LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   MORAAL           TREFWOORD < M0RAAL>

CITATEN 

KEVIN COSTNER:  Op het moment dat je niet meer je schoenen poetst, maar een ander paar koopt, gaat de moraal snel bergafwaarts.
NINON DE LENCLOS: Een mens moet wel een zeer armzalige moraal hebben indien hij een godsdienst nodig heeft om oprecht te zijn.

ROSITA STEENBEEK: Ik heb geprobeerd een moreel verantwoord leven te leiden. Dat wil niet zeggen dat je handelt volgens een bepaald normenstelsel - goed, kwaad, katholiek, protestant - maar moreel verantwoord leven wil zeggen dat je de dingen onderzoekt voor je ze doet, en erna, en tijdens.

GERRIT KOMRIJ: Wat wij onder moraal verstaan is vaak een slappe mengeling van schuldgevoel, zelfbeklag en vooral anderen laten zien hoe goed wij zijn.

NOEL COWARD: Hoe hoger de gebouwen, hoe lager de moraal.

ANONIEM: Laat nooit uw gevoel voor moraal u verhinderen te doen wat goed is.

NIETZSCHE: Het moreel oordelen en veroordelen is de favoriete wraak van geestelijk bekrompen mensen op hen die minder bekrompen zijn . . . Het doet hen diep in hun hart goed dat er een maatstaf is, volgens welke ook de met goederen en voorrechten des geestes overladenen gelijkwaardig aan hen zijn — zij strijden voor de ‘gelijkheid van allen voor God’ en hebben bijna daarom alleen al het geloof in God nodig.
ORSON WELLES: Wij zijn altijd doorgewinterde moralisten als het om anderen gaat.
ANONIEM: Als onze moraal zo ver gevorderd was als onze wetenschap, dan kon het aards paradijs niet ver meer zijn.
BRECHT: Eerst het voer, dan de moraal.
NIETZSCHE: De angst is de moeder van de moraal. 
A.VLOEMANS: Als onze moraal zo ver gevorderd was als onze wetenschap, kon het aardse paradijs niet ver meer zijn. 
OSCAR WILDE: Moraal is eenvoudig de houding die we aannemen tegenover mensen aan wie we een persoonlijke hekel hebben.
NIETZSCHE: Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
KAREL PELTZER: Wie zich in zijn jeugd niets van de moraal aantrekt wil zich er op latere leeftijd nog al eens achter verschuilen.
NIETZSCHE: Er bestaat een moraal van heersers en een moraal van slaven.
F. FELLINI: Moraal is het soort fatsoen dat nu in de mode is.
LEWIS CARROLL: Alles heeft een moraal, als je die maar kan vinden.
G. VAN DEN BERGHE: Weinig dingen geven zoveel aanstoot als de moraal.
TREFWOORD < M0RAAL>