LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

 
   KANT  (1724-1804)           TREFWOORD < KANT>

CITATEN 

Waar men niet slaagt te realiseren, daar zal men blijven dromen.
Kijk eens naar die eeuwige ruzies, het geroof, het wederzijdse toe-eigenen, de opstanden, de oorlogen, de moorden, die dagelijks de wanhoop brengen in dit kwetsbare huis van filosofie, dit briljante heiligdom van kunst en wetenschap.
De vredesstaat van mensen die zij aan zij leven is geen natuurlijke staat, de natuurlijke staat is die van oorlog. Dat betekent niet altijd openlijke vijandigheden, maar op zijn minst onophoudelijke oorlogsdreiging.
De vredesstaat moet daarom gevestigd worden.
De mens is een ziekte op de huid van de aarde.
Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander.
Hoe meer en vaker ik er over nadenk met des te meer verwondering en eerbied  vervullen twee dingen mijn gemoed: de sterrenhemel boven mij en de zedelijke wet binnen in mij.
Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde leven.
Met zulk krom hout als waarvan de mens gemaakt is, kan men niet iets timmeren dat goed recht is.
Men moet niet handelen uit gehoorzaamheid jegens een mens, als je het kunt doen omdat je dat van binnen uit moet doen.
Evenwichtigheid is het zelfgevoel van een gezonde geest.
Het praktische gebod zal dus als volgt zijn: Handel zo dat ge de mensheid, zowel in uw eigen persoon als in die van ieder ander, steeds mede als doel, nooit zuiver als middel gebruikt.
Ik mag nooit anders handelen dan zo dat ik zou kunnen willen dat mijn regel een universele wet zou worden.
Wat men doet omdat het moet, wordt niet met liefde gedaan.
De deugd is een zegepraal van de wil over de natuur.
Begrippen zonder schouwing zijn ledig, schouwing zonder begrippen is blind.
Mijn filosofie heeft me niets bijgebracht, maar veel bespaard.
Als je niet kan zien, ben je gescheiden van de dingen; als je niet kan horen, ben je gescheiden van de mensen.
Het grootste genoegen, zonder enig bijmengsel van walging is, in gezonde toestand, rust na de arbeid.
Omdat geluk niet een ideaal van het verstand is, maar van de verbeelding.
Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
Over smaak valt wel te twisten, maar niet te discussiėren.
Als men iets niet kan bewijzen of weerleggen, kan men enkel maar "geloven".
TREFWOORD < KANT>