LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   LIJDEN            TREFWOORD < LIJDEN>

CITATEN 

SOGYAL RINPOCHE: Samsara (lijden) maakt het niet erger, nirvana (verlossing) maakt het niet beter.

SCHOPENHAUER: We moeten vaker kijken naar diegenen die er erger aan toe zijn dan wij, dan naar diegenen die het beter lijkt te gaan. De meest werkzame troost bij ons werkelijke ongeluk is het zien van veel groter lijden van anderen. Goede tweede is de omgang met lotgenoten, hen die in eenzelfde schuitje zitten.
ANONIEM: Lijden dwingt tot het stellen van prioriteiten.
SCHOPENHAUER: Onze gevoeligheid voor pijn is bijna oneindig, die voor genot is zeer beperkt.
SCHOPENHAUER: Als het voornaamste en meest directe doel van ons leven niet lijden is, dan is ons bestaan het meest zinloze ter wereld.
DANTE: Er is geen groter verdriet dan zich, in dagen van ellende, de tijden te herinneren toen men gelukkig was.
ANONIEM: Vroeger leden de mensen in stilte, nu zijn ze te gast in talkshows.
ANONIEM: De helft van het leed dat wij in onze harten bewaren is leed omdat wij het bewaren.
ANONIEM: Dat er leed moet zijn begrijpen we, maar niet dat het juist ons treffen moet.
WILLIAM BLAKE: Het weefsel van vreugde en leed is de stof waarmee de goddelijke ziel zich kleedt.
DALAI LAMA: Al het lijden van de wereld komt voort uit het koesteren van zichzelf; al het geluk uit het koesteren van anderen.
TERESA VAN AVILA: Laat me lijden ... of sterven.
P.BERNSTEIN: Als we door leed worden getroffen hebben we niet het recht te vragen: "Waarom overkomt mij dit?" tenzij we dezelfde vraag stellen bij elke vreugde die ons deel is.
BOEDDHA: Het beŽindigen van smart betekent het begin van compassie.
RAMAKRISHNA: God is in alle mensen, maar alle mensen zijn niet in God; dat is de reden waarom ze lijden.
M.GREENSPAN: Emotioneel lijden betekent niet dat we ziek zijn; het betekent dat we leven.
ALBERT EINSTEIN: Mensen lijden aan een soort optische illusie. We zien onszelf als afzonderlijke wezens in plaats van als deel van het geheel. Hierdoor wordt onze genegenheid beperkt tot die enkelen die ons het meest na staan. Onze taak moet zijn onszelf vanuit deze gevangenis te bevrijden door onze kring te vergroten en er alle levende wezens in op te nemen... Niemand bereikt dit helemaal, maar het streven zelf is een deel van de bevrijding. 
THICH NHAT HANH: Als je in ieder moment doordringt, zie je de werkelijkheid zoals zij is, en dat bevrijdt je van lijden en verwardheid.
EPICURUS (341-270): Leeg is het betoog van de filosoof dat niet in staat is het menselijke lijden te verlichten.
A. MINDBEREGH: Ik geloof niet dat je leert van lijden alleen. Als dat zo zou zijn, was iedereen wijs.
H. JAMES: Onze twijfel is ons lijden, en lijden is onze opdracht.
JULIUS CESAR: Het is beter eenmaal te lijden dan voortdurend bezorgd te moeten zijn, in angst te moeten zitten.
MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592): Wie angst heeft om te lijden, lijdt nu al aan zijn angst.
ANONIEM: Bevrijding van het lijden is niet naar een andere plaats gaan maar op een andere manier kijken naar wat altijd al was.
TREFWOORD < LIJDEN>