LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   JEZUS           TREFWOORD < JEZUS>

CITATEN 

GERARD REVE: Eigenlijk geloof ik niets, En twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, Dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam En dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt Zoals ik U.
KUITERT: Of Jezus werkelijk Gods knecht was, of hij God goed heeft uitgelegd, zoals de christenheid gelooft - dat alles zal nog moeten blijken.
KUITERT: In Jezus' naam wordt er veel religieuze onzin bedreven, sterker nog: zijn kerkelijke, gepolijste gestalte leent zich daar uitermate voor.
ANONIEM: Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan.

MULTATULI: Er is 'n zotte begripsverwarring in de mening dat ik 'n vijand van Jezus wezen zou. Van de duizend en één christendommen, ja! En ik beweer dat Jezus in die vijandschap m'n bondgenoot wezen zou.

ANONIEM: Jezus likte niemands hielen; Hij waste wel voeten...
J.SWIFT: Als een meester in de wereld verschijnt, kunt u hem hieraan herkennen, dat de dommen allen tegen hem samenspannen.

MULTATULI: Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamd Christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof  - schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide - maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom. Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemde.Jezus is driemaal gekruisigd. Eens door de Joden, vervolgens door z'n levensbeschrijvers
en eindelijk door de Christenen-zelf. Hij had nooit kwaadaardiger vijanden dan de laatsten.

M KALSKY: Misschien is Jezus wel het grootste projectiescherm dat er is. Iedereen projecteert zijn eigen beelden en wensen op zijn persoon en vormt zo een beeld van hem. Het zegt uiteindelijk meer over diegenen die over Jezus schrijven, dan over hem.
TREFWOORD < JEZUS>