LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   KERK           TREFWOORD < KERK>

CITATEN 

KUITERT: Maak van de kerk het instituut dat mensen bijbrengt hoe de chaos te bezweren in het eigen leven en in de samenleving. Dat is de functie die ik graag vervuld zag.
KUITERT: Over de kinderen die niet meer naar de kerk gaan: ze de wacht aanzeggen? Niet doen. Je kinderen vertellen je hoe de werkelijke wereld eruit ziet. Geloof ze. Neem hen ernstig. Hen verwijten maken of nog erger: oorlog met hen maken over God en gebod, het werkt niet, naar geen kant. Zij moeten een totaal andere wereld in en ze weten dat, ze zien het aan de wereld van hun ouders: het is niet de wereld die zij kennen. Hoe vader en moeder ook roepen dat God niet verandert, hun kinderen zien veel te goed, dat wat vader en moeder God noemen, een opvatting over God is, hun idee. Waarom moet hen dat worden opgedrongen?
Begin liever met je kinderen gelijk te geven: ze zien iets wat jij niet ziet. Hun leven is niet leeg, dat denk je maar, omdat je alles afmeet naar wat je zelf "vol" of "geslaagd" vindt. Voor hen is dat juist niet vol maar leeg, voor hen spreek je onbegrijpelijke taal, in elk geval (en klaarblijkelijk!) geen taal die hun belangstelling wekt. Erken dat, daar kom je ten minste ergens mee. Je bewaart de band met je kinderen, je kunt beter met ze praten over wat hen hoog zit - ja, waarom daar niet eens beginnen: aan de andere kant, zo van: waar ben jij dan mee bezig als mijn gedoe over God je maar als prietpraat voorkomt?
AUGUSTINUS: Als Rome gesproken heeft, is de zaak afgedaan.
ANONIEM: Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uitgaat?
CHARLIE SHEDD: Het probleem is niet dat de kerken gevuld zijn met lege banken, maar dat de banken gevuld zijn met lege mensen.
BOEHME: Er zal een tijd komen waarin de stenen bouwsels der kerken overbodig zijn omdat in de mens zelf de geest zal zijn opgegaan.
I. VAN DER STERRE: Als ik kijk naar de wel zeer kleurrijke kerkelijke kaart van Nederland en de tegenstellingen bezie, schud ik mijn hoofd en denk: Er moet per ongeluk ergens een teamgeest zijn uitgedreven.....
ANONIEM: Nadat het Woord vlees is geworden lijken honderden kerken en nominaties er gehakt van te willen maken.
L.BRUCE: Elke dag dwalen mensen af van de kerk en keren ze terug naar God.
OKKE JAGER: Waar vooral jongeren de kerk verlaten, heeft de kerk vaak al eerder de jongeren verlaten.
H.KUITERT: De kerkgebouwen moeten niet gesloopt worden, begrijp me goed, maar je moet er niet het centrum van de geloofsbeleving van maken.
ANONIEM: Uit de kerk komend blijven ze lang napraten - grondig uitgerust.
ANONIEM: Voor velen die de hele week binnen zitten is een dag op het platteland een ervaring die hen dichter bij God brengt, dan alle diensten die ze in de kerk zouden kunnen bijwonen.
MAX WEBER: De kerk heeft met behulp van haar biecht- en boetestelsel het middeleeuwse Europa getemd.
KURT TUCHOLSKY: Wat de kerk niet kan tegenhouden, zegent ze.
BLAVATSKY: Voor velen die de hele week binnen zitten is een dag op het platteland een ervaring die hen dichter bij God brengt, dan alle diensten die ze in de kerk zouden kunnen bijwonen.
SIDNEY SMITH: De kerkelijke regels ten aanzien van feesten en vasten worden over het algemeen vrij behoorlijk nagekomen, want de rijken feesten en de armen vasten.
GERARD REVE: God gaat de ene zondag naar de katholieke kerk en de andere zondag gaat Hij naar de protestantse kerk.
NIETZSCHE: Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was?
HARRY MULISCH: De Kerk is het bewijs dat God niet bestaat.
THOMAS MANN: We kunnen ons God wel zonder de kerk voorstellen, maar de kerk niet zonder God.
CYPRIANUS: Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben.
ARTHUR ADAMOV: De kerk: een zakenman in omvangrijke duurzame verbruiksgoederen.
TREFWOORD < KERK>