LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   KARMA           TREFWOORD < KARMA>

CITATEN 

ANONIEM: Zonder karma geen dharma. Geen wijsheid zonder verwarring.
SAI BABA: Eťn betekenis van karma, die algemeen wordt aangenomen, is dat het iemands bestemming of noodlot is, het onvermijdelijke, dat op het voorhoofd 'geschreven staat' en dat zijn verloop moet hebben, waar geen ontkomen aan is. Maar de mensen vergeten dat het niet door een andere hand is geschreven. En de hand die het geschreven heeft kan het ook uitwissen. Het karma waarmee je geboren wordt, kan als je er moeite voor doet, verwijderd worden. De wereldse misleidingkracht (maya) die je heeft overgehaald dat hele lot te schrijven, kan in een oogwenk overwonnen worden, en dan kan de hele bladzijde worden uitgewist. De wet van karma is dus geen onbuigzame wet, want door toewijding, door zuivering die zegening oproept, kunnen de effecten ervan veranderd worden.  
ANONIEM:  Wie goed doet, goed ontmoet.
ANONIEM:  Boontje komt om zijn loontje.
ANONIEM: Wat je zaait zul je oogsten.

BOEDDHA: De erfgenaam van mijn karma, Geboren door mijn karma, Gerelateerd aan mijn karma. En leef ondersteund door mijn karma. Van elke actie die ik doe, Goed of slecht, Daar ben ik erfgenaam van. Zo zou een monnik steeds weer moeten reflecteren.

ANONIEM: Geen van onze daden gaat in de eeuwigheid verloren, want alles rijpt op de eigen tijd, wordt vrucht in het eigen uur.
GLENN HODDLE: Karma werkt vanuit een vorig leven. Ik wil daarover niet geheimzinnig doen, alsof ik iets te verbergen heb. Het gaat niet alleen om mensen met een handicap. Wat je zaait moet je oogsten. Je moet kijken naar wat in je leven gebeurt en je afvragen waarom dat is. Het komt ergens vandaan.
KRISHNAMURTI: U bent het zelf die het rad van dood en wedergeboorte, wiens spaken gevormd worden door lijden en pijn, in beweging hebt gebracht en alleen u kunt ervoor zorgen dat het wiel tot stilstand komt.
ANONIEM:  Wij hebben als geboorterecht de vrijheid van keuzes. Aan elke keuze is er een overeenkomstig gevolg verbonden dat terug op je zal afkomen. Karma is de uitwerking van Kosmische wetten van oorzaak en gevolg in je leven. We kunnen in het Nu stappen, en hetgeen verder op ons af komt beÔnvloeden. Het komt eropaan positieve keuzen te maken op zieleniveau. In het westen spreken we van moreel en ethisch hoogstaande keuzen, waarbij juist gedrag, verantwoordelijkheidsbesef en plichtsgevoel centraal staan. In het oosten wordt dit Dharma genoemd. De karmische wetten hebben dus niets te maken met fatalisme of predestinatie.
ANONIEM: Het stoffelijk universum wordt beheerd door de wetten van oorzaak en gevolg. Die vinden we ondermeer terug in de fysica en de chemie. Er gaat dus nooit energie verloren; elke actie brengt een overeenkomstige reactie teweeg. Dit is eveneens het geval op spiritueel vlak.
HELENE ROERICH: Karma is van groot belang, maar van groter belang is de keuze. Karma is slechts de voorwaarde tot keus.
HELENE ROERICH: Ik ben met u en zal u beschermen. Elk mens is de schepper van zijn lot.
ALICE BAILEY: Al wat er in de huidige wereld gebeurt en zo krachtig op de mensheid inwerkt -  dingen van schoonheid en afgrijselijke dingen, levenswijze, beschaving en cultuur, vooroordelen en voorliefde, wetenschappelijke blijken van kundigheid, artistieke uitingen en de vele methoden waarmee de mensheid over de gehele planeet het bestaan kleurt - zijn aspecten van gevolgen welke ergens, te eniger tijd op ťťn of ander niveau, door menselijke wezens, zowel individueel als in massa, zijn ingeleid. Karma is bijgevolg datgene wat de mens....door de eeuwen heen tot op het huidige ogenblik verricht heeft, bevestigd heeft, verzuimd heeft te doen of goed gedaan heeft. De oogst is nu rijp en de mensheid oogst wat zij gezaaid heeft, terwijl zij zich voorbereidt op in de lente van het Nieuwe Tijdperk opnieuw te ploegen en opnieuw te zaaien met zaad dat (laat ons bidden en hopen) een betere oogst zal voortbrengen.

ALICE BAILEY: Wanneer ik u vertel dat de Wet van Karma, ingeval zij op de juiste wijze begrepen en op de juiste wijze gehanteerd wordt, datgene kan brengen wat geluk, welzijn en vrij zijn van pijn gemakkelijker teweegbrengt dan dat zij pijn brengt met de reeks van  gevolgtrekkingen ervan, zijt gij dan in staat de betekenis van hetgeen ik zeg te bevatten? .....Er is over het algemeen genomen meer goed karma dan slecht, al zult u zich dit niet kunnen indenken, nu wij in een dusdanige periode als de tegenwoordige zijn ondergedompeld.
ALICE BAILEY: Wanneer de wil en het doel van het Ego of de Ziel door de mens in zijn waakbewustzijn in het fysieke brein beseft worden, begint de wet van karma in de drie werelden (fysiek, emotioneel en mentaal) geneutraliseerd te worden en is de mens op de drempel van bevrijding.
RUDOLF STEINER: Het is een grote, geweldige gedachte te weten dat -wat men ook doet- niets tevergeefs is, dat alles zijn uitwerking in de toekomst heeft. Zo werkt de wet van karma niet deprimerend, maar vervult ze ons integendeel met de schoonste hoopgedachten. Het is het mooiste geschenk van de geesteswetenschap.
HELENE ROERICH: Niet minder dan de helft van alle aardse ontmoetingen vindt plaats vanwege vroegere incarnaties. Men kan het zich voorstellen als kurkvormen, die naar elkaar worden toegetrokken door de spanningsdruk van de hoogste elektrische kracht. Een ruime toepassing van karma creŽert ingewikkelde combinaties, een ogenschijnlijk dubbele en drievoudige verhoudingen. Maar het is beter om te betalen dan om te ontvangen; aangezien elke betaling het verleden beŽindigt, terwijl ontvangen iemand opnieuw bindt.
HELENE ROERICH: Het is gebruikelijk karma te beschouwen als de wil en de beloning die de loop van iemands leven bepalen. Het is ook gebruikelijk karma als vergelding te beschouwen. Maar in zijn ware betekenis betekent karma arbeid. Begrens het werk van het laboratorium van de geest niet en u zult de resultaten zien.
RAMALA: Transformeren is de methode en zo karma omzetten. Uit o.a. het vergeven van uzelf komt karmische vereffening voort. U kunt op elk moment in elk leven het karma omzetten van alles wat u ooit deed. De grootste transformator van karma is dienstbaarheid. Een heel dienstbare daad kan zelfs het grootste karma omzetten. Heel vaak is het zo dat de grootste zondaar de grootste dienaar van de Heer wordt.
KRISHNAMURTI: Bevrijding is niet voor enkelen, voor uitverkorenen weggelegd, maar voor iedereen die ophoudt met het scheppen van karma.
SCHOPENHAUER: Het lot schudt de kaarten en wij spelen.
SHANKARACHARYA: Hij die de menselijke incarnatie bereikt heeft en kennis van de geschriften en niet aan zijn bevrijding werkt is een zelfmoordenaar, die zichzelf te gronde richt door het najagen van illusies. Karma is nooit de oorzaak van bevrijding. Bevrijding wordt alleen bereikt door de directe waarneming van de identiteit van het individuele en het universele Zelf.
BRIHADARANYAKA UPANISHAD: Je bent wat je diepe, bezielende wens is. Zoals je wens is, zal je wil zijn. Zoals je wil is, zullen je daden zijn. Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.
RAMAKRISHNA: Zolang zelfzucht bestaat, is noch het hoogste Weten, noch Verlossing mogelijk en is er geen stilstand in geboren worden en sterven.
DJELADEDDIN RUMI (PERZISCH MYSTICUS): Ik stierf in een steen en werd een plant, ik stierf als plant en werd een dier. Ik stierf als dier: toen werd ik mens. Waarom zou ik de dood vrezen? Ben ik minder of slechter geworden wanneer ik stierf? Eenmaal zal ik ook als mens sterven en ik zal een wezen van licht worden, een droomengel. Maar mijn weg gaat altijd verder. Alles behalve God moet noodwendig veranderen. Ik zal worden wat niemand gezien of gehoord heeft, ik zal een ster zijn verheven boven alle sterren en ik zal stralen boven geboorte en dood.
TREFWOORD < KARMA>