LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   MEESTER             TREFWOORD < MEESTER>

CITATEN

J.SWIFT: Als een meester in de wereld verschijnt, kunt u hem hieraan herkennen, dat de dommen allen tegen hem samenspannen.
GOETHE: In de beperking toont zich de meester.
ABOELAFIA ABRAHAM: De mens die de goddelijke aanraking gevoeld heeft en de aard daarvan heeft waargenomen, is niet langer van zijn Meester gescheiden, en voorwaar, hij is zijn Meester, en deze Meester is hij, want hij is zo innig met Hem vereend, dat hij op geen enkel wijze van hem gescheiden kan zijn.
GUSTAV MEYRINK: Het enige dat echt de moeite waard is, is het vinden van je diepste "Ik", de "Ik" die wij zijn, en die wij, zonder het te weten, altijd geweest zijn. Dat "Ik" is zuiver geest, bevrijd van vorm, tijd en ruimte, waarin het, om zo uit te drukken, gedeeltelijk is ingebouwd. Weet wel dat het diepste "Ik" zo zacht als een vlinder is. Alleen op een heel voorzichtige, fijnzinnige en zeer natuurlijke wijze moet je proberen je "Ik" te bereiken. Om tot mijn  "Ik" door te dringen bewijst de  blijdschap de beste diensten, de blijdschap op vertrouwen gebaseerd.Het diepste van ons eigen wezen is nog meer in ons innerlijk verborgen dan wat wij als ons ik beschouwen. Ons diepste zelf lijkt op een wild dier, dat op de vlucht slaat zodra er ook maar de geringste beweging naar wordt gemaakt. Men kan zijn diepste wezen slechts waarnemen door toevallige gebeurtenissen. Je moet daarbij van het principe uitgaan, dat het er al is, maar dat je er niet naar moet zoeken. Het opkomen van een gevoel van blijdschap is het eerste subtiele te ken, dat er een magische kracht in je gaat geboren worden. Dan verschijnt er een "meester", een menselijk wezen zoals je zelf bent, bijna aan jezelf gelijk. Jijzelf bent, naar gelang je de "meester" in je waarneemt, niets meer dan een ademtocht uit de mond van de "meester". Je hoort hem zo tot je spreken, als sprak hij jouw taal. Wezenlijk is het, dat je eigen diepste "Ik" de brug is waarover hij tot je komt. Belangrijk is, dat je zelfs de geringste opwelling van je innerlijk wezen de kans geeft zich ongehinderd te uiten. Verder is belangrijk dat je elke opwelling, hoe banaal die ook mag lijken, alle aandacht geeft. Neem er nooit genoegen mee je eigen innerlijk wezen het juk van je verlangens op te leggen. Op die manier probeer je je eigen innerlijkheid te onderdrukken. Alleen je wil, je waarachtige wil moet handelen. Buiten jou bestaat er geen God.
PAUL VALERY: Leermeesters zijn zij die ons wijzen wat er mogelijk is binnen het onmogelijke.
A. STARING: De meester, in zijn wijsheid, gist; De leerling, in zijn waan, beslist.
SENECA: Strenge meesters regeren niet lang.
NIETZSCHE: Wees meester en vormgever van jezelf.
P. MASSINGER: Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester worden.
CONFUCIUS: Tse-Koeng vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. De Meester zei: `Hij handelt voor hij spreekt, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen.
INDRO MONTANELLI: In de meeste gevallen is onderworpenheid niet alleen dwang van de kant van de Meester, maar is het ook een aanlokkelijkheid voor de onderworpene.
ALBERT CAMUS: Als een meester niet buiten zijn slaaf kan, wie van de twee is dan een vrij mens?
PARACELSUS: Wie zijn eigen meester kan zijn, moet niet afhankelijk zijn van een ander.
GOETHE: Naar grootheid streven vergt veel zelfbedwang; In de beperking pas toont zich de meester, En wetten slechts kunnen ons vrijheid geven.
ANONIEM: Een monnik vroeg aan zijn leermeester: 'Wat is de weg?' De meester antwoordde: Eens mens die met open ogen in een bron valt.
JOHAN THIERENS:  Niemand 's meester, niemand 's knecht
ZENMEESTER DAITO KOKUSHI: Zoek in het water en je vind de golven niet, toch ontstijgen de golven aan het water.
ANTHONY DE MELLO: "LÚven," was het antwoord. Waarop de Meester reageerde met: "Als jij wilt leven, moeten woorden sterven." Toen de Meester naderhand gevraagd werd wat hij daarmee bedoelde, antwoordde hij: "Jullie zijn verloren en wanhopig omdat jullie wonen in een wereld van woorden. Jullie voeden jezelf met woorden, jullie bent tevreden met woorden terwijl het enige dat je nodig hebt de werkelijkheid zelf [substance] is. Een menukaart kan je honger niet stillen. Een formulering zal je dorst niet lessen."
TREFWOORD < MEESTER>