LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   LAO TSE           TREFWOORD < LAO TSE>

CITATEN

Reageer zelfs op een on-intelligente behandeling intelligent.
Wat je wilt hebben, moet je eerst geven.

Slechts de geweldloze is zonder gebrek.

Wat een ramp lijkt, blijkt vaak een kans.
Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust.
Hoe groter het aantal standbeelden, des te groter het aantal dieven en struikrovers.
Wie zijn macht wil bewaren, moet haar niet tonen.
Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.
Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder.
Wie op zijn tenen staat, zal niet lang overeind blijven.
Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht.
Voorkom het moeilijke door het gemakkelijke te doen.
Wie anderen overwint is sterk; wie zichzelf overwint is machtig.
Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn.
Weinig geloof hebben, is geen geloof hebben.
Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
Hoe verder men wegreist, hoe minden men weet.
Hoe omvangrijker een ledig vat is, des te meer ruimte biedt het: zijn bruikbaarheid is onuitputtelijk.
De anderen kennen is wijsheid. Zichzelf kennen is hogere wijsheid. Zijn wil opleggen aan anderen is kracht. Zijn wil opleggen aan zichzelf is hogere kracht.
Door de eeuwigheid te kennen komen wij tot begrip; begrip verruimt ons denken; een ruime visie veredelt; adeldom is als de hemel. Het hemelse is als Tao. Tao is het Eeuwige.
Wie de mensen kent heeft verstand, wie zichzelf kent is verlicht.
Toen de nachtegaal op de fluit ging blazen ging de zang verloren.
Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde.
Wanneer een onbeschaafd mens de Stem hoort barst hij in lachen uit. De Stem zou, als hij niet langer lachte, de Stem niet langer zijn. 
De grootste openbaring is de stilte.
De goedheid in woorden brengt vertrouwen teweeg; de goedheid in het denken diepte; de goedheid in het weggeven liefde.
De opperste goedheid is gelijk water. De uitnemendheid ervan blijkt uit het feit dat het allen ten zegen strekt en zonder murmureren de laagste plaatsen inneemt die niemand wenst. Daarom doet het denken aan de Weg. En wanneer de deugdzame mens hierover niet twist, zal niemand iets op hem aan kunnen merken.
Iemand van het superieure type lijkt op water, waarvan de voortreffelijkheid ligt in het goed doen aan allen zonder onderscheid.
De anderen kennen is wijsheid. Zichzelf kennen is hogere wijsheid. Zijn wil opleggen aan anderen is kracht. Zijn wil opleggen aan zichzelf is hogere kracht.
Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand.
Geef het kwade niets om zich tegen te richten, en het zal vanzelf verdwijnen.
Mislukking is de moeder van succes.
Zij die spreken, weten niet. Zij die weten, spreken niet.
Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap.
Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.
De hemel is eeuwig, de aarde is bestendig. De reden waarom zij eeuwig en bestendig zijn is dat zij niet voor zichzelf bestaan. Daarom kunnen zij lang voortbestaan. Daarom merkt de Wijze die achteraan gaat staan dat hij vooraan staat. En omdat hij zich geen zorgen maakt over het (eigen) welzijn merkt hij dat het hem goed gaat. Komt dat niet omdat hij onzelfzuchtig is? Juist omdat hij onzelfzuchtig is kan hij zelfvervulling bereiken.
De waarheid klinkt als haar tegendeel.
TREFWOORD < LAO TSE>