LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ILLUSIE            TREFWOORD < ILLUSIE>

CITATEN

PHILIP KAPLEAU: Als men een prachtig visioen van een Boeddha heeft, betekent dat niet dat men er ook bijna een is, net zo min als een droom waarin je miljonair bent je ook maar een cent rijker gemaakt heeft als je wakker bent.
BHAGAVAD GITA: Daar alle schepselen vanaf hun geboorte al aan illusie zijn overgeleverd, worden zij misleid door de paren van tegenstellingen die voortkomen uit begeerte en afkeer.
LAWRENCE LESHAN: Individuele werkelijkheid is in wezen illusoir. In eerste instantie zijn voorwerpen en gebeurtenissen deel van een patroon, dat zelf weer deel is van een groter patroon, en zo voort totdat alles besloten is in het... patroon van het universum. Individuele gebeurtenissen en voorwerpen bestaan, maar hun individualiteit is duidelijk secundair ten opzichte van het feit dat ze deel zijn van de eenheid van het patroon.
MULTATULI: Verloren illusies zijn gevonden waarheden.
M.EMANTS: Is niet alles illusie en is illusie niet alles?
WOLFRAM WEIDNER: Illusies zijn veelbelovende kinderen die het tot niets brengen.
ANTOON VLOEMANS: Men kan best van illusies leven, als men aan de realiteit maar genoeg verdient.
VALTOUR: Onze illusies zijn als onze tanden: de eerste die wij kwijtraken worden vanzelf door andere vervangen; de laatste worden ons slechts onder veel pijn ontrukt.
PETER SIRIUS: Illusies zijn de vlinders van de lente van het leven.
SCHILLER: Kort is de illusie, lang de spijt.
ANONIEM: Illusies zijn de enige ziekten waarvan men tot zijn spijt wordt genezen.
MAURICE DES OMBIAUX: Illusies zijn voor het hart wat zuurstof is voor de longen.
RÉMY DE GOURMONT: De waarheid is een illusie, en de illusie is een waarheid.
GUSTAVE LE BON: Een illusie verliezen betekent niet altijd een zekerheid verwerven.
SIGMUND FREUD: Religieuze doctrines zijn stuk voor stuk illusies, niet te bewijzen, niemand mag worden gedwongen ze voor waar te houden, eraan te geloven. Sommige van deze doctrines zijn zo onwaarschijnlijk, zozeer in strijd met alles wat wij moeizaam over de relativiteit van de wereld te weten zijn gekomen, dat men ze - op passende wijze rekening houdend met de psychologische verschillen - kan vergelijken met waandenkbeelden. Over het realiteitsgehalte van de meeste kan men geen oordeel uitspreken. Zoals ze niet te bewijzen zijn, zo zijn ze evenmin te weerleggen.

KOOS VAN ZOMEREN: En dan zeggen de mensen: je moet de werkelijkheid onder ogen zien. Maar waarom eigenlijk? Als wij ons nou beter voelen met onze illusies?

TREFWOORD < ILLUSIE>