LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   INDIVIDU           TREFWOORD < INDIVIDU>

CITATEN 

SHUNRYU SUZUKI: Je leeft in deze wereld als een individu, maar voordat je deze menselijke vorm aanneemt, ben je er al, was je er al. Wij zijn er altijd. Begrijp je?

ACIM: De essentie van je Zelf is Liefde, de essentie van je persoonlijkheid is angst.

JUDITH HAMERLINCK: Je bent bang om Eenheid te ervaren omdat dat automatisch al je geloof in individualiteit zou bedreigen.

LAWRENCE LESHAN: Individuele werkelijkheid is in wezen illusoir. In eerste instantie zijn voorwerpen en gebeurtenissen deel van een patroon, dat zelf weer deel is van een groter patroon, en zo voort totdat alles besloten is in het... patroon van het universum. Individuele gebeurtenissen en voorwerpen bestaan, maar hun individualiteit is duidelijk secundair ten opzichte van het feit dat ze deel zijn van de eenheid van het patroon.
PLOTINOS: Alle dingen zien, niet in het proces van wording, maar in het Zijn, en zichzelf zien in de ander. Iedere wezenseenheid bevat in zichzelf de gehele verstaanbare wereld. Daarom is het geheel overal. Ieder is daar het Al en het Al is in ieder. De mens, zoals hij nu is, heeft opgehouden het Al te zijn. Maar wanneer hij ophoudt een individu te zijn, dan stijgt hij boven zichzelf uit en doordringt de gehele wereld.
ORWELL: Het individu heeft slechts macht, in zoverre als hij ophoudt een individu te zijn.
ERICH FROMM: Het individu laat zich leiden door ego´stische belangen in plaats van door solidariteit met en liefde voor zijn medemens.
H. VAN DYKE: Individualisme is een dodelijk gif. Maar individualiteit is het zout van het dagelijks leven.
P. DRUCKER: Het individu is de centrale, meest schaarse, meest kostbare bron van onze maatschappij.
LOUIS CELINE: Het is een jongen die voor het collectief niet belangrijk is, kortom het is een individu.
FERDINAND BORDEWIJK: De mensheid maakt haar tijden, het individu doet wat zijn tijd van hem eist.
TREFWOORD < INDIVIDU>