LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

    JUNG            TREFWOORD < JUNG>

CITATEN

Alles waarvan we ons niet bewust zijn, bevindt zich in geprojecteerde toestand.

Al wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

Wat er na de dood gebeurd is zo onuitsprekelijk groots, dat onze fantasie en onze gevoelens niet toereikend zijn om ons er zelfs bij benadering een voorstelling van te maken.
Zonder twijfel behoort Hitler tot de categorie van de echte mystieke medicijnmannen. Dat maakt dat hij dingen doet die ons onlogisch, onbegrijpelijk, vreemd en onredelijk overkomen. Zo ziet u, Hitler is een medicijnman, een spiritueel schip, een half-god of, nog beter, een mythe.
Je vrije wil is de gave om met genoegen te doen wat je doen moet.
Zolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindt.
Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
De mens die in contact komt met haar hogere Zelf ervaart dat alle dualismen, "ik" als eenling en eenzame toeschouwer tegenover de buitenwereld; mens tegenover kosmos; mens tegenover de godenwereld, worden opgeheven. De dualiteiten die wij ervaren en waar wij veelal door worden gekweld, zijn producten van hel discursieve  denken.
Een projectie is een eigenaardig, maar algemeen voorkomend verschijnsel waarbij een individu een inhoud van de psyche verbindt met een voorwerp of een wezen uit de wereld om hem heen, terwijl het in werkelijkheid een eigenschap is van zijn eigen innerlijke leven.
In de tweede helft van het leven moet men de innerlijke wereld leren kennen. Dat is een algemeen probleem.
De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf-gewaar-zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
Een man die nooit door de hel van zijn hartstochten is gegaan, heeft ze ook nooit overwonnen.
Nadenken is zwaar, daarom oordelen de meesten.
Elke vorm van verslaving is slecht, of het narcotische middel nu alcohol, morfine, cannabis, macht, werk of idealisme is.
Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.
Het is gemakkelijker tot Mars door te dringen dan tot zichzelf.
Geen enkele gordiaanse knoop is ooit definitief middendoor gehakt: hij heeft de onaangename eigenschap zichzelf weer in de knoop te leggen.
Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt.
TREFWOORD < JUNG>