LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

 
   LIEFDE            TREFWOORD < LIEFDE>

CITATEN 

CYRILL SCOTT: Alle leven is in werkelijkheid een en het Eenheidsbewustzijn is de hoogste graad van Bewustzijn, in tegenstelling tot gescheidenheid; uit het eerste ontstaat Gelukzaligheid en uit het laatste pijn.
ANONIEM: Ware liefde heeft geen relatie nodig.

JOYCE BROTHERS: Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.

JOS VAN USSEL: Liefde is een proces van wisselwerking. Je zit niet samen op een tandem, maar fietst ongeveer in dezelfde richting.

R.HUCH: Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen.

PAUL MCKENNA: Liefde is de wens dat het de ander goed zal gaan.
PAUL FERRINI: Iemand die liefheeft zonder voorwaarden is nooit gehecht aan de afloop.
MARIANNE WILLIAMSON: De liefde bevindt zich in ons. Zij kan niet vernietigd worden, maar wel verborgen zijn.
MARCEL PROUST: Zij die lief hebben zijn niet dezelfden als die gelukkig zijn.
NIETZSCHE: Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd aan gene zijde van goed en kwaad.
PLATO: Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
ANONIEM: Liefhebben is meer lief dan hebben.
ANONIEM: Liefde is niet alles, maar zonder liefde is alles niets.
M.C. MOERDIJK: In liefde is aanmaken en uitmaken het moeilijkst.
ANONIEM: Het leven draait niet alleen om liefde, maar liefde maakt het wel verdraaid levendig.
ANONIEM: De maat van de liefde is liefde zonder maat.
ANONIEM: De liefde leeft niet van inkomsten, maar van investeringen.
NIETZSCHE: De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
RUSSISCH SPREEKWOORD: De liefde is een glas dat breekt als men het te onzeker of te kordaat aanpakt.

H.LAUTREC: Liefde is: wanneer het verlangen dat de ander naar je verlangt, je zozeer aangrijp dat je denkt eraan te sterven.

ANONIEM: Bij echte liefde is de kleinste afstand te groot en de grootste afstand overbrugbaar.
ANONIEM: Als je liefde kunt geven, kom je nooit met lege handen.
PLATO: De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen.
ANONIEM: Als de liefde dun is ........ zie je de fouten dik.

JUDITH HAMERLINCK: Door anderen uit te sluiten van je Liefde, beperk je je eigen ervaring van Totale Liefde.

JERRY JAMPOLSKY: Onvoorwaardelijke liefde: je huisdier maakt het niet uit of je haar slecht zit of je je dik voelt.
ANONIEM: Het verlangen van Liefde is geven, het verlangen van lust is krijgen.
ECKHART: Hij die uit liefde lijdt, lijdt niet, want alle leed is vergeten.
ACIM: De essentie van je Zelf is Liefde, de essentie van je persoonlijkheid is angst.
EKNATH EASWARAN: Er kwam eens een man bij Rabbi Israel Ba'al Shem en zei: 'Mijn zoon is van God vervreemd; wat moet ik doen?'. De Ba'al Shem antwoordde  eenvoudig: 'Geef hem meer liefde'.
WILLIAM LAW: Liefde is onfeilbaar: zij kent geen vergissingen, want vergissingen zijn de behoeften aan liefde.
BOEHME: Liefde haat het zelf, of dat wat wij 'ik' noemen, omdat het een dodelijk iets is, en zij beiden, Liefde en zelf, kunnen niet goed samengaan.
J.JAVEK: Liefde-zijn en liefhebben sluiten elkander uit.
F.JAVEK: De ziel der mensheid is liefde. Die ziel kennen is de liefde ervaren. De mens heeft lief, omdat hij kan haten.
ANONIEM: Als liefde blind is, hoe gaat ze mij dan ooit vinden?
NANAK: De liefde tot God leidt tot het inzicht dat degene die liefheeft en degene die geliefd wordt, één zijn.
T.CARLYLE: Liefde is steeds het begin van kennis, zoals vuur het begin is van licht.
JOHANNES VAN HET KRUIS: Liefde verenigt de ziel met God en hoe groter de liefde is, des te dieper gaat het God binnen en heeft het in Hem haar centrum.
KEES VAN KOOTEN: Liefde is niet te koop, maar als je het hebt is het onbetaalbaar.
Roemi: Liefde is het geneesmiddel voor onze trots en zelfoverschatting, de geneesheer van al onze ziektes.
BRET: De eerste zucht van de liefde is de laatste van de wijsheid.
JOHN LENNON: Liefde is een bloem, die moet je laten groeien.
THEO KARS: Als je verliefd bent vraag je je nooit af wat de zin van het leven is, omdat je op die ogenblikken het antwoord weet.
LORD BYRON: Liefde maakt de zwakken sterk en de sterken zwak.
L.VERBEECK: Liefde is:'s avonds samen in stereo hoesten in bed.
C.EYCKMANS: Liefde is je een kater drinken omwille van een poes.
MENCKEN: Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie.
ADRIAN HENRY: Liefde is een fanclub met slechts twee leden.
WINSLOW: Platonische liefde is liefde boven de schouders.
KAHLIL GIBRAN (1883-1931): Het leven lief te hebben door werk, is het diepste geheim van het leven kennen. Alle werk is niets, tenzij er liefde is, want werk is zichtbaar geworden liefde.
JEROME: Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben.
TOON HERMANS: Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar.
THEO VAN GOGH: Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niks van.
P. GERALDY: Liefde: de inspanning die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw.
ANATOLE FRANCE: Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken.
P. FLETCHER: Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger.

ALAIN: Liefhebben is zijn rijkdom buiten zichzelf vinden.

ERASMUS: Liefde kun je evenmin verbergen als hoest.
JAN HEIN DONNER: Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren.
A. DERNEDTS: De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten.
G. CRABBE: Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting.
MARTINE CAROL: Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen.
SIMON CARMIGGELT: Echte liefde kent geen schuldgevoel.
CAMUS: Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen.
DOROTHY BRIGGS: Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan.
JOOP BRAAKHEKKE: De liefde in de pan is de glimlach aan tafel.
GODFRIED BOMANS: Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet.
GODFRIED BOMANS: Het is in de liefde als bij de muziek: de dissonanten zijn vreselijker naarmate zij dichter bij de harmonie liggen.
ANDRE BIRABEUA: Liefde zonder dromen is als een bezoek aan Venetië zonder een eindje varen in een gondel.
GEORGES BERNANOS: De liefde is, evenals het verstand, een van de onderdelen van ons bewustzijn.
J. BAKER: Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.
J. ADDISON: Liefde… Het is een tweede leven; Het groeit in de ziel; Verwarmt elke ader en slaat in elke hartenklop.
TREFWOORD < LIEFDE>