LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   MENS          TREFWOORD < MENS>

CITATEN

MARGREET DE HEER: De mens is van nature onmatig, maar elke vorm van genot wordt minder intens als deze te vaak wordt herhaald.
GURDJIEFF: De mens is een machine, maar een zeer eigenaardige machine. Hij is een machine die onder gunstige omstandigheden en bij de juiste behandeling kan weten dat hij een machine is; en als hij zich dat ten volle heeft gerealiseerd kan hij middelen vinden op te houden een machine te zijn.
ANONIEM: De mens is van nature perfect en maakt 'fouten' om dat te ontdekken.
CONFUCIUS: Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
CONFUCIUS: Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
BOEHME: De mens is als een gelijkenis Gods en als een spiegel der enige wijsheid, waarin alle dingen van eeuwigheid her zijn gezien, wat worden kon en moest.
BOEHME: Ieder mens is zijn eigen God en ook z'n eigen duivel. Waartoe hij zijn neiging uit doet gaan, dat drijft hem en leidt hem, diens knecht wordt hij.
BOEHME: De mens heeft een vrije wil. Het is aan hem te grijpen wat hij wil.
NIETZSCHE: Is de mens een miskleun van God? Of God een vergissing van de mens?
BOEDDHA: Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.
AUGUSTINUS: De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen.
HERAKLEITOS: Aan alle mensen is het vermogen deelachtig geworden zichzelf te leren kennen en verstandig te denken.
HERAKLEITOS: Voor mensen is het niet goed dat alles gebeurt wat zij willen.
HERAKLEITOS: De grote massa der mensen heeft geen kijk op het soort dingen waarop zij stuit, en wanneer die worden uitgelegd, brengen zij geen begrip op maar houden vast aan hun particuliere opvattingen.
ARISTOTELES: Een verstandig mens jaagt niet het genot na, maar poogt de smart te ontlopen.
ARISTOTELES: Van alle dieren heeft de mens de grootste hersenen in verhouding tot zijn afmeting.
MEL TOBIAS: Van sommige mensen is de aanwezigheid aangenaam, van anderen de afwezigheid.
ANONIEM: Er zijn mensen die alles geloven als het hen maar wordt toegefluisterd.
KANT: Met zulk krom hout als waarvan de mens gemaakt is, kan men niet iets timmeren dat goed recht is.
ARISTOTELES: De mens is van nature een politiek dier.
ARISTOTELES: Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot; de rest is slijm en gal.
ANONIEM: Mensen vechten voor rechten maar zwichten voor plichten.
ANONIEM: Er zijn mensen die bepaald niet overtuigend zijn, maar wel aanstekelijk.
ANONIEM: Er zijn mensen die harder op de knoppen van hun afstandsbediening gaan drukken als ze weten dat de batterijen bijna op zijn.
CONFUSIUS: Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen.
ANONIEM: De mens is net een prullenbak, trap op z'n teen en zijn mond gaat open.
ANONIEM: De mens is net een foto, als hij zich kan ontwikkelen wordt hij positief.
ANONIEM: De mens is harder dan steen, sterker dan ijzer en kwetsbaarder dan een roos.
ANONIEM: De mens heeft het web des levens niet geweven, hij is niet meer dan een draadje ervan. Alles wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
ANONIEM: Mensen hebben een natuurlijke tegenstand tegen ideeën waar ze niet zelf zijn opgekomen.
ANONIEM: De meeste mensen praten het langst over gebeurtenissen waarvan zij zeggen dat zij er sprakeloos van zijn.
ANONIEM: De meeste mensen houden er alleen principes op na om zich de moeite van het denken te kunnen besparen.
ANONIEM: Mensen die hun verdriet proberen te verdrinken moeten bedenken dat verdriet kan zwemmen.
ANONIEM: Uitsluitend de mens is het gegeven zichzelf te overschrijden.
EDMUND LEACH: Mensen zijn goden en behoren zich aldus te gedragen. De wetenschap heeft ons de totale heerschappij over onze omgeving en ons lot gegeven, maar in plaats daar vreugde in te vinden zijn wij bang.
BERTRAND RUSSEL: De mens behoeft slechts één ding te doen om de redding deelachtig te worden: hij moet zijn geest openen voor de vreugde en de angst achter laten in het schemerdonker van een vergeten verleden.
ANONIEM: Sommige mensen zouden wijs kunnen worden, als ze zich niet verbeelden dat ze het al waren.
MILAN KUNDERA: Wanneer de mens denkt, lacht God.
VINCENT VAN GOGH: De mens is niet alleen voor zijn eigen geluk op aarde. Hij is er om grote dingen voor de mensheid te doen.
ANONIEM: Veel mensen laten hun fotorolletje een jaar lang in het toestel zitten, om het vervolgens te laten ontwikkelen bij een 1 uur service.
WIM KAN: De reden waarom weinig mensen hun eerlijke mening geven, is omdat er kennelijk niet veel vraag naar is.
ABDUL'L-BAHA: De mensheid kan niet met één vleugel vliegen. Als zij tracht te vliegen met de enige vleugel der religie, komt zij terecht in de modderpoel van het bijgeloof. Als zij probeert te vliegen met alleen maar de vleugel van de wetenschap, eindigt zij in de troosteloze draaikolk van het materialisme.
ANONIEM: Mensen die zichzelf erg opblazen zijn altijd bang voor speldenprikken.
SAMUEL JOHNSON: Ik haat de mensheid, want ik houd mijzelf voor één van de beste vertegenwoordigers ervan en ik weet hoe slecht ik ben.
ZHANG YONG: De ware mens weet dat wat ver is, ook vlakbij is te vinden.
MARTIALIS: Een goed mens blijft altijd een beginneling.
ANONIEM: Sommige mensen zijn zo geslepen dat ze zichzelf in de vingers snijden.
ARISTOTELES: Mensen voeren oorlog om in vrede te leven.
BHAGAVAD GITA: De mens bereikt volmaaktheid door zijn plicht te doen als eerbewijs aan de Schepper die de gehele schepping doordringt.
ANONIEM: Veel mensen zijn sympathieker door hun gebreken dan door hun deugden.
ANONIEM: Mensen die slapen als een baby, hebben er waarschijnlijk geen.
ANONIEM: Sommige mensen gaan harder rijden om eerder een tankstation te bereiken dan de brandstof op is.
BOEHME: De mens heeft een vrije wil. Het is aan hem te grijpen wat hij wil.
RAMAKRISHNA: Zoekt ge God? Zoekt Hem dan in de mens! Zijn Goddelijkheid komt in de mens meer tot uiting dan in enig ander voorwerp. Kijkt rond naar een man met een overvloeiende goddelijke liefde - een man, die leeft, zich beweegt en zijn gehele wezen in God heeft, - een man bedwelmd door Zijn Liefde. In zulk een man heeft God zich geïncarneerd.
ANONIEM: Mensen die hun verdriet proberen te verdrinken moeten bedenken dat verdriet kan zwemmen.
ANONIEM: Veel mensen leven liever met een probleem dat ze niet kunnen oplossen, dan met een oplossing die ze niet kunnen begrijpen.
ANONIEM: Echt belangrijke mensen, zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.
ANONIEM: Mensen die alles zeker weten beliegen zichzelf.
JEAN DE BOISSON: Wanneer mensen succes hebben verwijzen ze naar hun bekwaamheden, maar als zij falen wijten ze dat aan het Lot.
SEPH JOUBERT: Mensen die nooit hun mening terugnemen of fouten toegeven, beminnen zichzelf meer dan de waarheid.
ARTHUR OSBORN: De moeilijkheid bij de moderne mens ligt in het feit dat hij wel de juiste dingen zoekt, maar dat op de verkeerde plaats doet.
MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968): Een mens die niets heeft waar hij bereid is om voor te sterven, is niet in staat om te leven.
ANONIEM: Sommige mensen werken zó hard voor hun levensonderhoud, dat ze vergeten te leven.
ERICH FROMM (1900-1980): Een mens die alleen maar kan gehoorzamen is een slaaf.
ANONIEM: De mens heeft twee paar helften: een paar om op te zitten en een paar om mee te denken. De mate waarin je vooruitkomt in het leven, wordt bepaald door welk paar je het meeste gebruikt.
ANONIEM: Veel mensen denken dat een verklaring hetzelfde is als een excuus.
JULES VERNE: Alles wat een mens zich kan verbeelden, kunnen mensen waar maken.
ALEXANDER POPE (1688-1744): Een mens moet zich nooit schamen om te bekennen dat hij ongelijk had. Daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was.
ANONIEM: Veel mensen geloven dat ze nadenken, ook als ze slechts hun vooroordelen opnieuw rangschikken.
DOSTOJEWSKI: De beste definitie van de mens is volgens mij: "ondankbare hond".
ANONIEM:Sommige mensen overdrijven nooit, ze herinneren zich de dingen alleen groot.
ANONIEM: Veel mensen danken een goed geweten aan een slecht geheugen.
ANONIEM: Veel mensen kennen de prijs van iets, weinige de waarde ervan.
ANONIEM: Veel mensen verlangen naar een toekomst zoals vroeger.
TREFWOORD < MENS>