LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   MAATSCHAPPIJ          TREFWOORD < MAATSCHAPPIJ>

CITATEN 

DAVID COOPER: Om zichzelf in stand te houden verzint de burgerlijke maatschappij diverse soorten waanzin.

N.CHAMFORT: De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
JAN RAAPIS: Iedereen wordt in vrijheid geboren, maar sterft in slavernij. Het begin van het leven is los en natuurlijk, maar dan doet de maatschappij haar intrede. Dan komen de regels en voorschriften. Fatsoen en discipline worden, naast allerlei andere soorten trainingen, geleerd. Het losse, het natuurlijke, het spontane van het wezen gaat verloren.
A.SMITH: Geen enkele maatschappij kan het goed gaan en gelukkig zijn, waarvan het grootste deel van de leden arm en ellendig is.
E.REY: Er zijn armen die misdadiger worden omdat zij vergeten hebben dat de maatschappij alleen de rijken toestaat te stelen.  
TESSA DE LOO: Velen in Nederland zitten gevangen in hun hypotheek, werk, competitie, de consumptiemaatschappij. Het is echt meer een kwestie geworden van hebben dan van zijn. (...) We leven in een neurotische maatschappij, waarin steeds minder plaats is voor ontspannen contacten. Er is een toenemende vereenzaming in Nederland, volgens mij.
A. NEILL: Onze maatschappij is ziek en ongelukkig en ik houd staande dat de wortels van dit kwaad liggen bij het gesloten gezin.
WIM KAN: Studenten zijn jongens die ruiten ingooien van gebouwen, waarvan ze later commissaris hopen te worden.
LOUIS PAUL BOON: De kudde is groot genoeg, maar enkelingen zijn er te weinig.
ALBERT SWEITZER: Iedere morgen mag je bij het wakker worden tegen jezelf zeggen: Opnieuw een dag om te helpen bij het realiseren van het goede op deze wereld. Je mag iets doen voor een geweldig doel. Je mag als echt mens voor de dag komen. Met je gaven, met je tijd, met je hart, met je energie, met je bijzondere talenten. Met je vermogen om met andere mensen om te gaan, ben je ook vandaag opnieuw heel nodig.
LOUIS PAUL BOON: Als er niemand meer protesteert, dan wordt het nog slechter.
PIM FORTUYN: Ik vind 16 miljoen Nederlanders wel genoeg. Het is een vol land.
LOESJE: Democratie wordt niet door één man gemaakt en net zo min door één man vernietigd.
RUUD LUBBERS: We hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat we allemaal een hekel aan de overheid hebben.
ANONIEM: Allemaal goed-en-wel, maar dat het vroeger zo heel erg beroerd was, is nog geen reden om tegenwoordig maar genoegen te nemen met de middelmatige beroerdheden...
AYAAN HIRSI ALI: Nederland is een seculiere staat en de regels en wetten van de rechtstaat staan voorop. Ook wanneer daarin elementen zijn die in de Koran expliciet worden verboden of waarover onduidelijkheid bestaat, zoals homoseksualiteit, abortus, euthanasie en de positie van de vrouw. Een moslim hoeft zich niet te houden aan de voorschriften van de Koran of aan het advies van de imam, maar wel aan de wetten van de Nederlandse samenleving.
RUDOLF STEINER: Alle menselijke ellende is louter een gevolg van het egoïsme en in een gemeenschap van mensen zal te eniger tijd onontkoombaar ellende, nood en armoede komen opdagen, wanneer deze gemeenschap op de een of ander manier op het egoïsme is gebaseerd.
ANONIEM: Ik verbaas mij telkens weer over het grote aantal geschikte en behoorlijke mensen op de wereld, terwijl de mensheid als geheel zo'n zootje is.
C.VERHOEVEN: De beschaving is een omweg naar de primitiviteit.
GERARD RASCH: Amerika. Wat een grootsheid! Wat een armoede! Wat een menselijkheid! Wat een onmenselijkheid! Wat zijn de mensen aardig voor elkaar! Wat zijn ze eenzaam! Wat een trouw aan het ideaal! Wat een hypocrisie! Wat een triomf van het geweten! Wat een dubbelheid! Amerika kan - maar hoeft niet - zijn tegenstellingen aan immigranten onthullen die het gemaakt hebben. Zij wie dat niet is gelukt, zullen alleen zijn bruutheid zien.
MIGNON MCLAUGHLIN: Iedere maatschappij eert zijn nog levende conformisten en zijn dode herrieschoppers.
ANONIEM: Als mannen praten over hoe het in de maatschappij moet heet ’t politiek. Als vrouwen dat doen, dan heet het plotseling feminisme.     
STEINBECK: Een zelfbewuste maatschappij kan veel idioten verdragen.
AYN RAND: Beschaving is de evolutie naar een maatschappij van de privacy. De wereld van de barbaren is publiek, onderworpen aan de wetten van de stam. Beschaving is het proces dat de mens bevrijdt van de mensen.
SALLY KEMPTON: Wanneer mannen zich een veranderde maatschappij voorstellen, dan zien zij een wereld waarin vrouwen mannen overheersen zoals de mannen vrouwen hebben overheerst. Hun schuldgevoel stelt hen niet in staat een ander model te zien.
BELLA ABZUG: Een parlement dat de noden van de vrouwen behartigt kan dit alleen wanneer een deel van de verkozenen hen vertegenwoordigt. En ook ga je geen maatschappij hebben die haar eigen menselijkheid tenvolle begrijpt zonder méér vrouwen aan de macht.
ANONIEM: De moderne maatschappij is absurdistan.
ANONIEM: Onze maatschappij moet veranderen maar we moeten niet van maatschappij veranderen.
TREFWOORD < MAATSCHAPPIJ>