LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   KENNIS            TREFWOORD < KENNIS>

CITATEN 

BHAGAVAD GITA: Kennis wordt versluierd door het onverzadigbaar vuur van begeerte.

UMBERTO ECO: Elke kennis is pijn.

PYTHAGORAS: Een vat geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard.
CONFUCIUS: Wanneer gij een ding kent, te doen als een die het kent, en wanneer gij een ding niet kent, te erkennen dat gij het niet kent - dat is Kennis.
CONFUCIUS: De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.
GERARD REVE: Zeergeleerde Vriend, wat ik hier schrijf bedoel ik niet om U te bespotten of te vernederen, want Uw kennis en wijsheid zijn echt en gaan tot in de diepte. Nut heeft dat niet, dat weet u zelf ook wel, maar het blijft bewonderenswaardig.
CONFUCIUS: Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.
SCHOPENHAUER: Veel kennis is nog geen wijsheid.
ANONIEM: Kennis zonder verstand is dubbele dwaasheid.
ANONIEM: Kennis is macht, zeggen ze, maar macht is zelden bij kennis.
OUSPENSKY: Indien het weten ver op het 'zijn' vooruitloopt, wordt het theoretisch en abstract en kan het niet op het leven worden toegepast. Het kan zelfs schadelijk worden omdat het in plaats van het leven te dienen en de mensen beter uit te rusten voor de strijd met de moeilijkheden die zij ontmoeten, 's mensen leven alleen maar ingewikkelder maakt en er nieuwe moeilijkheden in brengt, nieuwe zorgen en rampspoeden die er eerst niet waren.
MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592): Niets geloven we zo vast als dat waarvan we de minste kennis hebben.
ALBERT EINSTEIN (1879-1955): Verbeelding is belangrijker dan kennis.
UPANISHAD: De mens die er aanspraak op maakt dat hij weet, weet niets; doch hij die nergens aanspraak op maakt weet.
ANONIEM: Kennis is het vlot dat op de oceaan van onkunde dobbert.
CALVIJN: De gehele hoofdsom van onze wijsheid bestaat uit twee delen: de kennis van God en de kennis van ons zelf. Omdat deze beide onder elkander met vele banden verbonden zijn, is het niet gemakkelijk te onderscheiden welke van deze beide de eerste is.
M. DE MONTAIGNE: Kennis is een voortreffelijk kruid; maar geen kruid heeft kracht genoeg om zichzelf tegen bederf te behoeden, als het vat, waarin het bewaard wordt, onzuiver is.
J. DE MONCRIF: Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.
MAURICE MAETERLINCK: Al onze kennis helpt ons alleen maar om een pijnlijker dood te sterven dan de dieren die niets weten.
JOSEPH JOUBERT: Het is onmogelijk om veel kennis te verwerven, wanneer men enkel datgene leest waarin men behagen schept.
B. GRACIAN: Kennis zonder verstand is dubbele dwaasheid.
GOETHE: Hoe meer kennis hoe meer twijfel.
UMBERTO ECO: Elke kennis is pijn.
W. COWPER: Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.
LORD CHESTERFIELD: Kennis van de wereld kan men alleen in de wereld verkrijgen, en niet in een studeerkamer.
CHATEAUBRIAND: Wat wij aan kennis winnen, boeten wij in aan gevoel.
BRECHT: Er is niet veel kennis die macht verschaft, maar er is veel kennis die alleen door macht verschaft wordt. 
GABY VAN DEN BERGHE: Kennis is macht, althans als men een kennis is van de machtigen.
BERTHOLD AUERBACH: Wat is al onze kennis waard? We weten zelfs niet wat voor weer het morgen zal zijn.
TREFWOORD < KENNIS>