LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   MEDITATIE           TREFWOORD < MEDITATIE>
CITATEN
KRISHANMURTI: Iedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaar zijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders ...  Meditatie betekent het bewustzijn ontdoen van zijn inhoud.
ANONIEM: Meditatie is een methode om karma ongedaan te maken, d.w.z. om de karmische bindingen die mensen aan de aarde kluisteren door te knippen, waardoor de sluier van illusie (Maya) verdwijnt en het bestaan zoals het werkelijk is zich aan hen openbaart.

BART BULTEEL: Ik geloof dat het mogelijk is om in een “staat van meditatie” te leven, dag in dag uit, maar dan wel “meditatie” in de betekenis van “leegmaken van een ingesteldheid van ik-activiteit”. 

KRISHANMURTI: Meditatie veronderstelt een geest die zo buitengewoon helder is dat er aan elke vorm van zelfmisleiding een einde komt.
KRISHANMURTI: Meditatie is gewaar zijn van elke gedachte en van elk gevoel, nooit zeggen dat iets goed of verkeerd is, maar het gadeslaan er ermee bewegen.
KRISHANMURTI: Meditatie is vrij zijn van de tijd.
KRISHANMURTI: Meditatie vereist een verbazingwekkend waakzame geest; meditatie is het begrijpen van de totaliteit van het leven, waarin elke vorm van verbrokkeling heeft opgehouden.
KRISHANMURTI: Meditatie is het bevrijden van de geest van alle oneerlijkheid.
KRISHANMURTI: Meditatie is de totale afwijzing van alles wat de geest heeft verzameld.
KRISHANMURTI: Meditatie is nooit gebed.
KRISHANMURTI: Meditatie is vrij zijn van denken, en een beweging in de extase der waarheid.
KRISHANMURTI: Meditatie is onschuldig zijn aan het heden, en daarom is de geest altijd alleen.
KRISHANMURTI: Meditatie is een beweging, geen slotsom, geen einde dat bereikt moet worden.
KRISHANMURTI: Meditatie is het ledigen van de geest van het bekende.
KRISHANMURTI: In meditatie zijt ge niet belangrijk, ge hebt er geen plaats in; haar schoonheid is niet de uwe, maar in haarzelf.
KRISHANMURTI: Meditatie is beweging in stilte.
KRISHANMURTI: Meditatie is een totaal niet-handelen dat voortkomt uit een geest die ziet wat er is zonder verstrengeling met het verleden.
KRISHANMURTI: Meditatie is ontvouwing van het nieuwe.
KRISHANMURTI: Meditatie kent geen begin en dus ook geen einde.
KRISHANMURTI: Meditatie is geen middel tot een doel. Zij is middel en doel beide.
KRISHANMURTI: Meditatie is gewoon zijn. Niets doen - geen handeling, geen gedachte, geen emotie.
ANONIEM: Meditatie is het verkrijgen van geestelijke rust die met verschillende technieken bewerkstelligd kan worden. Het is het in evenwicht brengen van lichaam en geest, het tot rust brengen van je innerlijk door je gedachtestroom te stoppen en je over te geven aan het beschouwen (contempleren) van jezelf en het onzichtbare. Het is een concentreren op jezelf, hetgeen ook als een 'retraite' gezien kan worden. Men kan op verschillende manieren mediteren. Men kan zichzelf bijvoorbeeld door zich te concentreren op de eigen ademhaling, de in- en uitwaartse stroom te volgen, tot innerlijke rust brengen.
OSHO: Meditatie is niets anders dan weer thuis te komen, gewoon een beetje bij jezelf uit te rusten. Het is niet het zingen van een mantra, het is zelfs niet bidden; het is gewoon weer thuis tot rust te komen. Nergens naartoe gaan is meditatie, gewoon te zijn waar je bent, een ander 'waar' is er niet - gewoon te zijn waar je bent, precies daar te zijn waar je bent.
TREFWOORD < MEDITATIE>