LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   LOCKE             TREFWOORD < LOCKE>

CITATEN 

Er valt meestal meer te leren van de onverwachte vragen van een kind dan van een conversatie met een volwassene die een weggetje bewandelt dat geplaveid is met de vooroordelen en geleende opvattingen waarvan hij door zijn opvoeding werd voorzien.
Een statisticus is iemand die, als hij met zijn hoofd in een brandende kachel en met zijn voeten in een emmer ijs staat, verklaart: 'Gemiddeld genomen, voel ik me wel lekker'.
Arbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuur.
Overheden dienen geen ander doel dan het veiligstellen van bezit.
Zo leert men ons, evenals ons lichaam, ook de geest naar 's lands wijs te kleden, en als wij dat niet doen dan ziet men ons voor zonderlingen aan of nog wat ergers.
Nieuwe meningen worden altijd met argwaan bejegend, en stuiten gewoonlijk op verzet, om geen andere reden dan dat ze nog geen ingang gevonden hebben.
Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte doch volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld.
Dwaasheid betekent: valse gevolgtrekkingen maken uit juiste premissen, en onderscheidt zich daardoor van krankzinnigheid, die juiste gevolgtrekkingen maakt uit valse premissen.
Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.
TREFWOORD < LOCKE>