als aanwezigheid was ik eens genageld aan het kruis van 'ik ben ik', zijnde mijn dagdroombewustzijn, waardoor ik nu weet heb van de inhoudsvolle en van bewustzijnsmacht getuigende woorden:  HET IS VOLBRACHT. 
ECKHART: De kenner en de gekende zijn n. Eenvoudige mensen menen, dat zij God zouden kunnen zien, alsof Hij daar stond en zij hier. Dit is niet zo. God en Ik, wij zijn n in kennis.
BHAGAVAD GITA: IK [de hoogste Werkelijkheid] ben de stralen van maan en zon; het Woord van Kracht in de gesproken Waarheid. IK ben het geluid in ether, de vitaliteit in mensen; de zuivere geur van aarde en de helderheid van vuur ben ik ook; het leven in alle wezens ben ik, en de soberheid van de profeten.
TREFWOORD < IK BEN>